Medisin og helse Corona

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • PUKK OG GRUS

  Hi-Fi entusiast
  Ble medlem
  01.10.2020
  Innlegg
  347
  Antall liker
  157
  Sted
  Aarhus
  På tide å se hvem som FAKTISK har dødd av corona - de aller eldste, når de fleste av de har dødd - i 2022, vaksinegrad på de aller eldste- trippel og kvadruppel vaksinerte.

  Konklusjon; corona er ikke verre enn influensa for de aller fleste, fra dag 1.
  smatt smatt!
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  På tide å se hvem som FAKTISK har dødd av corona - de aller eldste, når de fleste av de har dødd - i 2022, vaksinegrad på de aller eldste- trippel og kvadruppel vaksinerte.

  Konklusjon; corona er ikke verre enn influensa for de aller fleste, fra dag 1.
  Det er ikke "de aller fleste" man vaksinerer for; det er de du ikke kan forutse farlig sykdomsutvikling hos. Antar vi er flere som kjenner noen som ble vanvittig sjuke, hvorav noen døde, til tross for at de var normale voksne, uten underliggende sykdommer. Noen var også i svært god form.
  Det var aldri spørsmål omkring "de aller fleste", ettersom det tidlig ble etablert en dødelighet i området ned mot 1%, om ikke under.

  Videre, at mange eldre dør nå, kan like gjerne være fordi man reddet dem i 2021, så de fikk et år til. Underdødelighet det ene året, må nødvendigvis hentes inn igjen de neste.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  Og da har man tatt hensyn til at en stor del av de barna som mottar vaksine, som oftest har underliggende tilstander? Alternativt at kontrullgruppen uvaksinerte er såpass liten, at sammenligningen blir upresis?
  Videre, så lenge de dør "of any reason", ser det ikke ut til at det er vaksinen som sådan som er problemet. Litt dumt å hevde at hen som ble drept i en bilulykke, eller fall fra bygning døde fordi de var vaksinerte.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Det er ikke "de aller fleste" man vaksinerer for; det er de du ikke kan forutse farlig sykdomsutvikling hos. Antar vi er flere som kjenner noen som ble vanvittig sjuke, hvorav noen døde, til tross for at de var normale voksne, uten underliggende sykdommer. Noen var også i svært god form.
  Det var aldri spørsmål omkring "de aller fleste", ettersom det tidlig ble etablert en dødelighet i området ned mot 1%, om ikke under.

  Videre, at mange eldre dør nå, kan like gjerne være fordi man reddet dem i 2021, så de fikk et år til. Underdødelighet det ene året, må nødvendigvis hentes inn igjen de neste.
  Det det viser, er det hodeøse i å la panikk styre- til den grad at man ikke evnet å tenke klart nok til å beskytte de eldste. Gjennom målrettede tiltak mot denne gruppen. I stedet ble hele landet og samfunnet pålagt tiltak. Gjentar, nok en gang; det er de aller eldste som hele tiden har vært de som har tatt sin død av dette- akkurat som det burde vært forventet. Da skulle selvsagt tiltak vært konsentrert rundt de; hyppig testing av helsepersonell og ansatte ved institusjoner og sykehjem. Det ble aldri gjort.

  At det har dødd langt flere av corona i 2022 enn de to første årene tilsammen, viser mest av alt at strategien har vært totalt feilslått. De har ikke dødd av alderdom, men corona- trippel og kvadruppel vaksinerte.
   

  KjellR

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  02.07.2008
  Innlegg
  3.047
  Antall liker
  2.724
  Sted
  en bygd inneholdende en halvdau flyplass
  Det det viser, er det hodeøse i å la panikk styre- til den grad at man ikke evnet å tenke klart nok til å beskytte de eldste. Gjennom målrettede tiltak mot denne gruppen. I stedet ble hele landet og samfunnet pålagt tiltak. Gjentar, nok en gang; det er de aller eldste som hele tiden har vært de som har tatt sin død av dette- akkurat som det burde vært forventet. Da skulle selvsagt tiltak vært konsentrert rundt de; hyppig testing av helsepersonell og ansatte ved institusjoner og sykehjem. Det ble aldri gjort.

