Medisin og helse Corona

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  Man skulle jo anta at i en situasjon hvor 60% av de antatt 130.000 personene i Norge eller foglarna veta hvor mange millioner svensker som har vært smittet sliter med ettervirkningene så burde det neppe være nødvendig med noen formell studie for å finne det ut. Det burde da, i alle fall i Sverige, fremstå som et jordskjelv i primærhelsetjenesten, utslag i sykefravær og så burtetter.

  Sånn sett er det jo relevant hva som skal til før noe regnes som et ettervirkning og også hvor dårlig man må ha vært i utgangspunktet for å bli med i studien. Det er gjerne et visst sprik mellom hva en studie sies å vise og hva den faktisk viser. Er det noen som husker studien fra England, fra Oxford og greier, for noen uker siden som ble markedsført med "90% effektiv behandling mot Covid-19" ? Selvsagt var et ikke det studien viste, da ville jo ikke dette være noe problem og det hadde ikke vært så nøye med disse vaksinene uansett.

  Denne:
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  12.917
  Antall liker
  4.409
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  10
  Vil anta at det du kommer med her bare er dine egne fantasiforestillinger om hvordan ting faktisk henger sammen.
  Ja, setningen begynner jo med "vil anta.." så det burde jo være åpenbart for de fleste.
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  Tror ikke den er publisert ennå. Ligger ikke på publikasjonslisten hos prof Cox Brokstad.
  Var også innom der. Var heller ikke opplagt hvilken, om noen av de, det var på listen over pågående Covid-19-studier i Norge (det var overraskende mange av sorten, for øvrig...).

  Her er listen over Corona-relaterte forskingsprosjekter der Oslo Universitetssykehus enten deltar eller står for de selv

  Det er 77 (!) stykker av de pågående kun ved OUS. Bare sånn i tilfelle noen lurer på hvordan det kan komme en artikkel i avisen med "studie viser at..." omtrent daglig.

  Helt generelt:
  Det forskes mye rundtomkring i verden og det publiseres mye fra mange steder. Helt i begynnelsen av pandemien var det en fyr fra Universitetet i Bergen som advarte om at det i tiden fremover kom til å komme en enorm mengde studier, mange av de svært dårlige, og at normale krav til "peer review" og lignende ville bli mye slappere enn ellers for å få publisert ting raskt. Slik er det når noe nytt kommer og verden tørster etter kunnskap og mange ser sitt snitt til å få forskningsmidler og publisert noe.
   

  Asbjørn

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  26.227
  Antall liker
  15.796
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Det forskes mye rundtomkring i verden og det publiseres mye fra mange steder. Helt i begynnelsen av pandemien var det en fyr fra Universitetet i Bergen som advarte om at det i tiden fremover kom til å komme en enorm mengde studier, mange av de svært dårlige, og at normale krav til "peer review" og lignende ville bli mye slappere enn ellers for å få publisert ting raskt. Slik er det når noe nytt kommer og verden tørster etter kunnskap og mange ser sitt snitt til å få forskningsmidler og publisert noe.
  Rent statistisk vil det også være et antall studier som gir feil svar. 95 % signifikans betyr at det er mindre enn 5 % sjanse for at resultatene oppstår ved tilfeldige sammentreff. Det betyr også at det stadig vil komme noen få studier som gir «overraskende» resultater og lett vil gi tabloidoppslag. Neste studie som gjentar forsøket og ikke får samme resultat vil gjerne få langt mindre publisitet enn den første «sensasjonen». Det er nok noen studier som burde blitt sendt rett hit heller enn til løssalgspressen:
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  12.917
  Antall liker
  4.409
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  10
  Deja vu all over again i Brescia:
  Naturlig flokkimmunitet etter fjorårets massedødsfall, vettu.
  Nå har vel Italia hele tiden fulgt strategien med strenge tiltak og Lock-down så vidt jeg har fått med meg - så dette er vel resultatet av den mer eller mindre motsatte strategien av å forsøke å oppnå flokkimmunitet.
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  FHI har relativt nylig gjort et litteratursøk på "long covid" og her er hva de fant for studier som dekket 6m eller lengre:
  Langvarige effekter av covid-19 - FHI

  Vi identifiserte 11 studier med seks måneders oppfølging, hvorav bare fire studier er fagfellevurdert. Vi identifiserte sju europeiske, to kinesiske, en israelsk studie og en internasjonal spørreundersøkelse. Bare fire studier utførte klinisk oppfølging, og syv studier brukte en PCR-test for å diagnostisere covid-19. Deltakerne i studiene var for det meste middelaldrende. Frafallet av deltakere under oppfølging var generelt høyt. Flertallet av studiene fokuserte på forekomst av symptomer og viste at mange pasienter hadde minst ett symptom som vedvarte frem til seks måneders oppfølging. De vanligste symptomene var dyspné, tretthet og nedsatt lukte- og smakssans. Funnene er heterogene, men indikerer at alvorlighetsgraden av covid-19 er forbundet med økt risiko for langvarige symptomer. Samsvarende med dette fant en studie om bruk av helsetjenester at pasienter med alvorlig covid-19 (sykehusinnlagte) sannsynligvis hadde økt forbruk av helsetjenester etter covid-19 infeksjon. Tilsvarende økning ble ikke sett blant pasienter med mild covid-19. En studie fant at blant ikke-innlagte covid-positive individer var livskvaliteten lik populasjonsnormene 1,5-6 måneder etter infeksjon.


  Og FHIs konklusjon basert på 43 studier totalt for 3 måneder eller lenger oppfølging.

  Basert på 43 studier av varierende kvalitet og begrenset representativitet har vi funnet at; Pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19 rapporterer vedvarende symptomer lenge etter infeksjon. En stor andel opplever fortsatt symptomer ved seks måneders oppfølging. Sykdomsforløp som krever innleggelse på intensivavdeling er assosiert med mer langvarige senfølger, mer funksjonelle begrensninger og økt bruk av helsetjenester. På grunn av en overrepresentasjon av innlagte pasienter med alvorlig covid-19 i studiene er ikke funnene representative for de med mildere symptomer. Den langsiktige effekten av covid-19 på livskvaliteten i befolkningen er fortsatt uklar.
   

  Dr Dong

  Æresmedlem
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  11.016
  Antall liker
  8.233
  Sted
  oslo
  Helt generelt:
  Det forskes mye rundtomkring i verden og det publiseres mye fra mange steder. Helt i begynnelsen av pandemien var det en fyr fra Universitetet i Bergen som advarte om at det i tiden fremover kom til å komme en enorm mengde studier, mange av de svært dårlige, og at normale krav til "peer review" og lignende ville bli mye slappere enn ellers for å få publisert ting raskt. Slik er det når noe nytt kommer og verden tørster etter kunnskap og mange ser sitt snitt til å få forskningsmidler og publisert noe.
  leste nettopp en forskningsstudie over pestens innvirkning på norske dialekter. den store reduksjonen i sosial omgang og småprat, vanner ut dialektiske særpreg til fordel for et omseggripende uniformt digitalt plattformspråk, hvor en knapt nok greier å identifisere det tidligere dialektpregnante æ i midtlandet. flere forskere peker på at slike konsekvenser må taes med i helhetsvurderingen, og krever lettelser i forbudet mot å treffes ved vannposten i flokk. de mener også at det er merkelig at ikke smittespredningseksperter ikke har tatt kontakt med fagmiljø som har studert språkspredning i hundreder av år. her er stort potensiale for interfakultært samarbeide. forskingsrådet vil se på finansiering av slik tverrfaglighet.

  (jeg fant dessverre ikke igjen studien på nett.)
   

  Dr Dong

  Æresmedlem
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  11.016
  Antall liker
  8.233
  Sted
  oslo
  god tanke; må bare få innarbeidet kjønnsperspektivet i studien… slike søknader skriver ikke seg selv!
   

  tkr

  Æresmedlem
  Ble medlem
  27.03.2007
  Innlegg
  17.356
  Antall liker
  15.544
  Sted
  Nede i fjæresteinene
  Torget vurderinger
  2
  Helt ærlig: har nå egentlig dugnad alltid vært så fordømt frivillig? Dugnad for meg har kanskje først og fremst vært noe man føler man må være med for fellesskapets beste, men som man kanskje ikke har hatt så veldig lyst til. Og i et sameie eller borettslag har gjerne fravær blitt sanksjonert med bøter.
  Dugnad

  mvh
   

  Goggen8

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  11.08.2014
  Innlegg
  2.357
  Antall liker
  933
  Sted
  Oslo
  Skypet med en leverandør i Stockholm som ble smittet i mars. Han ble ganske dårlig, men ble ikke lagt inn. Han sliter fortsatt med senvirkninger; andpusten, blir fort sliten, trenger mer søvn enn før han ble smittet. Han synes dog han sakte og gradvis blir bedre.

  Han var godt trent og aktiv. Han sa det var mange med samme opplevelser som han selv, og at det var stusselig med medisinsk hjelp/oppfølging.

  Kona derimot seilte igjennom med få problemer og uten senvirkninger...
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  17.538
  Antall liker
  9.583
  Torget vurderinger
  2
  Tror ikke den er publisert ennå. Ligger ikke på publikasjonslisten hos prof Cox Brokstad.
  Står mer her. Sammenfaller med en kinesisk studie som nylig er publisert i Lancet, med tall fra Wuhan.


  Forskere ved Universitetet i Bergen har sammen med forskere ved Universitetssykehuset i Bergen, Stavanger Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune og amerikanske forskere laget en studie hvor de har fulgt 2697 personer over seks måneder.

  Funnene fra Bergen Covid-19 Research Group viser at 61 prosent av de som ble koronasmittet, fortsatt sliter med ettervirkninger. Rebekka Cox er professor ved Universitetet i Bergen, og hun er ekspert på virussykdommer. Hun er en av dem som har forsket på langtidsvirkninger for koronapasienter.

  – Når vi så på pasienter etter seks måneder, så vi at over 60 prosent hadde langtidsskader med symptomer som konsentrasjonsvansker, utmattelse, lukt- og smaksforandring og hukommelsestap. Det som er veldig bekymringsfullt er at mange unge voksne mellom 16 og 30 år har problemer med pust og hukommelsestap, sier Cox.

   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  Står mer her. Sammenfaller med en kinesisk studie som nylig er publisert i Lancet, med tall fra Wuhan.
  Whuan-studien så på pasienter som hadde vært innalagt på sykehus, ikke på et tilfeldig utvalg smittede. Hva de har sett på i studien som er referert på TV2 er ikke så godt å vite siden det ikke står noe om i teksten og studien tydeligvis ikke er publisert ennå. Derav var jeg litt nysjerring på hva som faktisk står i studien og ikke hva TV2 tror står der kanskje uten å tenk helt over hva de faktisk skriver.

  Det er relativt stort forskjell på "60% av de smittede" som det står i teksten og "76% av pasienter innlagt på sykehus" som var tilfellet i Wuhan. Det er ikke så lett å vite hva de mener uten å lese studien, den gjengivelsen på TV2.no har et noe begrenest presisjonsnivå.
   

  jane

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.06.2004
  Innlegg
  2.676
  Antall liker
  525
  Sted
  *
  Kan være en av disse?
   
  Sist redigert:

  Espen R

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.03.2002
  Innlegg
  7.743
  Antall liker
  692
  Astra Zeneca blir vel det nye Boeing. Benekte at det er noe galt med flyene deres, inntil kontrollinstanser i ulike deler av verden forbyr Boeing å bruke det aktuelle produktet.
   

  aam01

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  2.811
  Antall liker
  1.414
  Sted
  Sandvika
  Torget vurderinger
  3
  Nå har vel Italia hele tiden fulgt strategien med strenge tiltak og Lock-down så vidt jeg har fått med meg - så dette er vel resultatet av den mer eller mindre motsatte strategien av å forsøke å oppnå flokkimmunitet.
  Dette er nok heller et resultat av at de har sluppet opp for mye for tidlig. I dag stenger de ned over halve landet igjen og det er bare Sardegna som er helt uten restriksjoner.
   

  erato

  Æresmedlem
  Ble medlem
  15.03.2003
  Innlegg
  15.332
  Antall liker
  4.023
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  1
  Sist redigert:

  RuneRaskeReven

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.08.2014
  Innlegg
  5.009
  Antall liker
  1.951
  Sted
  Oslo
  Torget vurderinger
  1

  Dette er litt typisk AP. Det er andre regler for eliten enn for proletariatet. Dette ligger litt i ryggmargen deres, og låner litt tankegods fra gode gamle Sovjet.

  Et moderne parti for arbeidere bør være langt mindre pampette og mer inkluderende enn det las pamps legger opp til her.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  8.895
  Antall liker
  2.844
  Interessant artikkel:

  https://www.aftenposten.no/verden/i...om-samfunnet-fortsatte-som-normalt-et-land-ha

  Overdødelighet på 400.000 i Russland som stort sett har holdt åpent, men bare en økonomisk nedgang på 3.1 %

  Kanskje mer enn noe annet en bekreftelse på at Putin har innsett at det bare er økonomisk vekt og alkohol som holder ham ved makten.
  Også har ikke Russland samme velferd som i Norge. Så hvilke alternativ har de enn å holde det gående?

  Norge har hatt en underdødelighet under korona. For meg så viser det at vi har gått helt bananas i våre tiltak. Regningen for den underdødeligheten er ikke liten. Den er allerede på 200 milliarder kroner, rundt regnet, for ikke å nevne alle liv som har gått tapt og vil gå tapt. For ikke å nevne livskvaliteten til alle som nå skyves på ufør.
   

  Espen R

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.03.2002
  Innlegg
  7.743
  Antall liker
  692
  Vedrørende pressekonferansen nå angående de 2 syke og den tredje som nå er død av helsearbeiderne.
  Alle er mellom 30 og 50, kvinner og menn. Alle ble syke 1 uke etter vaksinering. Og alle har et sykdomsbilde som ikke er sett før, kombinasjonen av blodpropp og lave verdier av blodplater.

  At dette ikke skulle ha en sammenheng med AZ vaksinen er vel som å skulle kaste terning og få 10 seksere på rad.
   

  erato

  Æresmedlem
  Ble medlem
  15.03.2003
  Innlegg
  15.332
  Antall liker
  4.023
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  1
  Lurer litt på om det kan ha med den belgiske produksjonsbatchen å gjøre. Skal bli interessant å se.
   

  erato

  Æresmedlem
  Ble medlem
  15.03.2003
  Innlegg
  15.332
  Antall liker
  4.023
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  1
  Lenge siden jeg har vært innom denne tråden nå, men ser at Larsson og RRR stadig har sine innlegg på repeat. Det blir nok en stund til neste visitt.

  Kanskje verdt å lese artikkelen? Den handler da altså om Russland.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  8.895
  Antall liker
  2.844
  Lenge siden jeg har vært innom denne tråden nå, men ser at Larsson og RRR stadig har sine innlegg på repeat. Det blir nok en stund til neste visitt.

  Kanskje verdt å lese artikkelen? Den handler da altså om Russland.
  Hvis du vil at folk skal lese hele artikkelen bak en betalingsmur så får du kopiere inn artikkelen. Ellers synes jeg at spørsmålet er kurant. Hvilke andre alternativer har russerne?


  Jeg synes det er interessant at artikkelforfatteren bruker ordene " Likevel fortsetter festen i Russland ". Er hun så sikker på at det faktisk foregår en fest der borte? Livet i Russland kan være ganske så hardt økonomisk. Forskjellene er store der. Mange som har lite å rutte med.
   
  Sist redigert:

  Terje-A

  Æresmedlem
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  10.992
  Antall liker
  5.375
  Sted
  Moss
  Torget vurderinger
  15

  Dette er litt typisk AP. Det er andre regler for eliten enn for proletariatet. Dette ligger litt i ryggmargen deres, og låner litt tankegods fra gode gamle Sovjet.

  Et moderne parti for arbeidere bør være langt mindre pampette og mer inkluderende enn det las pamps legger opp til her.
  Og den holdningen taper AP stort på. Se bare på meningsmålingene, partiet er avkledd for lenge siden, men de holdes fortsatt over 10% streken av gamle vanedyr på 70+.
   

  Polka

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  11.07.2003
  Innlegg
  3.887
  Antall liker
  1.992
  Torget vurderinger
  96
  Dette er nok heller et resultat av at de har sluppet opp for mye for tidlig. I dag stenger de ned over halve landet igjen og det er bare Sardegna som er helt uten restriksjoner.
  Det er heller resultatet av at de stengte ned for sent pluss kultur, boligmønster og folketall. Samme med Spania og en rekke andre land som har slitt med massesmitte og død. Disse landene hadde vært i en annen situasjon om de hadde kjørt full nedstengning tidlig nok og lenge nok. Ikke slik at de kunne hatt like lave tall som oss men betraktelig bedre. Tror jeg i hvertfall.
   

  Dr Dong

  Æresmedlem
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  11.016
  Antall liker
  8.233
  Sted
  oslo
  tykerne utsetter også inntil videre vaksinering med astra

  Nach Hinweisen auf mögliche Nebenwirkungen sind die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astra-Zeneca nun auch in Deutschland vorübergehend ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in Langen, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag mit. Nach bisher sieben Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland halte das PEI weitere Untersuchungen für notwendig.
  […]
  Die International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) hatte am Freitag die Fortsetzung der Impfungen mit der Astra-Zeneca-Vakzine empfohlen. „Auf wissenschaftlicher Faktenbasis gibt es keinen stichhaltigen Grund, an der Sicherheit des Impfstoffes AZD1222 zu zweifeln“, sagte auch der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner von der Klinik Schwabing. Er bezog sich dabei auf die Aussagen des Pharmakovigilanz-Gremiums der europäischen Arzneibehörde Ema von Ende vergangener Woche und auf die bis dahin gültige Einschätzung des PEI in Langen.
  […]
  In Deutschland gab es bis zum Wochenende knapp ein Dutzend Meldungen über thromboembolische Zwischenfälle im Kontext von etwa 1,2 Millionen Impfungen. Der an der Charité in Berlin tätige Immuninfektiologe Leif Erik Sander hielt es für „richtig und wichtig, dass allen Ereignissen sorgfältig nachgegangen wird“. Aber auch er sieht derzeit keine Anhaltspunkte oder mögliche Mechanismen, die zu vermehrten Blutgerinnungsstörungen nach der Impfung führen könnten. Weder in den klinischen noch in den präklinischen Studien waren Hinweise auf Komplikationen in diese Richtung festgestellt worden. Sander: „Ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombosen ist eher nicht zu erwarten.“ Das PEI will dennoch insbesondere einige in Hirnvenen aufgetretene Blutgerinnungsstörungen nach Gabe des Impfstoffs genauer prüfen.


   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  Det er fake news siden folk er flinke å bruke munnbind på matbutikken og munnbind virker som kjent, fordi det er det gjort studier på. Kanskje foreslå doble eller triple munnbind, det må være to eller tre ganger så bra som bare ett.

  Vi får se hva de kommer frem til om litt.
   

  Robot

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.11.2018
  Innlegg
  3.290
  Antall liker
  1.901
  Sted
  Høgda
  Portforbud i Oslo fra 1700 alle dager er foreslått, alt annet er visstnok bare tull.

  - Folk må holde seg inne. Når det er sol som nå, er det som meitemarken som kryper fram i regnværet. Nå kommer alle ut

   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  13.068
  Antall liker
  7.165
  Da kom det lokale tilpasninger for første gang i Oslo. Gitt det som var lekket i dag ville det vært merkelig om de hadde bastant stått på at one size fits all var greia fortsatt i Oslo.

  Forskjellene internt i Oslp er betydelige, og til dels mye større enn hva tallene for 14 dager viser, for øvrig. Tall for siste 14 dager undervurderer utviklingen i stor grad..
   

  hogen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  05.12.2003
  Innlegg
  1.452
  Antall liker
  988
  Torget vurderinger
  1
  Interessant artikkel:LOL::


  Tap av kontroll er farlig
  Vårt nye presteskap er helseekspertene. Helsebyråd, -direktør, -minister og hele kobbelet av rolige mamma- og pappafigurer som bruker babystemme når de snakker til voksne. Det går en direkte linje fra pietistiske bedehus til Helsedirektoratet, og begge omfavner undertrykkelsen av adspredelse.

  Helsebyråkrater har alltid ønsket at vi skal minimere risiko, fordi de ser på tilværelsen som et eneste stort potensiale for sykdommer. I deres idealverden er vi alltid på trygg avstand til hverandre, såpet inn i antibac, klink edru og aller helst hjemme hvis vi ikke jogger i skogen.

  Tap av kontroll blir fremstilt som det farligste av alt, og dermed er utelivet en trussel. Alle situasjoner hvor man ikke er rammet av streng selvbeherskelse, låst i stiv oppmerksomhet om seg selv og omgivelsene. Alt som er dyrisk, driftig, livlig, vilt, utpå, usunt og moro er den største fienden. Væremåter som helsebyråkratiet alltid motarbeider, og ikke forstår verdien av. Deres jobb er å advare mot det.

  Kultur- og serveringsbransjen er gjerne stedet disse erfaringene utspiller seg, og dermed blir de ofret på forsiktighetens alter. Konkurser, oppsigelser og utarmet utelivstilbud er bare en (u)heldig konsekvens. Korona er et påskudd for å kvele en livsstil de allerede hadde avsmak for.

  Les også: Ingen av regjeringens tiltakspakker har truffet utelivet spesielt

  Tiltakene rammer ikke presteskapet
  Folket bøyer seg ydmykt for presteskapets strenge formaninger. Få har tid til å undersøke hva som ligger til grunn for de nye budene, og de fleste hviler på tilliten til de edruelige prestene i hvite frakker. Og aller størst tillit er viet til selve paven – Espen Nakstad.

  I et portrettintervju i Aftenposten fortelles det at Nakstad aldri har lært seg å like alkohol særlig godt. Derimot elsker han å gå på fjelltur, og var et stort skitalent i tenårene, før han ofret seg for både jus og medisinstudier. Han er ikke et vanlig menneske, han er en broiler, en super-streiting som aldri mistet fokus et eneste sekund i livet sitt. Ære være ham for det.

  Men Nakstad har få forutsetninger for å forstå hvordan hans anale anbefalinger rammer menneskene som ikke deler hans sirlige sunnhetsideal. Alkiser på brune puber, freaks på kjellerklubber, tenåringer på hjemmefest og alle andre som lever for å slippe unna det klamme grepet til den trivielle hverdagen.

  Han er perfekt som forsker eller overlege, men fjellklatrende medisinere bør ikke få utøylet makt til å skape unntakstilstand. Hans sympatiske vesen er en forbannelse når det brukes til å rettferdiggjøre dette vanviddet av overforsiktighet vi nå lever under.

  Ulidelig blendverk av tall og grafer
  Den myke og belærende nedlatenheten hans gjør meg gal. Den kommer fra ham og alle de andre ansvarlige helsemyndighetene med tillitsvekkende øyne og følsomme røster. De som hoster opp banaliteter om risiko og dugnad, samtidig som de kamuflerer uvissheter med det ulidelige blendverket av tall og grafer som skal overbevise alle om at livet er for farlig til å prøves.

  For alt det tomme snakk om forskning, statistikk og studier har helsesjefene liteå vise til for at viruset sprer seg i offentlige rom blant fremmede. Der hviler de på synsing og moralistisk fordømmelse. Slik fremstår det i alle fall når de, som ikke rammes på samme måte, stenger ned landet med konsekvenser for særlig kultur og uteliv.

  Tvert imot tyder alt på at smitten spres i hjemmet, på arbeidsplasser og blant «nærkontakter», altså det man en gang kalte venner.

  Fanebærerne for trygghet og helse vil påstå det er sunn fornuft å nekte folk å samles, at smitterisikoen er innlysende, til tross for manglende bevis. Og uansett kan det vel ikke skade at drikkfeldige syndere lærer seg å bytte ut pubrunden med skogstur. For hedninger er det derimot vanskelig å godta at alt de verdsetter blir avlyst på grunn av et paranoid føre var.

  Les også: Vi har gjort alt myndighetene ønsket, men får så å si null tilbake

  Uerstattelige opplevelser
  Gamle hedninger er én ting, men overgrepet mot ungdommen er enda verre.

  Det helseekspertene ikke virker å forstå, er at livet ikke alltid er et repetitivt slavisk mønster du kan vende tilbake til senere. Spesielt for de yngste er dagene unike og uerstattelige. Alt fra barn i grunnskolen til studenter i 20-årene har bare én sjanse til å få de sosiale opplevelsene som hvert trinn, hvert semester og hver dag byr på.

  Disse øyeblikkene kommer aldri tilbake.

  Russetiden er et godt eksempel på noe de livsfjerne legene alltid har ønsket å fjerne, som de nå vil rane ungdom for med både glede og selvfølgelighet, under dekke av smittevern.

  Tiden til de unge og feststemte blir stjålet av inngrodde karrierefolk som alltid har prioritert oppofrelse og nøkternhet foran det løsslupne og fandenivoldske. Folk som ikke benytter seg av tilbudene de forbyr, og for lengst har opplevd ungdomstiden de nå gruslegger for en hel generasjon.

  Undertrykking av livet
  De yngste har tilnærmet null risiko av å smittes, men skal fortsatt isoleres selv om de utsatte gruppene er vaksinert. Noen kronidioter har til og med foreslått å påby munnbind på skoler. De har fullstendig mistet forstanden.

  Dette er en undertrykking av ungdom som sådan, av livet, av alt som er sprudlende og entusiastisk. For hva? For å beskytte de gamle, sies det, de døende og skrøpelige – den tilstanden som alle formynderne nærmer seg med stormskritt, den tilstanden mange av dem kanskje alltid har levd i.

  Hva er vel en russetid, eller fadderuke, en festivalsesong, en 20-års-fest og andre uerstattelige opplevelser, når vi kan kverne ut et ekstra leveår på sykehjemmet?

  Les også: Moralisme forkles som vitenskap

  Flytt fordømmelsen dit den hører hjemme
  Som om disse tingene står mot hverandre, som om et kreativt hode ikke kunne tenkt ut noen tiltak som isolerte de utsatte og ga livet tilbake til de unge og levende.

  Nå er det på tide at den moralske fordømmelsen flyttes dit hvor den hører hjemme, over på de som saboterer livet til alle som nekter å la seg overmanne av panikkangst.

  Presteskapet og deres disipler gjør ikke dette for å være solidariske, for å beskytte de svake og andre innholdsløse floskler – de tenker på seg selv og sin egen patologiske frykt, som de vil at hele samfunnet skal pleie for dem.

  Og uansett, noen ekstra smittetilfeller kan være verdt det, det kan være å foretrekke, fremfor å drepe alt som gir livet mening.
   

  morbid

  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  24.08.2018
  Innlegg
  931
  Antall liker
  542
  Godt Stavrum ikke er fra Molde, da hadde det blitt haraball.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  8.895
  Antall liker
  2.844
  Godt Stavrum ikke er fra Molde, da hadde det blitt haraball.
  Ordføreren fra Molde's siste stunt var å ikle seg offerrollen. Kona orka visst ikke å se nytt på nytt. Stakkars han og stakkars henne. Hvis han ikke ønsket å bli avkledd som en løgner, kanskje han ikke skulle ha løyet.

  Utfordringen var selvsagt ikke at han kritiserte Oslo. Utfordringen var at han regelrett løy der han sa at han ikke hadde hatt kontakt sentralt. Utfordringen var at han løy der han sa at dette ikke var koordinert. Og da har jeg ikke nevnt hvor stor kødd han var for å legge skyld på Oslos befolkning.


  Ordføreren fra Molde var "flink" da. Han klarte å få folk til å få (flere) negative assosiasjoner til byen Molde.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  8.895
  Antall liker
  2.844

  Viken kommer til å angre. Nå får de "portforbud" tredd nedover hodet enten det er smitte eller ei.

  Ordfører Hanne Tollerud i Moss mener det er helt riktig å innføre felles regler for hele fylket.
  Denne ordføreren er en enorm fjott. Hvorfor i all verden skal Hardangervidda ha samme regler som Moss? Hvorfor skal Hol og Hemsedal ha samme regler som Sarpsborg og Fredrikstad?

  Når regionen er så gedigen som Viken så kan man ikke ha samme regler overalt. Hadde fylket hett Østfold fylke, så kunne vi ha snakket.
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn