Vilkår og regler

Leverandørene ("vi", "oss", "våre") av tjenesten som tilbys av dette nettstedet ("forumet") er ikke ansvarlige for innholdet og de registrerte kontoene. Innhold som er skrevet uttrykker kun forfatterens personlige mening.

Formålet med HFS er å samle musikk og hifi-interesserte til god og saklig diskusjon. I tillegg ønsker vi med dette forum å bringe forbruker og bransje tettere sammen. Med bransje menes aktører som selger hi-fi utstyr.

Det foreligger nedenfor en rekke regler for bruk av Hifisentralen, og brudd på reglene kan medføre moderering eller sletting, samtidig som du risikerer å bli utestengt fra forumet. Det er moderatorene til enhver tid som avgjør om det foreligger regelbrudd eller ikke. Hvis du har kommentarer til en eventuell moderering som er utført kan dette tas opp under "Kommentarer til forumet", og det er ikke tillatt å kommentere slike saker under andre kategorier på forumet.

Hovedregler:

1) Ved å bruke dette forumet aksepterer du at du ikke poster innlegg som er usanne, tvilsomme, unøyaktige, eller er egnet til å krenke, trakassere eller fornærme enkeltindivider, grupperinger eller nasjonaliteter. Vanlig Netikette gjelder med tanke på språkbruk, holdninger og atferd i din omgang med HFS, andre medlemmer og grupper som helhet. Brukere som ser ut til å provosere og/eller kverulere uten å bidra med noe som helst konstruktivt vil bli utestengt.

2) Det er ikke tillatt å benytte registrerte varemerker innen hifi eller navn på hifi forretninger/importører som brukernavn. Slike navn er forbeholdt eieren til navnet.

3) Ubegrunnet kritikk av produkter, eller av navngitte eller identifiserbare enkeltpersoner i magasiner, butikker og fabrikker o.l. tillates ikke, men Hifisentralen oppfordrer til kritiske produkt- og butikkerfaringer, både positive og negative, under forutsetning av saklig begrunnelse for innlegget. Det er tillatt å diskutere produkt- og lydopplevelser på godt og vondt, men vi tillater ikke dedikerte tråder som har til hensikt å oppsummere de beste og verste produktene du har hørt, av hensyn til at bransjen da lett kan stigmatiseres og uthenges.

4) Stadige gjentagelser av samme tema fra samme bruker er ikke tillatt, og kan medføre sletting og eventuelt utestengelse. Dette kan typisk dreie seg om brukere som benytter enhver anledning til å drive propagandavirksomhet for en gitt mening om produkter, løsninger m.m.

5) Det er ikke tillatt å offentliggjøre innhold fra meldinger sendt via Hifisentralens email-tjeneste (også kalt PM), eller innhold fra vår bruktbørs, uten tillatelse fra den som har skrevet den private meldingen/annonsen.

6a) Det er ikke tillatt å selge produkter, linke til annonser som inneholder salg eller fortelle om noen som skal selge et produkt til en gitt pris på selve forumet. Ønsker du å informere en venn eller en annen bruker om et salg som finnes på f.eks. bruktbørsen kan du sende en PM. Det er heller ikke tillatt å reklamere etter produkter som ønskes kjøpt på selve forumet. Årsaken til regelen er at innleggene vil bli stående i flere år, og slike innlegg vil da fort miste sin verdi, og vil også derfor bli enten stengt eller fjernet. Den rette plassen for kjøp/salg er bruktbørsen.

6b) Det er ikke tillatt med linker som har til hensikt å lede brukere bort fra HFS, og f.eks. over til et annet forum eller annen side som har samme tjenester som HFS.

7) Det er ikke tillatt å drive oppsøkende salg av produkter eller tjenester via Hifisentralens Private Meldingstjeneste (forkortelse=PM). Slik virksomhet må først fremlegges og deretter godkjennes av Høvdingen.

Religionsregelen) Det er ikke tillatt å være nedlatende mot religion eller religiøse overbevisninger. Årsaken til regelen bunner ned i at våre medlemmer har forskjellig overbevisninger, og diskusjoner om religion ender som regel opp med at noen blir støtt, og Hifisentralen er først og fremst en arena for hi-fi diskusjoner, og ikke en plattform hvor folks livssyn skal stå i fokus.

Disse regler gjelder over hele HFS, også i OffTopic.

Særregler for folk tilknyttet bransjen:

9) Dersom du tilhører hifibransjen har du lov til å delta i diskusjoner på Hifisentralen, men det er ikke tillatt å reklamere for egen person/virksomhet eller produkter som du har tilknytning til eller er fabrikant av. Med reklamering menes anbefalinger, skryting, lydbeskrivelser, enten direkte eller indirekte måter, som er ment å påvirke eller manipulere brukere til å bli interessert i din person/virksomhet eller det aktuelle produktet. Regelen gjelder ikke for reklamering for hifimagasiner.

10) Det er heller ikke tillatt for folk med tilknytning til bransjen å starte diskusjoner som dreier seg om egne produkter, men du har lov til å svare på direkte spørsmål fra private brukere angående pris, teknisk oppbygging og produktets tilgjengelighet på markedet.

11) Bransjeaktører skal gi seg til kjenne ved å sende Høvdingen en PM slik at brukernavnet vil bli markert med "Bransjeaktør". Hvis du som bransjeaktør lager en signatur (som vises under alle innlegg), er det kun lov til å skrive "Jeg representerer (navn på firma)", og det er ikke tillatt å ha linker til forretning eller navn på merker i signaturen.

12) Unntak fra regel 9 og 10 gjelder i "Bransje-avdelingen". Her er kan bransjeaktører fritt snakke og reklamere for egne produkter.

13) Et begrenset unntak fra regel 9 og 10 gjelder i "DIY og Utvikling". Her er det tillatt for bransjeaktører å komme med innspill i diskusjoner, samt starte innlegg som omhandler utvikling av produkter. Det er ikke tillatt for bransjeaktører å starte innlegg eller reklamere for produkter som er tilgjengelig for salg.

14) Det er ikke tillatt for bransjemedlemmer å legge ut mer enn 2 annonser på Torget etter hverandre. Hvis en ønsker flere annonser må det gå 12 timer til neste 1-2 annonser, men det er ingen grense for hvor mange annonser som kan legges ut totalt sett, men som sagt ikke mer enn 2 annonser av gangen.


Husk at Hifisentralen ikke er en rettighet, men et tilbud. Du kan bli fratatt tilbudet, og dette er du nødt til å respektere. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med våre regler, og ellers med god folkeskikk.

Vi kan fjerne eller endre innhold som er sendt inn når som helst, med eller uten grunn, med eller uten varsel. Forespørsler om innhold som skal fjernes eller endres, vil kun bli gjennomført etter eget skjønn. Vi kan når som helst avslutte din tilgang til hele eller deler av forumet, med eller uten grunn, med eller uten varsel.

Innlegg som postes på Hifisentralen vil bli vår eiendom, men innlegg som inneholder informasjon som kan spore deg som person (ekte navn, tlf. adresse osv.) vil bli slettet på forespørsel fra bruker.

Du gir oss en ikke-eksklusiv, permanent, ugjenkallelig, ubegrenset lisens til bruk, publisering eller publisering av innholdet i forbindelse med tjenesten. Du beholder opphavsrett over innholdet.

Disse vilkårene kan endres når som helst uten varsel.

Hvis du bryter med ovenstående regler risikerer du advarsel, straffepoeng eller utestengelse.

Dersom du ikke er enig i disse vilkårene, vennligst ikke registrer deg eller bruk tjenesten. Bruk av forumet fordrer aksept av disse vilkårene. Hvis du vil stenge brukerkontoen din, vennligst ta kontakt med oss.


Topp Bunn