  At det har dødd langt flere av corona i 2022 enn de to første årene tilsammen, viser mest av alt at strategien har vært totalt feilslått. De har ikke dødd av alderdom, men corona- trippel og kvadruppel vaksinerte.
  He he. Panikken er det de hysteriske som fikk/har. De «stakkarene» som mistet «friheten» for en stakket stund.

  Men klart det er ille at en åkerlapp i Snåsa ble stengt ned…😆
   

  Jim I Hendriksen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  06.04.2019
  Innlegg
  3.810
  Antall liker
  4.690
  I tilfelle noen skulle være interessert. Bak mur så special service..  2022 kommer til å bli året da covid-19 tok aller flest liv i Norge. Faktisk har to tredjedeler av alle nordmenn som har dødd av koronaviruset, dødd i 2022.

  Svært mange nordmenn er blitt smittet i løpet av året. Men det er nesten bare de eldre som dør av det.

  95,8 prosent av alle nordmenn som har dødd av covid-19 i 2022, har vært over 65 år gamle, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en høyere andel enn i tidligere år.

  I lys av disse tallene har FHI et klart råd til nordmenn som er over 65 år gamle. Et råd som bare to tredjedeler har fulgt.

  300 amerikanere dør med covid-19 daglig
  At covid-19-dødsfall i stadig større grad rammer de eldste, er ikke unikt for Norge. Covid-19 er blitt de eldres pest i USA, ifølge The Washington Post. Hva er en akseptabel kostnad ved å holde samfunnet åpent? Den debatten fornyes nå, skriver storavisen. I USA har smitteverntiltakene vært mye mer politisert enn i Norge.

  Det er lenge siden USA hadde forferdelige 2000 døde pr. dag. Men det er fremdeles drøyt 300 amerikanere som dør med covid-19 hver eneste dag. Det er to til tre ganger så mange som antallet som dør av influensa, skriver avisen.

  Vaksiner og nye medisiner gjør at flere overlever covid. Hvem som dør av luftveissykdommen i USA, har endret seg:

  • Da deltavarianten traff USA sommeren 2021, var 6 av 10 som døde, over 65 år gamle.
  • Nå er 9 av 10 som dør, over 65 år.
  I Norge har man sett tre hovedtrender ved koronapandemien det siste året:

  1. Flest døde etter gjenåpningen
  I Norge er det en klar tendens til at langt flere dør av covid-19 nå som nesten alle tiltak mot sykdommen er lagt bort.

  80 prosent av covid-19-assosierte dødsfall i Norge har skjedd etter den første gjenåpningen av samfunnet i september 2021.

  Eller man kan se på hva som skjedde før og etter at smitteverntiltakene ble lagt bort for godt den 12. februar 2022.

  De mange dødsfallene etter at Norge la bort smitteverntiltakene for godt, er blitt omtalt i pressen. Men oppmerksomheten omkring dødsfallene kan neppe sies å ha vært så stor som tidligere under pandemien.

  2. De eldste rammes
  I denne perioden har det vært en svært stor andel av de døde som har vært over 65 år gamle. Og andelen eldre døde har vært høyere enn tidligere under pandemien, viser tall Aftenposten har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI).

  Andelen covid-døde i Norge som har vært 65 år eller eldre:

  2020: 89,5 prosent.

  2021: 87,4 prosent.

  2022: 95,8 prosent.

  At andelen er noe lavere i 2021, knytter FHI til at det var de eldste som fikk tilgang til vaksinene først dette året.

  3. Mye større smittespredning enn før
  Mange av de som dør av covid-19 i Norge er veldig gamle. Gjennomsnittsalderen er 83 år, mens medianalderen er 85 år. Det betyr at halvparten av de døde var yngre enn 85 år, mens den andre halvparten var eldre enn 85 år.

  – Medianalderen har ligget relativt stabilt gjennom hele pandemien, med unntak av en periode i fjor vår og sommer, da den var noe lavere. Det var de eldste som ble fullvaksinert først og de hadde dermed lavere sykdomsforekomst enn andre i denne perioden, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Folkehelseinstituttet.

  Om lag to tredjedeler av dødsfallene av covid-19 har skjedd i 2022. Det har sin forklaring i at smittespredningen har vært mye større enn i de to første årene med pandemi.

  – Vi regner med at 60–80 prosent av befolkningen har vært smittet i år. At vi ser en økning i dødsfall når det er så høyt smittetrykk, det er ikke overraskende, sier Hanne Løvdal Gulseth.

  Viktig å ta oppfriskningsdose
  Flertallet av dem som dør av covid-19 er blitt vaksinert. Det er ikke så rart, siden nesten alle eldre, 96 prosent, er blitt grunnvaksinert.

  – Det som er viktig for meg å formidle, er at selv om flertallet av dem som dør av korona er vaksinert, så er likevel risikoen lavere for dem som har fått den fjerde dosen, sier Hanne Løvdal Gulseth.

  Det som er viktig for eldre som ønsker å ha maksimal beskyttelse, er derfor å ta den fjerde oppfriskningsdosen.

  – Det er viktig at de som er over 65 år og de mellom 18 og 64 år som er i medisinske risikogrupper, tar ny oppfriskningsdose (fjerde dose) mot covid-19 og at de tar influensavaksinen. Det vil gi den enkelte bedre beskyttelse, sier fagdirektøren ved FHI.

  Det vil også være en stor fordel for samfunnet. Dersom færre blir syke samtidig vil det redusere presset på helsetjenesten om det blir samtidige smittetopper for korona og influensa og andre luftveissykdommer i løpet av vinteren. I sin siste ukesrapport, varslet FHI om at det er risiko for at nettopp dette kan komme til å skje i vinter.

  Men, til tross for myndighetenes klare oppfordring, er det bare 66 prosent over 65 år som har tatt den fjerde dosen med vaksine. Klart færre enn antallet som har tatt de tre første vaksinedosene.

  Spres mellom de yngre. Tar livet av de eldre.
  Det har hele tiden vært slik at yngre mennesker smittes av covid-19. De sprer smitten til eldre som dør av den.

  Det sier Anette Ranhoff, som er spesialist i indremedisin og i geriatri. Hun er professor ved Universitetet i Bergen, seniorforsker ved FHI og overlege ved Diakonhjemmet sykehus.

  – Det er de svakeste eldre, de som har mange kroniske sykdommer og som er veldig skrøpelige og som vi tidligere har sett har en klar overdødelighet av influensa, som også har en overdødelighet av covid-19, sier Ranhoff.

  Hvorvidt samfunnet ved gjenåpningen tok nok hensyn til de eldre, mener hun er en meget kompleks problemstilling. Det avhenger blant annet av om totaldødeligheten for de eldre er blitt større.

  – Må man akseptere at de eldste «skal dø av noe»?

  – Man må nok det, men det er nyanser ved det. Hvis veldig mange dør av én sykdom, så må man tenke på om man kan gjøre noe mer for å forebygge og behandle bedre den sykdommen, svarer Ranhoff.

  Hun mener man må sammenligne covid-19 med lungebetennelse og influensa før pandemien. Man må se om det er mange flere dødsfall eller om det er på samme nivå.

  – Er det noen enkle grep som kunne vært gjort som ikke er så inngripende på samfunnet?

  – Munnbind og håndhygiene generelt i befolkningen. Og å få flest mulig til å vaksinere seg. Det forebygger alvorlig sykdom hos de eldste også.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  ^ Ingen målrettede tiltak for eldre, der heller. Munnbind og håndhygiene for hele befolkningen er ikke målrettet. Hvem smittes de eldste av? Her er det overveiende sannsynlighet for at svaret er helsepersonell. Da er det der tiltak skulle vært satt inn- ikke vilkårlig stengning av skoler og resten av samfunnet.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  Det det viser, er det hodeøse i å la panikk styre- til den grad at man ikke evnet å tenke klart nok til å beskytte de eldste. Gjennom målrettede tiltak mot denne gruppen. I stedet ble hele landet og samfunnet pålagt tiltak. Gjentar, nok en gang; det er de aller eldste som hele tiden har vært de som har tatt sin død av dette- akkurat som det burde vært forventet. Da skulle selvsagt tiltak vært konsentrert rundt de; hyppig testing av helsepersonell og ansatte ved institusjoner og sykehjem. Det ble aldri gjort.

  At det har dødd langt flere av corona i 2022 enn de to første årene tilsammen, viser mest av alt at strategien har vært totalt feilslått. De har ikke dødd av alderdom, men corona- trippel og kvadruppel vaksinerte.
  Nei, du trekker en rekke feilaktige konklusjoner her.

  For det første gjorde åpenbart Norge mye mer rett enn Sverige hva angår de eldre, hvilket antalle døde eldre viser med all mulig tydelighet.
  For det andre dør de eldre av Corona nå, 1- 2 år etter de svenske som døde for 1 - 2 år siden. Ingen ble lovet evig liv her, det er en del "catching up to do".

  Det var lite tegn til panikk, verken i befolkning eller myndigheter, men det betyr ikke at mange av avgjørelsene var svært diskuterbare, for å si det forsiktig.
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  2.609
  Antall liker
  866
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  At de eldre dør av covid selv om de er vaksinert i hue og ræva er ironisk
  Men det er faktisk også positivt for samfunnet, vi kommer til å få et stort problem med eldrebølgen, da vil blant annet pensjonspyramiden kollapse.
  Et mindre problem i Norge dersom vi har tro på at politikerne tør røre oljefondet, men i utlandet er det en enorm risiko.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  ^ Ingen målrettede tiltak for eldre, der heller. Munnbind og håndhygiene for hele befolkningen er ikke målrettet. Hvem smittes de eldste av? Her er det overveiende sannsynlighet for at svaret er helsepersonell. Da er det der tiltak skulle vært satt inn- ikke vilkårlig stengning av skoler og resten av samfunnet.
  Alternativt er det fordi barn og barenebarn kommer på besøk, enten de nå er helsepersonell eller ikke.
  Samfunnet har valgt å leve stort sett som normalt, det betyr at covid spres. Det betyr at noen dør. Det betyr at vi må akseptere at vi alle skal dø. Nå er så å si alle, unge som gamle, vaksinert. Derfor går det ganske bra. Men de gamle dør, rett og slett fordi immunforsvaret, og dermed vaksinene fungerer dårligere på dem.
  Ja, man kan selvsagt lage strenge regler for helsepersonell, men det har også store konsekvenser for denne yrkesguppen, det hele er ikke så fullstendig enkelt. Og som sagt må vi akseptere at folk på gamlehjem dør av et eller annet på et eller annet tidspunkt.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Alternativt er det fordi barn og barenebarn kommer på besøk, enten de nå er helsepersonell eller ikke.
  Samfunnet har valgt å leve stort sett som normalt, det betyr at covid spres. Det betyr at noen dør. Det betyr at vi må akseptere at vi alle skal dø. Nå er så å si alle, unge som gamle, vaksinert. Derfor går det ganske bra. Men de gamle dør, rett og slett fordi immunforsvaret, og dermed vaksinene fungerer dårligere på dem.
  Ja, man kan selvsagt lage strenge regler for helsepersonell, men det har også store konsekvenser for denne yrkesguppen, det hele er ikke så fullstendig enkelt. Og som sagt må vi akseptere at folk på gamlehjem dør av et eller annet på et eller annet tidspunkt.
  Du tar ikke poenget; jeg er fullstendig innforstått med at eldre dør. Det er helt normalt. Derimot er ikke tiltak for hele samfunnet hverken normalt eller akseptabelt- noensinne. Det eneste som hadde vært akseptabelt, er målrettede tiltak mot den gruppen som faktisk dør av denne sykdommen. Vilkårligheten tyder på at myndighetene rett og slett ikke hadde snøre på hva de foretok seg.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  Du tar ikke poenget; jeg er fullstendig innforstått med at eldre dør. Det er helt normalt. Derimot er ikke tiltak for hele samfunnet hverken normalt eller akseptabelt- noensinne. Det eneste som hadde vært akseptabelt, er målrettede tiltak mot den gruppen som faktisk dør av denne sykdommen.
  Jeg har hørt det (ca. 800 ganger).
  La oss komme oss videre, den etterpåklokskapen er blitt relativt enerverende. Det var diverse som kunne og burde vært gjort annerledes. Deal with it og se fremover. Det hele gikk relativt bra, nå får vi ta lærdom av de som ikke ble så bra, og sørge for at vi ikke blir som Kina.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Jeg har hørt det (ca. 800 ganger).
  La oss komme oss videre, den etterpåklokskapen er blitt relativt enerverende. Det var diverse som kunne og burde vært gjort annerledes. Deal with it og se fremover. Det hele gikk relativt bra, nå får vi ta lærdom av de som ikke ble så bra, og sørge for at vi ikke blir som Kina.
  Det finnes ingen 'etterpåklokskap' i det, særlig siden du mener å ha hørt det '800 ganger'. Det det da finnes, er et fullstendig kollaps for den sunne fornuft òg logikk. Siden mange så disse paradokser fra første stund.

  Så hold 'etterpåklokskapen' din for deg selv, da den egentlig kun vitner om mangel på egen tenkning- og alt for stor grad av autoritetstro.

  Det gikk langt fra 'bra', siden barn og unge ble helt unødvendig sterkt lidende av denne mangel på logisk tenkning, næringsliv, kulturlivet, arbeidsliv osv. Det gikk så langt fra bra som det bortimot er mulig å komme.
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  2.609
  Antall liker
  866
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  Men du skal ta deg faen på at dersom ting blir innført igjen er det mange som blindt følger det.
  Håper derimot at det blir sivil ulydighet dersom tåpelige tiltak innføres igjen.
  De fleste som har litt tro på seg selv har vel sett idiotien hele veien og gitt faen.
  Dessverre er det mange mennesker som ønsker å la seg styre og som tror at de "over seg" vet best.
  Problemet er bare at de "over oss" har noen over seg igjen som de følger blindt, og disse vil ingen noe godt..
   
  • Liker
  Reaksjoner: SAL

  KjellR

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  02.07.2008
  Innlegg
  3.047
  Antall liker
  2.724
  Sted
  en bygd inneholdende en halvdau flyplass
  Det finnes ingen 'etterpåklokskap' i det, særlig siden du mener å ha hørt det '800 ganger'. Det det da finnes, er et fullstendig kollaps for den sunne fornuft òg logikk. Siden mange så disse paradokser fra første stund.

  Så hold 'etterpåklokskapen' din for deg selv, da den egentlig kun vitner om mangel på egen tenkning- og alt for stor grad av autoritetstro.

  Det gikk langt fra 'bra', siden barn og unge ble helt unødvendig sterkt lidende av denne mangel på logisk tenkning, næringsliv, kulturlivet, arbeidsliv osv. Det gikk så langt fra bra som det bortimot er mulig å komme.
  Det gikk faktisk svært bra - selv om gnålerne ble hysteriske da de ikke kunne «gå fritt».

  Du har nok litt tungt for det - og er stapp full av etterpåklokskap. Deg om det… 😆
   

  Sluket

  BS Aktør
  Ble medlem
  11.08.2006
  Innlegg
  50.802
  Antall liker
  83.115
  Torget vurderinger
  20
  Har akkurat vært og fått dose #4. Er gammel. Betyr det at jeg må belage meg på å dø snart? Kjekt å vite slik at en kan planlegge avhending av musikksamlinger og hifiutstyr.. så de etterlatte ikke blir skrudd!
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  9.122
  Antall liker
  8.409
  Har akkurat vært og fått dose #4. Er gammel. Betyr det at jeg må belage meg på å dø snart? Kjekt å vite slik at en kan planlegge avhending av musikksamlinger og hifiutstyr.. så de etterlatte ikke blir skrudd!
  Det kommer an på så mangt, men her har du en fin sannsynlighetsberegning:
  Merk at begrepet "snart" er en svært upresis måte å angi et tidsspenn på.
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  32.824
  Antall liker
  27.802
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Alternativt er det fordi barn og barenebarn kommer på besøk, enten de nå er helsepersonell eller ikke.
  Samfunnet har valgt å leve stort sett som normalt, det betyr at covid spres. Det betyr at noen dør. Det betyr at vi må akseptere at vi alle skal dø. Nå er så å si alle, unge som gamle, vaksinert. Derfor går det ganske bra. Men de gamle dør, rett og slett fordi immunforsvaret, og dermed vaksinene fungerer dårligere på dem.
  Ja, man kan selvsagt lage strenge regler for helsepersonell, men det har også store konsekvenser for denne yrkesguppen, det hele er ikke så fullstendig enkelt. Og som sagt må vi akseptere at folk på gamlehjem dør av et eller annet på et eller annet tidspunkt.
  Sverige prøvde på en strategi om å «skjerme de eldste» i den første bølgen av pandemien. Det fungerte relativt dårlig, ettersom det ikke er mulig å legge en lufttett boble rundt hverken sykehjem eller hjemmehjelpstjeneste, eller forby alle andre aldersgrupper å besøke noen over 80. Helsepersonell har også barn i barnehage, og gamlemor på sykehjemmet vil gjerne ha besøk av barnebarna. Viruset er smittsomt før man selv merker det. Selv daglig testing og bruk av smittevern vil slippe gjennom noen lekkasjer, og da har man det gående på det sykehjemmet. Hvis man virkelig vil unngå at de aller eldste blir smittet må det relativt drakoniske virkemidler til for å gi nevneverdig effekt.

  Vaksinene gjør at dette kan avdramatiseres for de aller fleste av oss, men det er fortsatt vrient med vaksinering hvis man ikke lenger har et fungerende immunsystem som lar seg vaksinere. Som samfunn ser vi ut til å ha akseptert det, i tråd med tankegangen om ressursbruk vs antall kvalitetsjusterte leveår.
   
  Sist redigert:

  Jim I Hendriksen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  06.04.2019
  Innlegg
  3.810
  Antall liker
  4.690
  Har akkurat vært og fått dose #4. Er gammel. Betyr det at jeg må belage meg på å dø snart? Kjekt å vite slik at en kan planlegge avhending av musikksamlinger og hifiutstyr.. så de etterlatte ikke blir skrudd!
  Da klarer du å tenke sjæl, visstnok ikke alle forunt. :)


   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  ^ Ikke veldig mye å bruke tid eller tankevirksomhet på;

  - Vi har ikke funnet medisinsk grunnlag for å komme med en tydelig anbefaling om en ny oppfriskningsdose til de som er 18–64 år uten risikotilstander, sier Are Stuwitz Berg i FHI.
   

  Sluket

  BS Aktør
  Ble medlem
  11.08.2006
  Innlegg
  50.802
  Antall liker
  83.115
  Torget vurderinger
  20
  - hvis man ikke er i en risikogruppe. Da går det an å bruke lit tid på vurderingen.
   

  Sluket

  BS Aktør
  Ble medlem
  11.08.2006
  Innlegg
  50.802
  Antall liker
  83.115
  Torget vurderinger
  20
  Vel - jeg tilhører en risikogruppe og derfor ble #4 vurdert. Case closed.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Vel - jeg tilhører en risikogruppe og derfor ble #4 vurdert. Case closed.
  Mye tyder på at det er riktig for risikogruppene å ta oppfriskningsdose, men det var jo ikke poenget. Poenget var derimot at mange tydeligvis ettetlyser "tydelige" råd,
  som postet av Jim lengre opp. Det tydelige rådet for friske fra FHI er ikke å ta den. For friske mennesker finnes det intet medisinsk grunnlag for oppfriskningsdose.
   

  Sluket

  BS Aktør
  Ble medlem
  11.08.2006
  Innlegg
  50.802
  Antall liker
  83.115
  Torget vurderinger
  20
  Poenget MITT er at det er MITT poeng og du behøver følgelig ikke fortsette å kverne på alternativet som du allerede har belyst!
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Poenget MITT er at det er MITT poeng og du behøver følgelig ikke fortsette å kverne på alternativet som du allerede har belyst!
  Nå var du som svarte på mitt svar til Jim. Ergo var det vel du som hadde et behov for å poengtere. Da må du nok også tåle å få et svar på det.
   

  Sluket

  BS Aktør
  Ble medlem
  11.08.2006
  Innlegg
  50.802
  Antall liker
  83.115
  Torget vurderinger
  20
  Poenget var å komme med et synspunkt basert på egen erfaring/situasjon. Case even more closed. Videre kommentering får du ta på din velfylte kveruleringskappe!
   

  HALOLS

  Hi-Fi entusiast
  Ble medlem
  26.07.2007
  Innlegg
  171
  Antall liker
  48
  Sted
  Troms
  Torget vurderinger
  1
  Mye tyder på at det er riktig for risikogruppene å ta oppfriskningsdose, men det var jo ikke poenget. Poenget var derimot at mange tydeligvis ettetlyser "tydelige" råd,
  som postet av Jim lengre opp. Det tydelige rådet for friske fra FHI er ikke å ta den. For friske mennesker finnes det intet medisinsk grunnlag for oppfriskningsdose.
  Klarer du å se forskjellen på disse utsagnene:
  "Vi ønsker å gi en direkte anbefaling om å ta vaksinen..."
  "Vi ønsker å gi en direkte anbefaling om å ikke ta vaksinen..."
  "Vi unnlater å gi ... en direkte anbefaling om å ta vaksinen"

  Det er ingen som har gitt en direkte anbefaling til dem mellom 18-64 utenfor risikogrupper om å IKKE ta vaksinen.
  De har bare unnlatt å gi dem en direkte anbefaling om å ta vaksinen.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  34.049
  Antall liker
  18.894
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Dette er eksakt hva FHI sier;

  -Vi har ikke funnet medisinsk grunnlag for å komme med en tydelig anbefaling om en ny oppfriskningsdose til de som er 18–64 år uten risikotilstander, sier Are Stuwitz Berg i FHI.
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  2.609
  Antall liker
  866
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  Hvis selv ikke norges største vaksinepusher klarer å finne grunnlag for anbefalinger om å pushe vaksine sier det sitt..
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  18.470
  Antall liker
  11.197
  Det er bare å ta gratis hurtigtester om man kommer over slikt og har lyst på litt vattpinnenostalgi. Jeg hørte tallet av sorten Norge sitter på og det er, la oss si "høyt" så det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet om man rasker med seg en 5-10 stykker fra en kommunal utdelingsstasjon. Ingen grunn til å tenke at det kanskje er noen andre som trenger de mer. Det er evig nok der de kommer fra.
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  32.824
  Antall liker
  27.802
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Hvorfor kan de ikke lage mrna vaksine for influensa?
  Godt spørsmål. mRNA-teknologien er ny, og noenlunde fungerende influensavaksiner har eksistert siden 1940-tallet, så svaret er nok at man ikke har hatt tid og/eller prioritert å gjøre det ennå. Men det kommer ganske snart, og da slipper man sånt som i din link. En genuint bedre vaksineteknologi enn å dyrke virus i hønseegg. Med litt flaks har vi den til neste års influensasesong.
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn