Ymirs audiofile liv

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Mye interessant som hender på nettet

  Hei, så artikkelen i TU, er pensjonert EMC ingeniør og ekspert på kraftnettets innvirkning på telenettet.
  Jeg har vært involvert i målinger og løsninger på noen slike tilfeller og mine erfaringer kan kanskje vise seg nyttige.  Problemet ble løst ved å (1) sette en Pettersonspole i nullpunktet på 24KV trafoen. Dette gikk bra ved Fagernes ved at de voldsomme transiente spenningspulsene i 24 kV nettet ble brakt ned til et rimelig nivå. En annen løsning (2) var å finne overspennings-svakheten i 24KV nettet som tillot at ellers uskyldige transienter gav kortvarige jordslutninger med tilhørende ekstreme forstyrrelser. I Dagali viste svakheten seg å være at en gassfylt spenningsbryter i 24kV trafoen nær kunden hadde en lekkasje og var luftfylt istedetfor gassfylt. Dermed kunne overspenninger lettere finne veien til jord. Jording er i så måte viktig.  Mange trafoer, for ikke å snakke om bolighus, er dårlig jordet slik at overspennings-strømmer tar ukjente veier.
  Årsak til overspenningene kan etter min mening være pulser i forbindelse med coronautbrudd fra Solen. Noen av mine data-logginger i atmosfæren og i telenettet kan tyde på dette. Lynnedslag er neppe synderen fordi kraftlagene pleier å sikre seg mot dette naturfenomenet. I så fall vil feilene oppstå mest om sommeren i lynsesongen eller om vinteren da man har mye kraftigere lynutladninger på Vestlandet (Vinterlyn). Det er også interressant å vite når på døgnet problemene skjer. 23-harmoniske spenningskomponent er sikkert uskyldig. Denne frekvenskomponenten på 1150hz stammer nok fra et smelteverk, kan reise mange mil på kraftnettet og er lett å måle siden den ligger der mer eller mindre hele tiden.

  Håper disse kommentarene kan komme til nytte. Jeg er som sagt pensjonert og har noe problemer med Parkinson. Derfor reiser jeg vanligvis ikke ut på mindre jobber. Jeg konsentrerer meg om å dokumentere omfattende støy fra AC-nettet og HVDC nettet i nærområdet, bl.a. i forbindelse med likestrømsoverføringene til Danmark og Nederland.  En annen erfaring fra samme person, se også siste linjer over


  Suselyden du hører like før strømmen eventuelt blir borte i et kort brudd vil jeg tro er radiostøy fra et overslag i en isolator på 24kv i nærheten. I min tid, for 5 år siden, kunne man få gratis hjelp til å peile inn slike svekkede isolatorer fra Frekvenskontrollen i Post og Tele. De sender ut sin lokale målemester med en retningsantenne. Har lagt merke til dette suset både i Arendal og i Dagali og ledsagende påvirkning så ut til å sammenfalle med skurer av “Mikrosfærix” (svake pulstog omkring 20khz fra kollaps mellom ladede atmosfæriske lag). Peiling må skje i samarbeide med eieren av 24kv linjen. Antar at mikrosførix kommer av at kosmiske partikler slår hull i de elektrisk ladede atmosfæriske lagene som solen bygger opp. Derfor antar jeg at dette fenomenet opptrer hovedsaklig i solskinnsdager og tørt vær. I Storekvina hadde vi en slik kraftlinje (24kv) som ikke tålte solskinn. Den fikk kortvarige jordslutninger og avgav langtrukne pulser med likestrøm til det lokale telenettet. Fenomenet gav støy og hangup.

   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Den værste målingen hos meg,på dette tidspunkt var det mye forvrengning og varmgang på el-utstyr.Det tok meg mange mndr.
  å få denne utlevert fra netteiger.Da den endelig kom var det i et filformat jeg ikke kunne åpne.Den ble da umiddelbart sendt
  videre til NVE som hadde rette verktøy.De reagerte hovedsakelig på 23 og 25.


  den værste.jpg


  Det er mye "fail",dvs over grenseverdien til forskriften

  Venter på neste skritt fra netteiger som vurderer bruk av spole,det forventes full drift hos Eramet om ca. to uker.
  Det har vert lengre perioder uten forvrengning og varmgang siden trafobytte,men det er en stund siden jeg har
  snakket med saksbehandler om ståa på sentralnettet.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Etter en svært lang periode med utrolig lave THD verdier,0,3-0,5 her oppe hvor jeg bor og ca.1% nede i sentrum 1,7 mil unna hvor PS Audio PPP
  har klart å levere 0,3% THD ut steg THD her relativt raskt i går kveld til 1,1%.PPPen klarte da ikke lenger å undertrykke THD til 0,3% som den burde.

  Om og hva det er som forårsaker dette vites enda ikke.Hvorvidt det er de harmoniske eller noe bakenforliggende som er årsak til forvrengningen og varmgangen
  gjenstår å se.
   

  Finn M

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.09.2008
  Innlegg
  1.478
  Antall liker
  810
  Torget vurderinger
  6
  Dette er bare peanuts i forhold til meg som sliter med en jordfeil i området. Spenning mellom ene fasen og jord er 19 Volt, mellom den andre og jord er 225 Volt.....:p
  Hadde planer om å koble lyden fra TV på anlegget men vegret meg etter å ha fått støt når jeg tok på skruene på kabinettene til forsterker og TV-tuner samtidig. Målte 155 Volts spenningsforskjell på kabinettene! Lite lysten på at den spenningen skal få fritt leide gjennom en RCA-kabel inn i min kjære darTZeel forsterker....

  Elektriker sa fra til Everket i slutten av november (jordfeilen ligger ikke i mitt hus men et sted i nærheten, sannsynligvis en defekt varmtvannsbereder somewhere) og jeg purret de opp i januar uten at noe har skjedd..... :p
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Dette er bare peanuts i forhold til meg som sliter med en jordfeil i området. Spenning mellom ene fasen og jord er 19 Volt, mellom den andre og jord er 225 Volt.....:p
  Hadde planer om å koble lyden fra TV på anlegget men vegret meg etter å ha fått støt når jeg tok på skruene på kabinettene til forsterker og TV-tuner samtidig. Målte 155 Volts spenningsforskjell på kabinettene! Lite lysten på at den spenningen skal få fritt leide gjennom en RCA-kabel inn i min kjære darTZeel forsterker....

  Elektriker sa fra til Everket i slutten av november (jordfeilen ligger ikke i mitt hus men et sted i nærheten, sannsynligvis en defekt varmtvannsbereder somewhere) og jeg purret de opp i januar uten at noe har skjedd..... :p

  Saksgangen må gjøres riktig ellers så gir netteiger blanke F.En tlf. funker ikke,kun skriftlig henvendelse.


  § 2-5.Nettselskapenes saksbehandling ved misnøye med leveringskvaliteten

  Lovdata - Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

  Nettselskapet skal ved henvendelser der det ikke er en åpenbar årsak, utføre nødvendige målinger og utredninger. Nettselskapet kan i slike tilfeller kreve skriftlig begrunnelse med angivelse av forhold av betydning.
  Nettselskapet skal så snart som mulig og senest innen én måned, oversende nettkunden en foreløpig vurdering og fremdriftsplan. Målinger som utføres, skal som minimum ha én ukes varighet og skal så langt som mulig reflektere tilsvarende driftsforhold som henvendelsen refererer til.

  Nettselskapet skal snarest mulig og senest innen fire måneder, finne frem til den som er ansvarlig for å iverksette eventuelle tiltak i henhold til § 2-1. Dersom forholdet antas å ha opprinnelse hos en tilknyttet nettkunde, herunder andre nettselskap, skal nettselskapet ta saken skriftlig opp med denne, og informere om utbedringsplikt i henhold til denne forskriften.
  Tidsfrister angitt i tredje og fjerde ledd kan fravikes dersom tungtveiende grunner tilsier dette. Nettkunden skal informeres skriftlig med begrunnelse og ny fremdriftsplan med tidsangivelse.
  Nettselskapet kan ikke kreve særskilt vederlag for saksbehandling etter første til femte ledd.

  § 2-6.Uenighet om overholdelse av denne forskriften
  Uenighet om overholdelse av denne forskriften kan bringes inn til Norges vassdrags- og energidirektorat for avgjørelse.   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  OBS.
  Har nå også blitt kontaktet av Telenor.De sliter med sentralen sin her oppe.Den var svært ofte ute av drift frem til 07.
  Etter det kom det seg,men personen som ringte kunne fortelle at det siste året har hyppigheten med driftsproblemer steget.
  Hvordan det siste året har vert har jeg ingen erfaring da jeg i frustrasjon av fasttelefon uten summetone for ofte,sa opp abonnementet.
   

  Asbjørn

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  26.831
  Antall liker
  16.652
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Dette er bare peanuts i forhold til meg som sliter med en jordfeil i området. Spenning mellom ene fasen og jord er 19 Volt, mellom den andre og jord er 225 Volt.....:p
  Hadde planer om å koble lyden fra TV på anlegget men vegret meg etter å ha fått støt når jeg tok på skruene på kabinettene til forsterker og TV-tuner samtidig. Målte 155 Volts spenningsforskjell på kabinettene! Lite lysten på at den spenningen skal få fritt leide gjennom en RCA-kabel inn i min kjære darTZeel forsterker....

  Elektriker sa fra til Everket i slutten av november (jordfeilen ligger ikke i mitt hus men et sted i nærheten, sannsynligvis en defekt varmtvannsbereder somewhere) og jeg purret de opp i januar uten at noe har skjedd..... :p
  Samme her. Har målt 18 og 225 V på fasene i perioder, mer typisk ca 50 og 180 V. Har vært sånn siden før jul. Takk til ymir for å ha satt meg på tanken om å sjekke!

  Feilen ligger forøvrig ikke hos meg. Elektriker har målt hos meg, både jeg og elektriker har sendt melding til netteier. Hafslund har målt i området og funnet ut hvilket hus. Deretter har de sendt inn en melding til Eltilsynet, som så kan sende pålegg om utbedring med tidsfrist og klagemulighet. En måned senere kan de purre, og enda en måned senere kan de sende varsel om utkobling, igjen med tidsfrist og klageadgang. Er kanskje i orden til sommeren en gang, men før det har sikkert varmtvannstanken hos en annen nabo kortsluttet, og så er vi i gang igjen.

  Det er mye enklere på et TN-nett. Ved jordfeil blåser sikringen etter noen millisekunder, og så er det defekte apparatet frakoblet. Uten 30 dagers svarfrist og rettigheter til å påklage vedtaket. Og så lurer folk på hvorfor det brenner så mye i Norge.
   

  Roald

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.06.2005
  Innlegg
  4.331
  Antall liker
  1.246
  Blir man lei av å vente får du ta den største og tregeste sikringen du har og legge fasen med høyest potensiale mot jord og la det stå til, har ikke naboen varmtvann blir det kanskje fortgang i byttet :cool:
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Elektriske branner i lavspenningsanlegg

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:350529/FULLTEXT01.pdf


  Oppgavetekst
  I Norge er det mange elektriske branner. Gjensidige har utarbeidet en rapport som viser store
  forskjeller i brannfrekvens mellom kommuner. Det fremsettes en hypotese om at feil i
  høyspenningsnettet kan gi skader hos lavspenningsabonnenter ved mangler på jordingssystemet.
  Det påpekes også at mangler hos everk og installatører kan være en medvirkende årsak til
  forskjellene.
  Det viser seg blant annet at det er en stor økning i antall forsikringsoppgjør rundt årtusenskiftet,
  at det er en økning i antall skader med elektrisk årsak i sommermånedene som sammenfaller
  med lynsesongen, og at måten statistikken behandles på virker inn på resultatet.
  Oppgaven går ut på å drøfte hypotesene som Gjensidige presenterer i Høyspenningsrapporten for
  å vurdere i hvilken grad de er riktige, og undersøke årsaken til det høye antall forsikringsoppgjør
  med elektrisk årsak, og også den store variasjonen i brannfrekvens kommuner imellom.
  Oppgaven gitt: 22. januar 2007
  Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen, ELKRAFT  1 Innledning...........................................................................................................................1
  2 Bakgrunn ............................................................................................................................2
  2.1 Høyspenningsrapporten..............................................................................................2
  2.1.1 Utgangspunkt og hypotese .................................................................................2
  2.1.2 Resultater............................................................................................................2
  2.1.3 Gjensidiges forslag til tiltak ...............................................................................2
  2.2 Tidligere arbeid: Prosjektoppgave høsten 2006.........................................................3
  2.2.1 Hypoteser fra prosjektoppgaven.........................................................................3
  2.2.2 Resultater............................................................................................................3
  2.3 Datagrunnlag ..............................................................................................................4
  2.3.1 Bygningsdata......................................................................................................4
  2.3.2 Lyndata...............................................................................................................4
  2.3.3 Nettdata ..............................................................................................................4
  2.3.4 Branndata ...........................................................................................................4
  2.3.5 Analyseperiode...................................................................................................5
  2.3.6 Analyseområder .................................................................................................6
  2.4 Forskrifter...................................................................................................................6
  3 Teori ...................................................................................................................................7
  3.1 Fordelingsnettet..........................................................................................................7
  3.1.1 Lavspenningsnettet.............................................................................................7
  3.1.2 Høyspenningsnettet ............................................................................................8
  3.2 Nøytralpunktsvern......................................................................................................8
  3.2.1 Hensikt og virkemåte .........................................................................................8
  3.2.2 Oppbygning av nullpunktsvern ..........................................................................8
  3.3 Spenningskvalitet .......................................................................................................9
  3.3.1 Generelt ..............................................................................................................9
  3.3.2 Transiente overspenninger ...............................................................................10
  3.3.3 Temporære overspenninger..............................................................................10
  3.3.4 Spenningskvalitet i luftnett og kabelnett..........................................................10
  3.4 Skadebildet ved elektriske skader ............................................................................11
  3.5 Jording......................................................................................................................11
  3.5.1 Noen definisjoner .............................................................................................11
  3.5.2 Hvorfor jorde....................................................................................................12
  3.5.3 Jordline og jordleder.........................................................................................12
  3.5.4 Jordelektrode ....................................................................................................12
  3.5.5 Jordingsresistans...............................................................................................13
  3.5.6 Avledningsimpedans ........................................................................................14
  4 Overføring av overspenninger fra høyspent- til lavspentnettet........................................15
  4.1 Overstrømshendelser i høyspenningsnettet..............................................................15
  4.1.1 Enpolt jordfeil ..................................................................................................15
  4.1.2 Topolt jordfeil ..................................................................................................15
  4.1.3 Transiente overspenninger ...............................................................................15
  4.2 Potensialheving av transformatorkassen ..................................................................15
  4.2.1 Hendelsesforløp og konsekvens av potensialheving........................................17
  4.2.2 Atskilt jord........................................................................................................20
  4.2.3 Kabelnett og jordingsfelleskap.........................................................................21
  5 Høyspenningsrapportens hypotese...................................................................................23
  5.1 Presentasjon av hypotesen........................................................................................23
  5.2 Rapportens slutninger...............................................................................................24
  5.3 Kommentarer til og drøfting av Gjensidiges hypotese og påstander .......................24

  5.4 Eksempel: Jordingsfellesskap ..................................................................................27
  5.4.1 Bakgrunn for betraktningen .............................................................................27
  5.4.2 Overspenninger i nett uten jordingsfellesskap .................................................27
  5.4.3 Temporære overspenninger i nett med jordingsfellesskap...............................28
  5.4.4 Transiente overspenninger i nett med og uten jordingsfelleskap.....................29
  5.5 Alternative løsninger med jordingsfelleskap............................................................29
  5.6 Overspenningsvern...................................................................................................31
  5.6.1 Vern av transformatorer og linjer.....................................................................31
  5.6.2 Lokal jording ....................................................................................................32
  5.6.3 Gjennomgående jordline ..................................................................................32
  5.6.4 Jordfeilbryter ....................................................................................................32
  5.6.5 Vern i lavspenningsinstallasjoner.....................................................................32
  5.7 Oppsummering av teoretisk drøfting av hypotesen..................................................34
  6 Statistisk fremstilling........................................................................................................35
  6.1 Tidligere statistiske undersøkelser ...........................................................................35
  6.1.1 Bakgrunn for fremstillingen i Høyspenningsrapporten....................................35
  6.1.2 Grunnlag for statistisk fremstilling fra prosjektoppgaven................................35
  6.2 Statistisk fremstilling i denne oppgaven ..................................................................36
  6.3 Fylkesvis vurdering..................................................................................................37
  6.3.1 Brannfrekvens og brannkilder..........................................................................37
  6.3.2 Brannfrekvens og brannårsaker........................................................................37
  6.3.3 Tendens over årene...........................................................................................38
  6.3.4 Sesongtendens ..................................................................................................39
  6.3.5 Utbetalinger......................................................................................................41
  6.3.6 Overstrømshendelser på høyspent fordelingsnett i Agder ...............................42
  6.4 Kommunevis vurdering............................................................................................44
  6.4.1 Fordeling av brannfrekvens og usikkerhet .......................................................44
  6.4.2 Nord- Trøndelag...............................................................................................46
  6.4.3 Aust- Agder......................................................................................................47
  6.4.4 Vest- Agder ......................................................................................................49
  6.5 Oppsummering av statistiske undersøkelser ............................................................50
  7 Diskusjon..........................................................................................................................52
  7.1 Generelt ....................................................................................................................52
  7.2 Drøfting av Gjensidiges hypotese ............................................................................52
  7.2.1 Overføring av overspenning fra HV til LV i IT og TT- nett............................52
  7.2.2 Nettsystem........................................................................................................53
  7.2.3 Atskilt jord........................................................................................................53
  7.2.4 Jordingsfellesskap ............................................................................................53
  7.3 Statistiske vurderinger..............................................................................................54
  7.3.1 Usikkerheter i fremstillingene..........................................................................54
  7.3.2 Tiltak som er gjennomført for å bedre forholdene ...........................................54
  7.3.3 Fylkesvis sammenligning.................................................................................55
  7.3.4 Kommunevis vurdering....................................................................................57
  7.4 Andre forhold som kan ha innvirkning på brannfrekvensen....................................58
  8 Konklusjon og anbefalinger .............................................................................................60
  9 Referanser.........................................................................................................................62
  10 Vedlegg ...........................................................................................................................i
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Dagens lakkmus test

  Har i dag bl.a satt utstyret på den ultimate test.

  Dersom disse ikke fungerer er det elendig spenningskvalitet.


  Her benyttes bl.a en hardingfele fra 1720,og etter hva Halvdan Bleken,musikkantikk,NRK,
  blir det benyttet en tidsriktig bue og felespill,noe som gav Bleken en forståelse av den
  norske folkemusikken han ikke hadde tidligere fordi denne spillemåten utelater mye "ornamentikk".

  De hardingfelene jeg har hørt,på kloss hold har lått myyyykt og varmt,med lite lyd i dB.

  hamre.jpg  Far og son,Torleiv H,og Hallvard T Bjørgum,med opptak av Torleiv der det blir brukt rørmikrofon.


  bjørgum.jpg


  Som oftest når disse blir prøvd avspilt er det bare å skru av,det er håpløst.det låter direkte ubehagelig.

  Men ikke i dag,da fungerte det


  Test på varmgang.

  WimpHiFi


  John McLaughlin

  Disvovery
  Special beings
  You know,you know
  Right off
  Mediterranean sundance/Rio Ancho
  The fine line
  Lila`s dance
  Lost and found
  Recovery
  Meeting of The spirits
  New York on my mind
  Birds of Fire
  To the one
  Siren

  Når det gis på skal temp. målt I kjølerribbe ikke "ta av" dvs 65 grader +,
  men holde seg på ca. 55 grader når disse er ferdig avspilt.

  Zymbaler skal ikke låte som "hvit støy" ,stortromme og bass kjennes i kroppen.
  Er spenningskvaliteten dårlig oppnås ikke dette.
  I dag var det bare å gi på,ørene gir opp før utstyret og ingen varmgang.
   
  Sist redigert:

  Hedde

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  20.04.2009
  Innlegg
  3.536
  Antall liker
  1.164
  Blir man lei av å vente får du ta den største og tregeste sikringen du har og legge fasen med høyest potensiale mot jord og la det stå til, har ikke naboen varmtvann blir det kanskje fortgang i byttet :cool:
  :eek: Det er slett ikke sikkert at sikringen ryker.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  En liten repetering ;)


  Innlegg #23

  Årsaken til de gode forholdene nå antar jeg mer skyldes at støyen fra overliggende nett er lav snarere enn at tiltakene vi har gjort bidrar så mye.


   

  Asbjørn

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  26.831
  Antall liker
  16.652
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Blir man lei av å vente får du ta den største og tregeste sikringen du har og legge fasen med høyest potensiale mot jord og la det stå til, har ikke naboen varmtvann blir det kanskje fortgang i byttet :cool:
  :eek: Det er slett ikke sikkert at sikringen ryker.
  Det var heller ikke meningen at den skulle ryke...

  151615.jpg


  Egentlig ingen god idé, må jeg legge til. Men det ville jo fremprovosert ett eller annet på en trafokurs som allerede har en jordfeil. Jordpunktet i trafoen ville prompte flyttet seg fra den fasen som hadde jordfeil fra før og over mot den nye "jordfeilen". Det ville gått seriøst mye strøm begge steder, og forhåpentligvis ville naboens sikring blåst først. Eller ett av husene tar fyr. Noe ville skjedd, det er sikkert.
   
  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Bois de Pied redal Chateauneuf-du pape 2011 http://www.hifisentralen.no/forumet/off-topic-hja-rnet/36336-hvilken-vin-har-vi-i-glasset-68.html

  Dette er blitt en monolog,"HABEN SI ANGST"?


  Årsaken til de gode forholdene nå antar jeg mer skyldes at støyen fra overliggende nett er lav snarere enn at tiltakene vi har gjort bidrar så mye

  Innlegg #4

  Det som er nytt for meg er at impedansen på nettet slipper gjennom akkurat disse frekvensene litt for lett,

  Innlegg nr.39

  Forskjeller på når vi er i øydrift med diesel aggregat der 5 harmoniske er svært høye i følge HK.
  Dette gir ingen problemer for strømforsyningene som jeg kan se eller høre.

  MEN DET SLIPPES GJENNOM,for lett......HELT TIL HAUGESUND,ifølge saksbehandler hos HK.?

  Derfor,........Det synes feil å skyve rensekravene nedover til nettselskapene.)


  aggregatderift2.jpg


  Her er måling når vi er tilsluttet sentralnettet.23 harmoniske er dominerende.

  23%20harmoniske.jpg


  * Årsaken til overskridelser i grenseverdier for 23. og 25. harmonisk spenning er en direkte følge av spenningskvaliteten i overliggende nett.


  Og når Saudefaldene og Haugaland kraft klarer å strupe igjen denne strømveien, vil de overharmoniske strømmene fra industrien finne andre veier og kanskje gi tilsvarende problemer andre steder.


  Totalstrømmen som skal absorberes av nettet blir ikke redusert av eventuelle tiltak hos Saudefaldene og Haugaland kraft.


  Totalstrømmen som skal absorberes av nettet blir ikke redusert av eventuelle tiltak hos Saudefaldene og Haugaland kraft.


  Denne saken viser at det kan være tillatt for mye overharmonisk strøm matet inn på Sentralnettet.


  For å unngå problemstillinger som i Hellandsbygd framover, må filterkravene til store nettforurensere skjerpes.


  Det synes feil å skyve rensekravene nedover til nettselskapene.)

  Enestående,får svar på spørsmål på en lørdags ettermiddag fra saksbehandler.
  En som jobber hos kraftprodusenten og er tilsluttet en annen fordelingskiosk
  har de siste to dager har skjeldet bra forhold,noe jeg også har hatt.....

  Svaret


  Subject: SV: Farkas
  Date: Sat, 1 Feb 2014 17:04:24 +0000Jeg ser av målingene i Storli og i kiosken at forholdene er meget bra i tidsrommet du oppgir dvs fra 30. jan. Det blir spennende å se om dette holder seg. Årsaken til de gode forholdene nå antar jeg mer skyldes at støyen fra overliggende nett er lav snarere enn at tiltakene vi har gjort bidrar så mye. Vi har riktignok lagt ut 500 m kabel mellom Årtun sentrum og Odden hvilket representerer ca 0.1 microfarad men dette må ses opp mot totalt ca 1.16 dvs det mindre enn 10%. Det er alt vi kan koble bort uten å ta strømmen fra noen.

  De kurvene du oppgir var ikke fra julen i 2013 men fra september 2013. Jeg viser den nedenfor. Det er strøm og spenning på HK avgangen fra Storli. Jeg har brukt denne målingen for å bevise at 22kV nettet fra Storli fungerer som en trakt for harmonisk støy fra sentralnettet.

  Vi skal følge dette videre opp og jeg håper vi til slutt skal oppnå forhold som er til å leve med.  Jeg har brukt denne målingen for å bevise at 22kV nettet fra Storli fungerer som en trakt for harmonisk støy fra sentralnettet.


  O

  Og at denne muligens er for avansert for anmeldere:http://www.hifisentralen.no/forumet...todikk/62968-hva-alle-anmeldere-burde-ha.html

  For å gi alle test produkter LIKE vilkår burde denne eller lignendes benyttes:

  Purepower.JPG


  Å hevde at konstruktørene av elektronikk IKKE KAN konstruere en brukandes strømmforsyning er en svært arogant holdning.

  John Curle,Tom Colangelo,mark Levinson, Dan D'Agostino,IKKE er istand til dette ,viser en slik arogent holdning at det rett og slett ikke kan taes seriøst.
  Når bl.a. Krell og ML konstruerer elektronikk der regenerering er svaret på problemene med nettet viser allvoret vi strir med.
  Når de samme personer som hevder at elektronikken de benytter,hårdnakket hevder at den er upåvirkelig av spenningskvalitetet
  allikevel benytter strømmfilter.....?????
   
  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  God morgen

  I begynnelsen av dette evigvarende prosjektet med spenningskvalitet var jeg i kontakt med REN,
  da HK gav meg et hefte fra REN om spenningskvalitet.

  Forside - Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

  Både HK og kraftprodusenten har hatt sine folk på kurs hos REN.

  Den personen jeg snakket med om bl.a lyd og strømmkvalitet hadde erfart at en jordingsfeil
  i distribusjons systemet gav en lyd som ble beskrevet som hard,stresset.
  Dette forsvant når jordfeilen ble funnet og fjernet.

  Noen som husker tråden om besøket hos Vadseth og rabaldere det skapte......
  jordingsfeil var forklaringen som ble benyttet.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Rekreasjon mellom ski og skøyter

  Det blåste litt vel mye i dag.
  Nokså nedtappet magasin,ca.650 moh.

  førstevann.jpg


  Hundene ble svært slitne av å gå i dyp snø,
  så for en gang skyld fikk jeg gå først.

  førstevann2.jpg  Spor etter rype


  rype.jpg  Forventer en spennende utvikling i strømmsaken.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  "Det som er nytt for meg er at impedansen på nettet slipper gjennom akkurat disse frekvensene litt for lett"

  Fra SINTEF og NVE,det smitter alltid ovenfra og ned.Lavspent nettet smittet ikke oppover.

  Vi foretok målinger hos meg med et Fluke håndholdt,der vi skrudde av og på dimmere til lys.
  5 harmoniske viste en liten økning,men dette vil ikke ha noen innvirkning lokalt i heimen.
  Totalt i distibusjonsnettet,ja,men som målingen over viser der vi er i øydrift og 5 er høy,
  klarer elektronikken seg utmerket.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Flytting av fokus

  Hei

  Det kan se ut til at fokus flyttes herfra

  storlid.jpg


  Til disse


  034_Sauda_IV.jpg


  Spennende.

  Frem til 07. var en generator kilde til svært mye støy.Kilden da var sleperingene til magnetiseringen
  på en av generatorene.

  Årsaken var at den ene smelteovnen fall ut,med det resultat at da generatoren(e) bråstoppet,
  brant børstene krater på sleperingene.Dette ble etter på,når gnistregnet ble for stort reparert
  vha et bryne.

  Det var ikke vanskelig å observere når generatoren ble tatt ut av produksjon og "overhalt".
  Dette var utstyr fra ca.1915.Bilder kommer forhåpentlig vis om ikke lenge.

  Det er nok ikke samme problem med generatorene på bilde (ca.65),men saksbehandler ønsker nå
  at ballen spilles over til produsenten.

  Problemet ble sterkt redusert i tidsrommet rett før trafoskifte,og forholdene har vært bedre etter dette.
  Dette skal være to enheter 25Mw hver som pga. laver kraftpriser har redusert drift til ca.18.Mw
  i aktuelt tidsrom.

  Det er også flere ganger registrert bedre forhold de første timene etter oppstart når produksjonen
  har stått en stund,for deretter gradvis forringes.

  Interessant og spennende reise ser dette ut til å bli.
   
  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/FIKS 2012.pdf


  3. Produksjonsanlegg 31
  3.1. Generelt 31
  3.2. Vannkraft 33
  3.3. Vindkraft 39
  3.4. Termisk kraft 42
  3.5. Strømretteranlegg 46
  3.6. Kontrollanlegg 49
  3.7. ”Fault-ride-through” for produksjonsanlegg 50
  3.8. Krav til måling

  8. Spesifikasjon for reguleringstekniske krav til magnetiseringssystemer og dempetilsatser 101
  8.1. Funksjonelle hovedkrav 101
  8.2. Magnetiseringssystem 102
  8.3. Spenningsregulator 102
  8.4. Dempetilsats 103
  8.5. Prøver 103
  8.6. Rapportering


  [h=1]spenningsregulator[/h]
  Spenningsregulator, innretning som stabiliserer spenningen ut fra en generator slik at denne blir jevn og stabil selv om belastningen på nettet varierer.
  Spenningsregulatoren føler hele tiden på klemmespenningen på generatoren og oppdager spenningsfallet som oppstår på grunn av øket belastning. For å kompensere øker regulatoren magnetiseringsstrømmen i generatorens rotor, magnetfeltet blir sterkere og dermed øker generatorspenningen. Tilsvarende reduserer regulatoren magnetiseringen dersom spenningen øker til over ønsket (innstilt) verdi, for eksempel ved plutselig bortfall av last.
  På eldre generatorer skjedde reguleringen ved hjelp av en elektrisk motor som regulerte magnetiseringsspenningen ved å kople ut eller inn elektriske motstandselement. Slike regulatorer kunne være nokså langsomme. I moderne spenningsregulatorer benyttes statiske elementer som transformatorer, kondensatorer, likerettere og transduktorer. Disse er i stand til å regulere spenningen på opptil noen hundredels sekund.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Isotek strømfiltre,ikke mye innmat

  Isotek strømfiltre
  Anmeldelse af: Mikkel Gige [12.02.2014]
  Print testen
  I denne test ser vi nærmere på 3 strømfilterløsninger fra Isotek, som alle holder sig inden for en økonomisk rækkevidde for de fleste. Og dertil et DC filter, som gør en overraskende stor forskel, men er i en mere ”eksotisk” prisklasse
  Strømmen fra stikkontakten har en stor indflydelse på systemets samlede ydelse. Mange forsøger desperat, at ændre på dette med eksotiske strømkabler, som ofte har ringe eller ingen effekt. I stedet bør man prøve med et godt filter, som fjerner alle unoderne fra andre apparater i husholdningen, naboen, eller den nærmeste industris ”støjende” maskiner.
  Det er gennem EU-lov påbudt, at alle 230V apparater skal have støjfiltre, men disse har ofte ingen effekt, og derfor sendes der en masse støj retur, sammen med strømmen. Og nogle gange rykkes der også ved fasen, således at der opstår DC på lysnettet, hvilket især trafoerne i vores hifi udstyr ikke kan lide.
  De tre filtre i denne test er alle fra den lave ende af Isotek’s omfattende sortiment. Der er tale om to strømskinner, og et ”fullsize” apparat, alle med udgange til 6 apparater. Den primære forskel på de tre er, hvor meget strøm de beskytte imod, uden at de tilkoblede apparater tager skade. De kan alle belastes med 2300 watt simultant.
  Den mindste model hedder Polaris, og er sat sammen af to profiler i stål og aluminium. De 6 schuko stik sidder samlet 3 og 3, med et emblem i midten med en blå diode, som indikerer at der er strøm i skinnen. Det er også herunder, at filteret sidder. Alle stik sidder i parallel med filteret, og får samme kapacitet.
  Næste model er Sirius som har samme layout som Polaris ind- og udvendigt, men er samlet i en kraftig aluminiumsprofil, der omslutter stikkene. Disse sidder igen 3 og 3 med filteret i midten under emblemet. Eneste forskelle er, at Sirius kan beskytte mod stærkere strøm, samt at filteret er kraftigere dimensioneret.
  Solus er bygget ind i traditionelt kabinet, til at placere på en hylde. Specifikationerne er meget lig Sirius, men selve filteret er endnu kraftigere dimensioneret, og filtreringen er derfor teoretisk bedre. Dog er det lidt skuffende at kigge indenfor i kabinettet, for udover et print på 15 x 15 cm, er der kun luft. Igen er det indvendige layout magen til de to andre filtre, med alle stik i parallel.
  Sidst men ikke mindst, er der DC-filteret Syncro. Det er faktisk bare et GII Optimum strømkabel fra Isotek’s eget sortiment, som er blevet delt over på midten, hvor den aktive elektronik sidder. Desværre kan man ikke se hvad dette består af, da det er støbt ind i en epoxyklump, som igen sidder inde i en aluminiums-cylinder. Men et kig på andre DC filtre afslører, at der sikkert bare er tale om en stor elektrolyt-kondensator, samt en række dioder. Og set i det lys, så er Syncro meget dyr. Men som I kan læse nedenfor, så er effekten af Syncro ikke at kimse ad.
  Med til testen lånte jeg et apparat, som kan måle støjen på lysnettet. Det sættes blot i stikkontakten, og på et 3-cifret display kan resultatet aflæses i ”Parts per 1000”. Og det var noget af en øjenåbner, at måle støjen fra kontakterne i og omkring lytterummet. Generelt lå niveauet omkring 725-750, men lige ved siden af et køleskab, der kørte, slog den ud på ”Max” og kunne ikke aflæse resultatet.
  De tre filtre havde meget forskellig effektivitetsgrad, og hvor Polaris kun fjernede ca. 10 % af støjen (650), fjernede Sirius hele ca. 90 % (075), mens Solus fjernede imponerende 97 % (025). Syncro fjernede slet ikke noget støj. Men det mest imponerende var Brinck selvbyg filteret, som benyttes til hverdag i lytterummet… det fjernede 100 % af støjen (000)! Med til historien hører så, at Isotek filtrene er anderledes konstrueret ved, at komponenterne udelukkende sidder i parallel med strømmen. På Brinck filteret er der komponenter i serie med strømmen, og det kan teoretisk begrænse det dynamiske strømtræk. Omvendt dæmper komponenter i parallel ikke lige så effektivt. Begge dele kan være et kompromis, hvis filteret ikke er dimensioneret korrekt i forhold til det setup, det skal fungere med.
  På de større modeller fra Isotek, er udtagene opdelt i zoner til effekttrin og alt det andet. Samtidig er der individuelle filtre pr. apparat. Parallel til effekttrin med dynamiske strømtræk, og seriel til alt det andet, der har et mere statisk strømtræk.
  Men inden man overhovedet overvejer at forbedre den strøm, som éns anlæg skal ”leve” af, så skal man have styr på 230V fasen. Er fasen vendt forkert, så kan det påvirke lyden negativt, uanset hvor godt filteret er. Ofte vil det betyde en hård og kantet lyd. Og det er vigtigt, at alle apparater har korrekt fase.
  Nogle vil mene, at det er ligegyldigt, da det alligevel er vekselstrøm. Og det er egentlig også rigtigt så længe, at vi taler om lamper, hårde hvidevarer og andre dagligdags ting. Og det er da heller ikke alt hifi udstyr, som lader sig påvirke af, om fasen er vendt korrekt eller ej. Dog har jeg ligefrem oplevet spare-pærer, som summede hørbart hvis fasen var vendt forkert!
  En nem måde at checke om fasen er vendt korrekt er, at koble alle apparater til 230V, men uden signal- og højttalerkabler. Ved at lade en fingerspids glide frem og tilbage på f.eks. fronten, vil man kunne mærke større ”modstand”, når fasen er vendt forkert. Er fasen korrekt, vil der ikke opleves denne ”modstand. Man kan også købe sig fattig i specielle dimser til formålet, men tricket med fingeren fungerer fint. Under testen blev fasen checket hver gang, et nyt filter blev sat til.
  Lytteindtryk
  Kort beskrevet, så er lyden i lytterummet - uden filter - helt ulidelig! Der er simpelthen for meget støj på lysnettet. Intet udstyr lyder godt, og al musik bliver kantet og hårdt i en grad, som fjerner al lyst til at høre mere. Brinck selvbyg filteret har her udfyldt opgaven til perfektion, ved at fjerne alle unoder. Hvilket målingen også bekræfter, med fed streg under.
  Jeg lagde testen ud med at koble alle apparater til Polaris filteret, med et almindeligt sort ”lakrids”-kabel hen til kontakten. Og trods det, at Polaris ikke fjerner støjen særligt effektivt, så oplevede jeg det faktisk på ét område, som lydende en anelse bedre end Brinck filteret. Det var i toppen, hvor det lød af mere luft omkring bækkener og lignende. Men det var dog ikke uden tilføjelse af en anelse hårdhed og kant, som Brinck filteret slet ikke har.
  Herefter var det Sirius tur, som ligeledes blev koblet til kontakten med samme ”lakrids”-kabel. Forskellen til Polaris var ikke særlig stor. Og jeg kunne endda blive i tvivl om det overhovedet var tilfældet, da der trods alt går nogle minutter med at skifte mellem filtrene. Men noget tydede på, at Sirius havde lidt mere styr på fokus i lydbilledet. Den fysiske forskel mellem Sirius og Polaris er da også primært evnen til, at beskytte mod større strøm hos Sirius. Set i det lys, er det bestemt ikke overraskende, at de opfører sig meget ens.
  Så blev det Solus tur, stadig med ”lakrids”-kabel. Og her tog skiftet noget længere tid, da Solus fylder en del mere bag reolen, og kablerne derfor skulle ”rulles” længere ud. Men forskellen var absolut hørbar. Den sidste rest af hårdhed og kant, som der måtte være med de to andre filtre var pist borte, og lyden var meget lig Brinck filteret. Så her var der ingen forskel at spore i forhold til udgangspunktet.
  Men nu kommer det sjove… det var tid til, at sætte Syncro ind foran alle filtrene på skift. Inden da havde jeg prøvet Syncro uden filter, sammen med den helt almindelige strømskinne, der normalt fordeler strømmen efter Brinck filteret. Og lad mig med det samme slå fast, at Syncro ikke kan noget som helst for sig selv, alene. Den fjerner godt nok DC fra lysnettet, men der slipper så meget støj igennem, at lyden påvirkes lige så negativt som helt uden filter. Det er altså No Go.
  Da Syncro blev sat foran Polaris, resulterede det i, at lydbilledet fuldstændigt kollapsede og mistede fokus. Samtidig blev klangen hård og pågående. Polaris arbejder således bedst alene, uden Syncro. Og det giver da heller ikke mening at sætte de to sammen, når man kigger på prisen.
  Med Sirius og Syncro blev resultatet faktisk rigtig godt. Og næsten lige så godt som Solus, sammen med Syncro… men det kommer om lidt. Der kom mere fokus og ro på tingene. Og det var tydeligt, at arbejdet for både Sirius og resten af setup’et med et, var blevet meget nemmere.
  Men tingene faldt for alvor på plads, da Syncro blev sat foran Solus. Alt blev bedre, og forskellen var som nat og dag, men ikke bare som et udtryk for stor forskel. Hvem har ikke oplevet at éns anlæg lyder bedre i de sene aftentimer, om natten eller i weekenden, hvor industrien har slukket deres store maskiner, og hvor strømmes ikke er lige så ”beskidt” og rodet rundt. Det er det Syncro kan… forvandle nat til dag. For med Syncro og Solus lyder éns setup fuldstændig som i de sene aftentimer, og det på en helt almindelig hverdag!
  Der kommer med et, en enorm ro i lydbilledet, og fokus strammes op i en grad, som jeg ikke troede muligt! Der kommer flere nuancer frem i bassen, og diskanten bliver endnu mildere og klar. Der er ingen antydning af kant eller hårdhed, overhovedet. Samtidig bliver lydbilledet mere tredimensionelt, og placeringerne bliver knivskarpe. Dybden i lydbilledet får også endnu et nyk ind bagved, samtidig med at fokuseringen i dybden forbedres.
  Umiddelbart kan lyden godt opfattes mere mørk og mat fra en start, men stille og roligt går det op for en, at det bare er støjen, som er væk – nogle kalder det ”sort baggrund”. Detaljerne står lige så tydeligere frem, og ”lagkage”-lyden, hvor alle detaljer har sit eget tydelige lag i musikken, bliver endnu tydeligere. Og så bliver dialogen/sangen i musikken også tydeligere, så det er nemmere at følge med i, hvad der rent faktisk bliver sunget.
  Stort set alt blev forbedret i lyden, i større eller mindre grad, og det var nærmest som at få et helt nyt og meget bedre og dyrere setup.
  Men så kommer jokeren… Syncro blev sat sammen med Brinck selvbyg filteret, for det skulle jo selvfølgelig lige prøves. Især efter målingens resultat. For det første var det mindst lige så godt som Syncro og Solus… men for det andet var det måske ligefrem bedre!? Jeg oplevede i hvert fald et nøk mere i graden af naturlighed og varme, som ikke helt kom frem sammen med Solus. Kunne det virkelig være rigtigt? Jeg skiftede frem og tilbage et par gange, og konklusionen var den samme: Syncro og Brinck var lige et mulehår bedre sammen, i forhold til Solus. Jeg er intet mindre end rystet! Det var en ”killer-combo”.
  Samlet konklusion
  Kvaliteten af strømmen til éns setup er vigtig for den samlede ydelse. Men i stedet for at bruge penge på eksotiske strømkabler, som har en mildest talt tvivlsom effekt, så sørg for et godt filter, som kan sættes ind foran alle apparaterne. Til prisen for 4-5 eksotiske strømkabler, kan man få et rigtig godt strømfilter. På reference setup’et benyttes der stadig de 230V kabler, som fulgte med i kassen, dog med en lille undtagelse: Effekttrinene har fået et par 1,5 mm2 kabler, model ”lakrids” i stedet for standard 0,75 mm2 kabler.
  Filtrene fra Isotek i denne test understreger i den grad, at det er vigtigt at have styr på strømmen. Især et sted som lytterummet, som er så plaget af støj på lysnettet. Men det har også sin pris, i kroner og ører! Jeg indrømmer gerne at jeg synes, at prisniveauet er lidt højt, i forhold til hvad, der er inden i Isotek filtrene. Især Syncro DC-filteret virker noget ude af trit med virkeligheden. Men omvendt virker de alle i en grad, der i sig selv godt kan retfærdiggøre prisen. For det vil koste så mange gange mere, hvis apparaterne i sig selv skulle opgraderes til samme niveau. Og har man først oplevet effekten af et godt filter, så er det svært at undvære igen.
  Det produkt der klarer sig bedst i forhold til prisen, er Polaris. Dets ydelse er næsten på niveau med Brinck selvbyg filteret, der benyttes som reference til daglig. Samtidig er Polaris også en strømskinne, hvor det hele er integreret og dermed fylder mindre.
  Så denne konklusion holder mig ikke fra, at anbefale filtrene i denne test. For de virker på deres eget niveau, helt efter hensigten. Og et anlæg uden strømfilter, kan betyde et liv uden musik, der er til at holde ud at høre på!

  Pris:
  Polaris: Kr. 2645,-
  Sirius: Kr. 4495,-
  Solus: Kr. 6290,-
  Syncro: Kr. 10.255,-

  Importør:
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Duelund,PS Audio,PurePower

  Afprøvning af strømrensere

  d. 11. Marts 2011.  Link til klubblad før denne aften. Se referat fra aftenen


  Formand Peter Sandberg byder endnu en gang velkommen til de entusiastiske klubmedlemmer og gæster...
  Ja, der røg vist noget på gulvet..?
  For mange kokke...?
  Nu må de vist snart være færdige med at sætte de par småledninger i..?  Det benyttede udstyr:


  Aftenens DAC var Altmann Dac plus tilhørende strømforsyning.  Detalje fra maskinrummet...


  Forsøgte at se hvad kredsene hed. Det lykkedes ikke rigtigt...


  Tydeligere..?  PurePower 2000 og PS Audio Power Plant.  PurePower 700 som var modificeret. Klubbens forforstærker havde fået ny volumenknap med tal-indikering. Tiltrængt!  Duelundspole i lækkert MDF-plade design...

  Så skulle der lyttes...
  Der sættes op, justeres og kontrolleres...  Næstformand Martin forklarer os lidt om Altmann Dac'en...  Den første strømrenser kom på, og der lyttes bl.a til Elvis...
  Lytningen forsatte og der var ingen tvivl om, at der tegnede sig et billede af to grupper; De elektroniske strømrensere og de passive Duelund-strømspolen og vi kan vil her regne ingen netfilter med, de to sidstnævnte mindede lydmæssigt om hinanden. Duelundspolen forbedrede bare de fleste parametre i forhold til den rene netledning. Begge blev af flere lyttere beskrevet som mere organisk end de elektroniske strømrensere, som blev betegnet som lidt kliniske/præcise og mere "elektroniske" i lyden.
  Den modificerede PurePower 700 havnede vist sidst i feltet, og PurePower 2000 var, efter manges mening, bedst af de elektroniske strømrensere. Den samlede "sejr" gik til Duelund-spolen.


  Her følger lidt af det der blev spillet.


  Følgende blev også spillet:
  Nils Lofgren Band: "Live", CD2, track 9. Fed solobas. Ellers trist og generelt demo-misbrugt. [NL]

  Til selve testen blev brugt to numre fra Klubsampleren; Elvis med "Fever" og et orgelstykke med sang.
  *
  Foto og tekst: Torben K./Niels L.
  Efter et par skramlede og sært fejlbehæftede klubmøder i træk, var det nu bestyrelsens tur til, i mangel af arrangementsudvalg, at få et møde på højkant.
  Mødet skulle handle om såkaldte powerconditioners eller som enkelte dansktalende medlemmer hellere vil betegne dem: strømrensere.
  Der var i aftenens anledning samlet en imponerende mængde udstyr, og dette var temmelig sikkert, i et forsøg på at have udstyr i baghånden hvis ting også denne gang var alvorligt fejlbehæftet.
  Aftenens indledende præsentation tog næstformand Martin sig af. Nok mest fordi han selv havde fremslæbt en af de dyrere AC-regeneratorer. Han fortalte, at der i hans let nordsjællandske lokalområde, var en helt usædvanlig ringe vekselstrøm i kontakterne, så en Purepower 2000 - powerconditioner var den eneste udvej til fredelig sameksistens med musikanlægget.
  Kasserer Mikael S. havde medbragt en netspændings-regenerator ved navn PS Audio PPP. Foreningens kassemester gjorde kun lettere anstalter ved anskaffelsesprisen, der i hans tilfælde angivelig var resultatet af en mere behersket indbytningspris.
  Redaktørens lettere luset udseende MDF-kasse med i alt tre Duelund støjspoler i et sindrigt udtænkt listeværk og med en enkelt ufiltreret netbrønd, var det tredje tilmeldte eksemplar af racen.
  Denne aften var klubbens anlæg så ellers klasket lettere lemfældigt sammen om næstformandens Altmann Attraction DAC og planen var, at DAC’en , CD-afspilleren og forforstærkeren, skulle forsynes over de i alt tre tilmeldte strømrensere og at klubbens store effektforstærker skulle slippe med en advarsel, da efterhånden mange HiFi-interesserede har kunnet konstatere, at denne apparattype kan virke direkte degraderende på effektforstærkerens lyd.
  Første prøvelyt foregik ved hjælp af Elvis P. og et klassisk stykke fra klubbens sampler, uden renser.
  Og sandelig om ikke der var tendenser til helt god og næsten genkendelig lyd fra klubbens udstyr?
  Purepower 2000(Watt) blev koblet ind i systemet, og den resulterende lyd blev i sandhed en anden.
  Også PS Audio’s PPP kom i spil og præsenterede ligeledes på godt og ondt, sin egen verdensopfattelse af let syntetisk art - er referenten senere blevet næsten enig med et helt par medlemmer om.
  Men det må jo være en slags forventeligt resultat af først en omsætning til jævnstøm og så denne ”syntetisering” tilbage til vekselstrøm, som begge bemeldte apparater hævder at udføre?
  Så kom det lettere luset udseende Duelund-apparat på. Dog kun forbundet med DAC og CD-afspiller,
  Da klubbens forforstærker allerede har en sådan komponent indbygget.
  Sven P. mente nok at de første ca.halvandet minuts musik lød en smule sær, men herefter var der vellyd på et højere niveau, end med de to aktive filtre. Andre medlemmer bemærkede en solid grad af næsten”analog lyd”og næstformanden måtte sige, at han”var meget overrasket over duelundfilteret” Referenten valgte at flette næbbet og lade medlemmerne danne deres egne konklusioner.
  Som en helt særlig stresstest blev også forforstærkeren sat ind over en (ekstra) duelundspole og her var det tydeligt for de fleste, at høre en slags”fjernvirkning”og måske også en let udtværing af anslag og præcision, samt en tendens til at lægge låg på detaljeringen generelt(?)
  Jack mente nok at det var let irriterende ad Duelundfilteret i klubbens forforstærker ikke kunne kobles ud. Flere andre mente nok at kunne huske, at flere HiFi-fabrikater igennem tiden havde forsøgt sig med en slags netfilter på indgangen.
  Men sandelig om ikke også Torben B. havde nappet et netfilter med? En let modificeret version af en Purepower 700. Hvad modifikationerne bestod af, blev ikke bedre klarlagt.
  Og her var vi vist ved dagen mest gennemførte skuffelse. Hvad de to andre aktive conditioners ikke helt kunne overkomme hver for sig, kunne Torben B´s Purepower 700 heller ikke, bare tilsammen!
  Kaffepause.
  Efter pausen lyttede vi uden strømfilter, til Martin’s Altmann Attraction DAC og i ganske kort tid, også til Sony’ens egen indbyggede DAC. Kvalitetsforskellen var mere end betragtelig.
  Dennis havde medbragt Niels L’s musik-yndlingsaversion og den perfekte rygemusik: Niels Lofgren Band, Live CD2 track 9.. Erlend’s jakke ringede.. En ganske stor ”violin” lød som det den var
  og Dietrich Fischer-Dieskau kunne høres i en, ganske svær at udføre, Schubert-øvelse.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Spenningssystemer

  https://openwiki.uninett.no/_media/gigacampus:samling:spenningssystem.pdf


  • 230 V IT
  • 230 V TT
  • 230/400 V TN-S (TN-C-S)


  Bruksområder for de ulike systemer i dag


  • 230 V IT
  - boliginstallasjoner (rehabilitering)
  - mindre yrkesbygg (rehabilitering)
  - operasjonsrom på sykehus
  - nødstrømforsyning


  • 230/400 V TN-S (TN-C-S)
  - boliger i nye byggefelt
  - yrkesbygg og lett industri
  - industri


  IT system -
  karakteristiske trekk


  • Spenninger mot jord styrt av kapasitanser
  mot jord
  • Direkte jordfeil på en fase gir små strømmer
  (1,5-2 mA pr. kVA transformator ytelse)
  • Varsling/utkobling av første feil kreves
  • Feilkilder jordfeilbryter/varsler:
  – Kapasitiv usymmetri
  – Små nett
  – Feil i ytre nett
  – Innkoblingsstrømstøt


  Fordeler med 230 V IT system


  • Spenning kan opprettholdes selv ved en
  jordfeil (fordel kun der hvor avbrudd kan være
  kritisk for liv eller virksomhet)
  • Enklere utførelse gir mindre koblingsfeil og
  skader i utbyggingsperioden
  • 3-lederkabler er billigere en 4-lederkabler
  • Norske forskrifter favoriserer IT system til
  spesielle formål  Ulemper med 230 V IT systemer  • Elektrisk utstyr (UPS, frekvensomf., med.tek.utstyr, etc.) er
  ikke alltid tilpasset 3-
  fase 230V IT, og krever
  skilletransformator


  • Stående jordfeil gir ukontrollerbare strømmer og potensial
  forskjeller, som kan medføre EMC-problemer

  OBS• Støyfilter (RFI, varistorer, etc.) i enkelte typer elektronisk
  utstyr, er ikke konstruert med tanke på IT-system, og kan
  ikke brukes


  • Fare for overspenninger ved jordfeil over drossel, som kan
  medføre skade på utstyr, varmga
  ng i overspenningsvern, etc.
  • To samtidige jordfeil (topolig
  ) medfører ukontrollerbare og
  tildels store strømmer i tilfeldige jordforbindelser, som kan
  medføre varmegang og mulig branntilløp
  • Mer utsatt for lynoverspenninger og isolasjonsskader ved
  atmosfæriske utladninger16
  COWI presentasjon
  Fordeler med 230/400 V TN-S system
  • Internasjonalt mer brukt spenningssyst  Fordeler med 230/400 V TN-S system


  • Internasjonalt mer brukt spenningssystem, som
  det meste av utstyr er tilpasset og konstruert for,
  dvs. skilletransformatorer foran utstyr er ikke
  nødvendig
  • Bedre teknisk/økonomiske egenskaper enn 230 V
  IT (Større overføringskapasitet og bedre utnyttelse
  av kabler, mindre effekttap og spenningsfall)
  • Kobler ut feilkilden automatisk ved jordfeil
  • EMC gunstig, pga. lavere strømmer gir lavere
  magnetiske felt, etc.
  • Mindre utsatt for skader knyttet til
  lynoverspenninger  Ulemper med 230/400 V TN-S system  • Store feilstrømmer ved jordfeil, som krever utkobling av
  forankoblet vern
  • Fare for overspenning og derav utstyrshavari på 230V
  utstyr ved brudd på nøytralleder, (ref. skisse)
  • Usymmetri- og overharmoniske strømmer (3-,9-,27-
  harm.) summeres i nøytralleder, (ref. skisse).
  • Hvis nøytralforbindelser blir koblet til jord/chassis ute i
  installasjonen, vil belastningsstrømmer sirkulere i
  jordingsanlegget og ledende konstruksjoner, (ref. skisse)
  • Kompetanse/forståelse for spenningssystemet fortsatt
  dårlig hos utførende
  • Krever tilpasninger og ekstra dokumentasjon for å
  tilfredsstille myndighetskrav for nødstrømforsyning og
  strømforsyning i medisinske områder
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Ang. RFI i innlegget over.

  http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/e30f3e24f4a78e44c125795b002b3d77/$file/NO_Technical_guide_No.3_REVD.pdf


  RFI.jpg
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  DC INJECTION INTO LOW VOLTAGE AC NETWORKS

  Litt om DC.Det er tatt opp i innlegg #6.  http://webarchive.nationalarchives..../http:/www.ensg.gov.uk/assets/dgcg0000200.pdf  DC Injection into Low Voltage AC Networks


  Contractor

  UNIVERSITY OF STRATHCLYDE


  “AN INVESTIGATION OF DC INJECTION LEVELS INTO LOW VOLTAGE AC POWER
  SYSTEMS”


  June 2005


  The aim of this study was to investigate the impact that injected levels of DC
  current will have on low voltage AC distribution network power systems. This
  work has considered the definition of acceptable DC current injection levels as
  proposed in the G83/1 connection standard. The main findings and
  recommendations of the report are summarised in the Executive Summary.

  This report has been produced by the University of Strathclyde for the P11
  project in discussion with members of the Project Team and other members of
  the micro-generation community. The views expressed within the report do
  not necessarily represent the views of particular companies and/or individuals
  involved in the project

  metning transformator?-?Startsiden?s?k


  Mains DC and Transformers


  IntroductionA varying DC offset on the AC mains is no longer uncommon. There are many ways that a DC offset can be created, with most being totally outside the control of those who have to try to eliminate it, or put up with the mechanical noise created in toroidal transformers.
  Please note that the descriptions and calculations presented here are for (nominal) 240V 50Hz mains. For Europe, the mains is 230V 50Hz, and the US uses 120V 60Hz. This is not a problem - all formulae can be recalculated using 60Hz where necessary, and the final circuit (see Figure 8) is easily adapted - the changes needed are described in the conclusion text.
  There are a few older household appliances that can create a DC offset, although most are (probably) no longer permitted due to increasing problems caused by the DC component. This is more than compensated by various industrial processes, which for one reason or another manage to unbalance the mains supply sufficiently to cause problems.
  Most of the time, the DC offset is transient - it appears for a short while, then goes away again. When it is there, toroidal transformers may complain loudly, by making growling or buzzing noises. It is important to understand just how this happens, and what can be done about it if it causes problems.
  While the common solution found on the Net appears simple, there's a lot more to it than may seem to be the case. The operation is not intuitive, so while you may think that you know how it works, you could easily be mistaken.
  It's also worth noting that DC is usually not a problem with toroidal transformers of 300VA or less. Their primary resistance is usually high enough that any DC will have little effect. With larger transformers (500VA and above), the DC resistance is usually so low that even a very small offset will cause mechanical noise due to saturation.
  WARNING: This article describes circuitry that is directly connected to the AC mains, and contact with any part of the circuit may result in death or serious injury. By reading past this point, you explicitly accept all responsibility for any such death or injury, and hold Elliott Sound Products harmless against litigation or prosecution even if errors or omissions in this warning or the article itself contribute in any way to death or injury. All mains wiring should be performed by suitably qualified persons, and it may be an offence in your country to perform such wiring unless so qualified. Severe penalties may apply.

  How DC Appears on the MainsThere are any number of different machines that can create a mains supply DC offset. Most will be totally outside your control, many DC "events" will be transient in nature, but one common theme applies - they will all load the mains supply asymmetrically for a period of time that ranges from a couple of cycles to minutes at a time. Figure 1 shows a typical (small) example that you may even have in your house - the transformer (shown within the dotted line) is your toroidal transformer. Many older hairdryers (and some heat guns as well) had a switch for "half power" that simply switched a diode in series with the mains. For a 240W element at 240V, that equates to a resistance of 240 Ohms (example only - actual power will vary widely).
  If a diode is switched in series with the heating element, this reduces the voltage and hence the power (actual power will be almost exactly half). However, by half-wave rectifying the mains in this manner, there is an inevitable interaction with the mains impedance.

  Figure 1 - Half-Wave Rectified Appliance, Transformer & Mains WiringThe arrangement shown above assumes that the mains has zero impedance. Actual impedance is shown as R1, which varies from one house to the next. The value of 800 milliohms was chosen because this is what I measured at my workbench. Your mains may be better or worse than this.
  After the asymmetrical load has done its job, a simulation shows the positive peaks of the 240V AC waveform reach 338.35V, but the (unloaded) negative peaks reach the proper value of 339.28V. This is a tiny bit less than the theoretical value of 339.41V because of the transformer load resistance and simulator resolution. The difference between the peak voltages is 0.93V, but the mean (average) DC voltage is -275mV. It is the mean value that appears as "DC" on the mains. It can also be measured, but to do so requires that one works on live components. This is not recommended as it is inherently dangerous. However, if you must (and PLEASE take extreme care), you need a 100k resistor and a 10uF non-polarised capacitor, wired in series. Connect this circuit across the mains (power off!), and connect a DC voltmeter across the capacitor. This attenuates the AC enough to prevent the front-end of the meter from being overloaded, and the DC voltage is easy to measure. Expect to see the DC vary around the zero voltage, with a normal variation of +/-25mV or so (typical - residential areas). The alternative method is to measure the DC across the diode/capacitor network in the circuit of Figure 3. Do not connect or disconnect the meter with the circuit live, and use alligator clip leads to make the connections.
  With a half wave rectified load, the mean DC level is 275mV as described above - polarity is not important, because either polarity will be as bad as the other. If a transformer has a primary DC resistance of 2 ohms, there will be an effective DC current of 137.5mA in the primary. This is many times the current needed to cause the core to saturate during the negative half cycle of the AC waveform. Remember that with a toroidal core, saturation is a "hard limit". Because there is no air gap (intentional or otherwise), when the saturation limit is reached, inductance falls and current rises rapidly.
  Tests were done using a 500VA toroidal transformer with very close to the example values given above. With 240V AC mains, 50Hz, 264mV DC offset created by DC injection (see Figure 6), and at no load, the current was seen to rise from 16mA to 218mA. The test was done at no load because this is the worst possible case. As load increases, the effective primary voltage falls - the voltage dropped across the winding's resistance is "lost" to the transformer. 264mV DC offset causes a current of 132mA DC in the transformer primary. This is probably the maximum offset that you will encounter in real life, although some areas may be worse. I have no data on this.
  The full set of measurements is shown in Table 1.
  ParameterNo DCWith 132mA DC
  Primary Resistance2 Ohms
  Magnetising Current RMS15.7 mA218 mA
  Magnetising Current P-P50 mA1 A
  Secondary Voltage31.8 V RMS31 V RMS
  No-Load VA3.77 VA52.32 VA
  Primary Impedance15.3 k1.1 k
  Effective Inductance48.7 H3.5 H
  Table 1 - Measured Performance of 500VA Toroidal TransformerThe current waveforms are shown below. These were taken from the mains input to the transformer, using an in-line current monitor. The waveforms were captured using a PC based oscilloscope, and RMS currents in Table 1 were measured using a Tektronix digital oscilloscope.

  Figure 2 - Transformer Idle CurrentThe normal idle current is shown on the left, and the current with 132mA DC offset is on the right. The asymmetrical waveform with DC present is very obvious - the current is drawn predominantly during the negative half-cycles. If the DC polarity were to be reversed, the positive half-cycles will create saturation. Note that the right current scale is 10 times that on the left.
  As you can see, the normal idle current is not a sinewave. The small peaks at the right side of the half-cycles become larger as the transformer is pushed further towards saturation, indicating that the transformer is just on the verge of saturation in normal operation. This is deliberate. If a transformer is built using enough primary turns to ensure that no saturation effects are visible, it will have very poor regulation because the primary resistance will be too high.
  Like so many things in electronics, transformer winding is a balancing act. There are many compromises - more turns lowers the core flux, but increases winding resistance, reducing regulation. Fewer turns gives better regulation, but the transformer will run hot at no-load and even a small over-voltage (or DC offset) will cause even higher no-load current.
  [HR][/HR]Use a CapacitorLogically, using a series capacitor will block any DC. Capacitors cannot pass DC, so the waveform will re-centre itself to ensure that there is no offset. This happens regardless of how the DC offset was created, and is insensitive to waveform distortion. It's only when we do a few calculations that the real problem shows itself. Naturally, we want the lowest possible voltage to appear across the capacitor. We also want to ensure that a series resonant effect is not created where the capacitance and transformer primary inductance create a tuned circuit at (or near) the mains frequency. Such a circuit will appear as an extremely low impedance across the mains, and can generate voltages sufficient to destroy any capacitor (explosively!) and perhaps even the transformer winding insulation. Then the fuse or circuit breaker will blow, but the damage is done.
  So, we need a capacitor (or a circuit) that will ...

  • Handle the maximum current the transformer will draw (high ripple current)
  • Drop the smallest possible voltage (large value of capacitance)
  • Not cause series resonant effects
  • Last for the expected life of the equipment
  That's a tall order! Taking each point in turn, we can look at the likely requirements ...
  Ripple Current - It may seem that we need to know the amplifier power rating, and also that of the transformer. We already know that the transformer will be subjected to considerable inrush current, both to set up the magnetising current and initially charge the filter caps. At this point, use of a soft start circuit (see Project 39) is highly recommended.
  For the sake of the exercise, we'll use the 500VA transformer as shown in Table 1. Maximum long-term input current is ...
  I = VA / V = 500 / 240 = 2.08A​
  From the DC perspective, the most critical region is at no-load. The saturation effects are greatly reduced when we are drawing significant current, so we will hopefully be able to simplify the circuit.
  Voltage Drop - Now that we have the current, we can work out the required capacitance. Keeping the RMS voltage across the capacitor below 1V would seem like a reasonable figure, and I'd suggest that the maximum current of interest is around ¼ of the full load current - about 500mA. This means that capacitive reactance must be 2 Ohms or less. Remember that we can use Ohm's law to make these calculations - at least up to this point. Calculating the capacitance needed means that we use the capacitive reactance formula, suitably rearranged ...
  C = 1 / ( 2 * π * f * Xc ) where f is frequency and Xc is capacitive reactance
  C = 1 / ( 2 * π * 50 * 2 ) = 1,590uF​
  That's a fairly large capacitance, and can only be economically realised using an electrolytic capacitor. This raises a new quandary - electrolytic caps can operate for many years without a polarising voltage, but only at very low voltages. This means that the maximum voltage across the cap(s) must be limited, or they will fail. To be sensible, it will be necessary to use a pair of electrolytic capacitors, wired in "anti-parallel". A normal series connection with the two negative (or positive) terminals joined will also work, but reduces the available capacitance and maximises ripple current through both caps. Nonetheless, this may be preferable (see conclusion). The traditional way to limit the voltage is to use a number of high current diodes in parallel with the caps.
  Series Resonance - The primary inductance can be calculated (close enough) by knowing the no-load current. All the primary current at no-load is the result of magnetising loss, and this is nothing more than that current which is drawn by an inductor when connected to the mains supply. The approximate effective inductance can be calculated, and it will generally be in the order of 40H or more. To save anyone the trouble, we have already determined that we need about 1,500uF, so series resonance can be discounted. The amount of capacitance is simply far too large to be able to resonate at 50Hz (or 60Hz) unless the transformer's inductance is impossibly small. However, it's still worth checking!
  f = 1 / ( 2 * π * √ L * C ) where f is frequency, L is inductance and C is capacitance
  f = 1 / ( 2 * π * √ 40 * 1,500u ) = 0.649 Hz​
  The resonant frequency of the network is well away from the mains frequency, so series resonance is not a problem.
  Longevity - Inrush current can be very much higher than the nominal full power current, so the capacitor(s) require protection against over-current. The simplest has already been mentioned - the diodes that limit the maximum voltage across the caps will also limit the capacitor current. As current increases, so too does the voltage across the capacitors. The diodes will conduct if the voltage exceeds the forward voltage of either pair of the two series diodes. These diodes must be capable of withstanding the maximum peak current expected. This may exceed 50A for a brief period, and again, use a soft-start circuit!

  Figure 3 - Basic DC Stopper CircuitThe circuit shown above satisfies all criteria. There is more than enough capacitance, and the diodes specified have a continuous current rating of 3A and a peak current rating of 200A (non-repetitive). After this circuit is included, the no-load current falls back to 16mA, and the visible signs of asymmetrical saturation are gone. As transformer load increases, the diodes will take over from the caps, preventing the peak voltage across either capacitor from exceeding 1.3V - even during the inrush current period.
  Note that if no soft-start circuit is used, larger diodes are highly recommended. Regardless of whether soft-start is used, a 25A or 35A bridge rectifier assembly is a simple and relatively inexpensive way to obtain very high current diodes, already neatly packaged and insulated. When using a bridge, remember that + and - must be shorted together to obtain 4 diodes in anti-parallel (as shown in Figure 3).

  Figure 4 - Transformer No-Load Current With Stopper InstalledAfter installing the DC Stopper in circuit with the same transformer as used above, the above shows the current without DC (left) and with DC (right). The plots are almost identical. What is not seen is a very low frequency oscillation after the DC is switched in or out. This is caused by the series resonant circuit mentioned above. While it looks a little disconcerting, it's nothing to worry about and can be ignored. Frequency is as calculated - approximately 0.6Hz (more on this topic below).
  Ripple Current Revisited - The situation becomes somewhat less clear when we look at the typical current waveform as seen at the primary of a transformer feeding a capacitor input filter (99.99% of all transistor amplifiers use a capacitor input filter). We are not in any position to try to remove DC offset at all power levels - the capacitance needed simply becomes too large. Therefore, at some value of current, the voltage across the capacitor will be such that the diodes conduct. Even without exceeding the transformer's continuous rating, the peak current drawn by a 500VA transformer can exceed 5.5 Amps. This is shown in Figure 5. A large number of amplifiers (including very expensive commercial brands) will cause the transformer to be overloaded if both channels are driven to full power simultaneously. This is perfectly alright - transformers can withstand huge short-term overloads provided the average VA rating is not exceeded long term.

  Figure 5 - Current Waveform at Full PowerIf the 500VA transformer is driven to full power (RMS current for the waveform shown is 2.06A), the ripple current through the capacitors will be the same as the transformer's current draw, but we determined the capacitance based on light loading. With 5.5A peaks, even high current diodes can be expected to have a forward voltage of at least 1V, and considerably more during the power-on inrush period.
  The capacitors need to be able to handle the maximum worst case current. For the sake of the exercise, it is worthwhile to size the caps so that they are capable of handling the full load current - 2A. On this basis, it is better to select a much higher voltage than needed to ensure that the ripple current rating is high enough. Although 16V caps would seem perfectly alright, 63V caps will have a ripple current rating that's double that of the low voltage type. The extra size helps to keep the cap cool, improving life expectancy.
  Allowable capacitor ripple current is dependent on one primary criterion - the physical size of the component (all other things being equal). A physically small cap has a small surface area, so is unable to dissipate heat. Heat is generated by the combination of the capacitor's ESR (equivalent series resistance) and current ( P = I² * R ), and small caps also have comparatively high ESR. With a small surface area, it's not difficult to cause overheating and subsequent failure.
  [HR][/HR]How Tests Were PerformedThe method shown above (a half wave rectified load), while quite realistic, has the disadvantage of being somewhat uncontrolled. In addition, I don't have any hot air blowers that use a diode for half power, so the test used was somewhat different from the description. Instead of the half-wave load, I used a small power supply, and actually injected DC in series with the incoming mains. The test setup is shown in Figure 6, and it allowed me to have complete control over the parameters during the tests.

  Figure 6 - Test Circuit UsedThe arrangement above was used to produce the waveforms shown in Figures 2 and 4. It was also used to check if any variations of the DC stopper circuit would work. The benefit of doing the test as shown is that the amount of DC is easily varied, and no external high power load was needed while the test was running.
  While the method used does not cause waveform asymmetry, neither the mains nor the DC stopper circuit actually care if the waveform is asymmetrical or not. Either direct DC injection or an asymmetrical waveform cause an effective DC voltage to exist, and that's all that needs to be tested. With the stopper in circuit, the normal magnetising current cycling behaviour seen went away. These cycles occur naturally, and cause (usually) slight saturation effects to become visible on the positive half cycle, then the negative, then back again. Even a doubling of the peak to peak magnetising current (from 50mA to 100mA) will cause many toroidal transformers to growl quietly. As seen from the above, as little as 137mA of DC will cause the quiescent VA to rise from 3.7VA to over 50VA, and that's with zero secondary load.

  Figure 7 - Series Resonance EffectsIt's worth showing the effect of series resonance between the capacitor and transformer's primary inductance. The above graph shows the behaviour after the application of DC. The period between peaks is 2.12 seconds, which makes the frequency 0.47Hz. Calculation, using 2,000uF and an estimated 40H gives 0.56Hz, and the figures are close enough to see that the effect is real.
  [HR][/HR]ConclusionFigure 8 shows the final (and recommended) design. While electrolytic caps can withstand a small reverse voltage (around 1V is typical), in the interests of longevity it is probably better to use the caps in series. Being in series, the capacitance of each must be doubled, and as shown the total effective capacitance is 2,350uF. Larger electrolytics can be used if desired, and a medium voltage rating will be required to ensure they can withstand the ripple current (this must be verified! ). Make sure the caps are well clear of anything that gets hot in operation.

  Figure 8 - Recommended DesignWhile it is probable that using the caps in parallel as shown earlier will work reliably for many years, this is not something I can guarantee, because I've not performed any form of accelerated ageing process to the circuit. Not having used the circuit in any of my own equipment, I have no data either way.
  The circuit and design processes described here will work for any size transformer. In most cases, the circuit shown in Figure 3 will be fine for any transformer from 500 to 750VA. DC stoppers are usually not needed in smaller toroidal trannies because their primary DC resistance is high enough to limit the (usually small) DC component so the DC has very little effect.
  There is something to be said for the use of only two diodes in reverse-parallel, combined with larger capacitance (double the amount shown here). Voltages are lower, but the larger capacitors will be physically smaller because lower voltage parts can be used as ripple current is reduced. The critical component is the capacitor - that is the key to blocking DC.
  It has been suggested elsewhere* that diodes have a forward voltage, and that is sufficient to block the DC component of the mains waveform. This is perfectly true for a low DC voltage by itself, but not with AC present at the same time. I tested the circuit using diodes alone and it does ... exactly nothing. The diodes are used to protect the capacitor bank, but it is the capacitor that blocks the DC - not the diodes. While the circuit may work with a small capacitance, it still has to be large enough to ensure that the normal idle current of the transformer cannot create a voltage drop such that the diodes conduct. The smallest capacitance that could be used with the circuit shown above is probably about 440uF (2 x 220uF caps), but this will be marginal. The caps may be unable to withstand the ripple current by the time the diodes conduct, and overall effectiveness is seriously diminished.
  * Note - There is a thread covering this on the DIY Audio site, and a reference to that in the ESP forum. It was these that got me thinking that the technique is apparently not well understood, and that few (if any) DIY enthusiasts have performed serious tests on the various combinations referred to. This article is due to the forum posts and the obvious misunderstandings therein, that will result in a circuit that may be unreliable, or may not actually achieve anything useful.​
  Additional tests I performed used only diodes (no effect whatsoever), and a 22uF and 1uF capacitor, and both of these were completely useless. Actually, they were worse than useless, by actually creating a DC offset! Without a very detailed examination, it appears that the small capacitance is only capable of averaging the slightly different forward voltages of the diodes, resulting in a few millivolts of offset. Because the cap is not big enough to maintain the AC component to a value well below diode conduction voltage, this small DC voltage then becomes an offset. With 1uF, transformer idle current rose to about 25mA without any external DC, and was 170mA when DC was added (same setup as used for all other tests). Idle current was a little less than this with the 22uF cap, but not by very much.
  It's worth noting that the mains "DC" observed (measured across the diode/capacitor network) varied by about ±25mV worst case - at least while I was watching!. However, this was measured in a residential area, and there is no doubt that much higher voltages occur from time to time. I expect that a circuit that has been tested to work with over 250mV as shown here will be more than sufficient for most installations.
  The circuit as shown will also work perfectly with 120V 60Hz, but it would be wise to increase the capacitance (double the value shown here). Although the caps will work better with the higher frequency, the transformer idle current will be almost double that of a 220-240V transformer.
  [HR][/HR]SafetyElectrical safety is of utmost importance with a circuit such as that described here. Never rely on the electrolytic capacitor outer plastic sleeve for insulation. All parts must be meticulously mounted, with special consideration to personal protection from live components and separation of all low voltage conductors from anything at mains potential.
  Ideally, the entire circuit will be afforded an earthed metal cover plate. This protects against accidental contact, and ensures that should a capacitor choose to explode, it's intestines will be confined to a small area, rather than scattered throughout the amplifier chassis.
  Regardless of whether the circuit is installed in the active (live) or neutral conductor, the insulation requirements do not change. There is no guarantee that the neutral will always be at earth potential. A mis-wired mains lead, power board, extension lead or power outlet will all make the active become the neutral and vice versa. Because of this, you must allow for the worst case and insulate accordingly.
  While testing your new DC Blocker, you must use insulated alligator clip leads for your multimeter. All connections must be made with power off. The clip leads allow you to make connections that don't rely on you holding probes in position. A slip can cause a lot of damage!.
  If at all possible, use a Variac to power the circuit for the first time. This allows you to monitor everything and power can be removed before any damage is done if you made a mistake. If a Variac is not available, use a 100W lamp in series with the mains lead. Ideally, the secondary windings of the transformer should be disconnected while you are testing.
  [HR][/HR]
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Konkuranse,hvem støyer mest?

  Hei

  Det er tidligere nevnt om audiophile i nærheten av aluminiumsverk (Høyanger) som måtte ty til eget strøm aggregat

  Her bilde fra Hydro Karmøy med likeretting

  karmøy.jpg  her, lokalt smelteverk uten likeretting

  eramet.jpg
  sauda_smelteverket.jpg


  eller annen kraftkrevende industri,treforedling?

  tre.jpg


  eller hva med grenlands området?

  heroya.jpg  Er det bare her industrien lager så mye problemer at forskriften om leveringskvalitet ikke overholdes,
  og et audiofilt liv er ulevelig :).


  Siden dette er et forum med audio og musikk får vi trå til med litt musikk fra en støyende bedrift.

  http://sos-kor.oslo.no/canto/canto.htm

   
  Sist redigert:

  JackX

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  08.03.2002
  Innlegg
  2.418
  Antall liker
  1.360
  I serien "Dette lurer jeg på" har vi i dag kommet til JackX. Her med hans egen ord:

  "Stundom, men ikke alltid, når jeg kommer sent hjem fra jobb og skrur på downlightene i kjøkkenet, så svinger lysstyrken fra nesten helt dunkelt til full flombelysning. Dette lite opplysende fenomen opptrer også om formiddagen. Hjelp! Tør ikke skru på anlegget når dette skjer. Hva skal jeg gjøre (les: kjøpe) for å få strømmen til anlegget (iaf) som ikke blir påvirket av dette lunefulle fenomen. Dunkel atmosfære klarer jeg fint alene med stearinlys & noe godt i rødvin-glasset & Chet Baker på spilleren".

  mvh
  Jackx
  (m/tommeltotter overalt)
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Min PS Audio PPP på en test/prøve er hos saksbehandler i Haugesund.Han kommer til å ta noen målinger med Hiokien...blir interessant.

  THD på nette hos HK,2,5%.PPP leverer ut 0,6%.

  Her leverer PPP ut 0,6% allerede ved 1% på nettet.


  Akkurat nå.Audiophile Baroque 320kbps,ingen forvrengning,ok varm lyd og volumpotmeter på kl.08.00,det funker når spenningen er ok.


  En normal dag her er, opp og start data maskin og stereo 07.00 tiden.Så div arbeid og forberedelser i heimen.
  Ut på tur 09.00 tiden......1.5 til 2 timer,da er stereoen oppvarmet og blir benyttet noen timer i løpet av dagen.
  Dersom lyst og anledning blir det noe spilling på kvelden,viss det låter bra.Fruen ser film uten lyd....:)

  Dvs. anlegget er normalt slått på 12-14 timer for NRK P2,Audiophile Baroque/Jazz,WimpHiFi eller vinyl spilling.
  Liker godt å slippe å velge musikk,derfor en del radio.


  Det er nok en del som nok dessverre bytter alt fra kabler til elektronikk og høyttalere litt ofte
  selv om de skryter tidligere oppsett opp i skyene.Da var de nok allikevel ikke helt i mål allikevel.

  Jeg tror at dersom starten (spenningen) hadde hver ok hadde oppgraderingene ikke kommet så ofte.

  Noen av de store som Krell og Mark Levinson har innsett et uovervinnelig problem og løst dette med
  innebygd regenerator og noen leverandører har endatil batteri drift som løsning.

  Disse har fått et forsprang på de andre leverandørene,som om de fikk tyvstarte med flere runder med på en 10 00 meter
  i forhold til konkurrentene.

  Slik som utviklingen er mht. spenningskvaliteten er vel løsningen på å bygge opp et audio system
  med investering i regenarator/filter.Tror da også at en kan redusere utgiftene på resten av elektronikken
  vesentlig og allikevel vel få et svært bra sluttresultat.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  [h=1]Ground loop (electricity)[/h]From Wikipedia, the free encyclopedia

  Jump to: navigation, search
  This article is about the electrical fault commonly known as a "ground loop". For uncontrolled rotation of an aircraft during ground movement, see Ground loop (aviation).
  In an electrical system, a ground loop usually refers to a current, almost always unwanted, in a conductor connecting two points that are supposed to be at the same potential, often ground, but are actually at different potentials.
  Ground loops are a major cause of noise, hum, and interference in audio, video, and computer systems. They can also create an electric shock hazard, since ostensibly "grounded" parts of the equipment, which are often accessible to users, are not at ground potential.
  [h=2]Contents[/h] [hide]


  [h=2]How it works[edit][/h]
  Simplified circuit illustrating a ground loop.


  The circuit diagram, right, illustrates a simple ground loop. Two circuits share a common wire connecting them to ground, which has a resistance of
  . Ideally, the ground conductor would have no resistance (
  ), so the voltage drop across it,
  , should be zero, keeping the point at which the circuits connect at a constant ground potential, isolating them from each other. In that case, the output of circuit 2 is simply
  . However, if
  , it and
  will together form a voltage divider. As a result, if a current,
  , is flowing through
  from circuit 1, a voltage drop
  , across
  will occur and the ground connection of both circuits will no longer be at the actual ground potential. This voltage across the ground conductor will be applied to circuit 2 and added to the output:
  Thus the two circuits are no longer isolated from each other and circuit 1 can introduce interference into the output of circuit 2. If circuit 2 is an audio system and circuit 1 has large AC currents flowing in it, the interference may be heard as a 50 or 60 Hz hum in the speakers. Also, both circuits will have voltage
  on their grounded parts that may be exposed to contact, possibly presenting a shock hazard. This is true even if circuit 2 is turned off.
  Although they occur most often in the ground conductors of electrical equipment, ground loops can occur wherever two or more circuits share a common conductor or current path, if enough current is flowing to cause a significant voltage drop along the conductor.
  [h=2]Description[edit][/h]A ground loop in a system that connects circuits designed to be at the same potential but which are actually at different potentials can be hazardous, or cause problems with the electrical system, because the electrical potential and soil resistance at different points on the surface of the earth can vary.
  In a floating ground system, that is, one not connected to earth, the voltages will probably be unstable, and if some of the conductors that constitute the return circuit to the source have a relatively high resistance, or have high currents through them that produce a significant voltage (I·R) drop, they can be hazardous.
  Low current wiring is particularly susceptible to ground loops. If two pieces of audio equipment are plugged into different power outlets, there will often be a difference in their respective ground potentials. If a signal is passed from one to the other via an audio connection with the ground wire intact, this potential difference causes a spurious current through the cables, creating an audible buzz at the AC mains base frequency (50 or 60 Hz) and the harmonics thereof (120 Hz, 240 Hz, and so on), called mains hum. Sometimes, performers remove the grounding pin from the cord connecting an appliance to the power outlet; however, this creates an electrocution risk. The first solution is to ensure that all metal chassis are interconnected, then connected to the electrical distribution system at one point (often referred to as a "single-point ground"). The next solution is to have shielded cables for the low currents, with the shield connected only at one end (this, however, increases the possibility of radio frequency interference (RF) since the shield may act as an antenna). Another solution is to use isolation transformers, opto-isolators, or baluns to avoid a direct electrical connection between the different grounds. However, bandwidth of such is of consideration. The better isolation transformers have grounded shields between the two sets of windings. In circuits having high frequencies, such as computer monitors, chokes are placed at the end of the cables just before the termination to the next appliance (e.g., the computer). These chokes are most often called ferrite core devices.
  In video, ground loops can be seen as hum bars (bands of slightly different brightness) scrolling vertically up the screen. These are frequently seen with video projectors where the display device has its case grounded via a 3-prong plug, and the other components have a floating ground connected to the CATV coax. In this situation the video cable is grounded at the projector end to the home electrical system, and at the other end to the cable TV's ground, inducing a current through the cable which distorts the picture. As with audio ground loops, this problem can be solved by placing an isolation transformer on the cable-TV coax.
  Ground loop issues with television coaxial cable can also affect any connected audio devices such as a receiver. Even if all of the audio and video equipment in, for example, a home theater system is plugged into the same power outlet, and thus all share the same ground, the coaxial cable entering the TV is sometimes grounded to a different point than that of the house's electrical ground by the cable company. The potential of this ground is likely to differ slightly from the potential of the house's ground, so a ground loop occurs, causing undesirable mains hum in the system's speakers. The appropriate fix for this is the relocation of the cable system ground block to the electrical service grounding braid.
  Ground and ground loops are also important in designing circuits. In many circuits, large currents may exist through the ground plane, leading to voltage differences of the ground reference in different parts of the circuit, leading to hum and other problems. Several techniques should be used to avoid ground loops, and otherwise, guarantee good grounding:

  • The external shield, and the shields of all connectors, should be connected. If the power supply design is non-isolated, this external ground should be connected to the ground plane of the PCB at only one point; this avoids large current through the ground plane of the PCB. If the design is an isolated power supply, this external ground should be connected to the ground plane of the PCB via a high voltage capacitor, such as 2200pF@2KV. If the connectors are mounted on the PCB, the outer perimeter of the PCB should contain a strip of copper connecting to the shields of the connectors. There should be a break in copper between this strip, and the main ground plane of the circuit. The two should be connected at only one point. This way, if there is a large current between connector shields, it will not pass through the ground plane of the circuit.
  • A star topology should be used for ground distribution, avoiding loops.
  • High-power devices should be placed closest to the power supply, while low-power devices can be placed farther from it.
  • Signals, wherever possible, should be differential.
  • Isolated power supplies require careful checking for parasitic, component, or internal PCB power plane capacitance that can allow AC present on input power or connectors to pass into the ground plane, or to any other internal signal. The AC might find a path back to its source via an I/O signal. While it can never be eliminated, it should be minimized as much as possible. The acceptable amount is implied by the design.
  [h=2][/h]
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  [h=1]Floating ground[/h]From Wikipedia, the free encyclopedia

  Jump to: navigation, search
  A floating ground is a characteristic of some electrical circuits. Every electrical circuit has a ground point, which often serves as a return path for electric current. Usually this point is electrically connected to the Earth, hence the name "ground". The ground is said to be floating when this connection does not exist.[1]
  [h=2]Contents[/h] [hide]


  [h=2]Applications[edit][/h]Electrical equipment may be designed with a floating ground for one of several reasons. One is safety. For example, a low voltage DC power supply, such as a mobile phone charger is connected to the mains through a transformer of one type or another, and there is no direct electrical connection between the current return path on the low-voltage side and physical ground. Ensuring that there is no electrical connection between mains voltage and the low-voltage plug makes it much easier to guarantee safety of the supply. It also allows the charger to safely only connect to live and neutral, which allows a two-prong plug in countries where this is relevant. Indeed, any home appliance with a two-prong plug must have a floating ground.[2]
  Another application is in electronic test equipment. Suppose you wish to measure a single-volt potential difference between two wires that are both 100V above Earth ground. If your measuring device has to connect to Earth, some of its electronic components will have to deal with a 100V potential difference across their terminals. If the whole device floats, then its electronics will only see the 1V difference, allowing more delicate components to be used which can make more precise measurements. Such devices are often battery powered.

  An example showing mains-powered electronic instruments with a floating ground.


  Thirdly, a floating ground can help eliminate ground loops, which reduces the noise coupled to the system. An example of such a configuration is shown in the image on the right. Systems isolated in this manner can and do drift in potential and if the transformer is capable of supplying much power, they can be dangerous. This is particularly likely if the floated system is near high voltage power lines.[3] To reduce the danger of electric shocks, the chassis of the instruments are usually connected separately to Earth ground.[4]
  [h=2]Safety[edit][/h]Floating grounds can be dangerous if they are caused by failure to properly ground equipment that was designed to require grounding, because the chassis can be at a very different potential from that of any nearby humans, who then get an electric shock upon touching it. Live chassis TVs were common until the 1990s, where the set's ground is derived by rectifying live mains.
  Exposed live grounds are dangerous. They are live, and can electrocute end users if touched. Headphone sockets fitted by end users to live chassis TVs are especially dangerous, as not only are they often live, but any electrical shock will pass through the user’s head. Sets that have both headphone socket and a live chassis use an audio isolation transformer to make the arrangement safe.
  Floating grounds can cause problems with audio equipment using RCA connectors (also called phono connectors). With these common connectors, the signal pin connects before the ground, and 2 pieces of equipment can have a greater difference between their grounds than it takes to saturate the audio input. As a result, plugging or unplugging while powered up can result in very loud noises in speakers. If the ground voltage difference is small, it tends to only cause hum & clicks.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  TAKKER

  Nettet HIOKI

  mem1.jpg


  en annen oppløsning

  hgs.jpg


  PS Audio PPP Hioki


  mem2.jpg


  Hadde SELVFØLGELIG programmet som trengtest,mange målinger fra Hiokien


  en takk til gjentungen 17 :) og andre for engasjementet.
  Rød strek under gjentungen.......men en eldre dame bruker gjente.......
  er medlem i mållaget,er ikke sikker i nynorsk,burde sendt alle mine
  innlegg til audiofile-arve for retting før jeg trykker på legg ut ;)

  Audiofile kommentarer på målingene er velkomne.


  Legger ved 2 Hioki logginger. Den første filen er nettspenningen, den siste er spenningen ut i fra regeneratoren.
  Regeneratoren viser innspenningen 229V, vi måler 234V.
  THD inn er 2.5%, ut 0.6%.

  Vi lar regeneratoren står koblet mot TVen på driftssentralen i helgen.

  Mvh
   

  Vedlegg

  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Nettet HIOKI

  Vis vedlegget 246286

  PS Audio PPP Hioki


  Vis vedlegget 246287

  Hadde SELVFØLGELIG programmet som trengtest,mange målinger fra Hiokien


  en takk til Eira (gjentungen 17 :)) og andre for engasjementet.
  Rød strek under gjentungen.......men en eldre dame bruker gjente.......
  er medlem i mållaget,er ikke sikker i nynorsk,burde sendt alle mine
  innlegg til audiofile-arve for retting før jeg trykker på legg ut ;)

  Audiofile kommentarer på målingene er velkomne.

  Dere trenger ikke ha angst.......:rolleyes:
  Legger ved 2 Hioki logginger. Den første filen er nettspenningen, den siste er spenningen ut i fra regeneratoren.
  Regeneratoren viser innspenningen 229V, vi måler 234V.
  THD inn er 2.5%, ut 0.6%.

  Vi lar regeneratoren står koblet mot TVen på driftssentralen i helgen.

  Mvh

  MEN DEN SLIPPER SVINERIET GJENNOM.
   

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Har ikke benyttet Consonance på lange tider,men nå gjør filteret sluttresultatet dårligere.

  pw-1_show2.jpg  PS audio PPP utgjør ingen forskjell

  ppp.jpg  PS Audio.jpg  Siden den inneholder en rimelig stor ringkjerne har jeg misstenkt DC på nettet som mulig årsak....

  og siden PurePower har fungert,og er uten stor ringkjernetrafo

  Purepower.JPG  Er ikke lett dette
   
  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Uoverensstemmelse mellom produsent og netteiger

  Hei

  Produsenten vil ikke lenger la netteiger få benytte den nye linjeavgangen for å få redusert kapasitansen i nettet.

  Uttalelser fra saksbehandler,netteiger.

  innlegg # 14

  Jeg har søkt Saudefaldene om tillatelse til forsyne Breiborg fra Minnehaugen linjen som passerer Odden kiosken like ved deg. 22 kV kabelen mellom Odden og Årtun sentrum skal kobles ut og legges død. Jeg håper vi da lykkes i å endre egenfrekvensen i 22kV nettet så pass mye at forstyrrelsene i 22kV nettet reduseres noe. Vi fjerner ikke all støy men lykkes kanskje med å dempe den så mye at forholdene blir akseptable.


  Fra innlegg # 23

  Jeg ser av målingene i Storli og i kiosken at forholdene er meget bra i tidsrommet du oppgir dvs fra 30. jan. Det blir spennende å se om dette holder seg. Årsaken til de gode forholdene nå antar jeg mer skyldes at støyen fra overliggende nett er lav snarere enn at tiltakene vi har gjort bidrar så mye. Vi har riktignok lagt ut 500 m kabel mellom Årtun sentrum og Odden hvilket representerer ca 0.1 microfarad men dette må ses opp mot totalt ca 1.16 dvs det mindre enn 10%. Det er alt vi kan koble bort uten å ta strømmen fra noen.  Fra innlegg #40

  Som sagt tidligere så er ikke endringen stor og kapasitansen i ett av aggregatene til Saudefaldene er trolig i en størrelsesorden som påvirker forholdene.   
  Sist redigert:

  ymir

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  13.12.2013
  Innlegg
  4.426
  Antall liker
  3.603
  Torget vurderinger
  2
  Hei

  Fikk nettopp en tlf. fra saksbehandler.HK sender nå fomelt saken over til produsenten.I henhold til forskriften har Elkem da en tidsfrist........dette drar ut HK har ikke mer å bidra med på 230V siden.

  Noe slikt blir foreløpig for kostbart,sier HK,men vi får nå se hva NVE sier.
  http://static.schneider-electric.us...r Quality Correction Equipment/5820BR0901.pdf

  Produsenten har Peterson spole montert,men ikke tilkobblet,HK anbefaler å kobble til denne,samt se om spenningsregulatorene fungerer som de skal.


  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:350533/FULLTEXT01.pdf

  peterson.jpg  http://www.electrotechnik.net/2009/02/petersen-coils-principle-and.html  Peterson coils are used to in ungrounded 3-phase grounding [COLOR=#1B8EDE !important]systems[/COLOR] to limit the arcing currents during ground faults. The coil was first developed by W. Petersen in 1916.

  [COLOR=#1B8EDE !important]Application[/COLOR]:

  When a phase to earth fault occurs in ungrounded 3 phase systems, the phase [COLOR=#1B8EDE !important]voltage[/COLOR] of the faulty phase is reduced to the ground potential. This causes the phase voltage in the other two phases to rise by √3 times. This increase in voltage causes a charging current, Ic between the phase-to-earth capacitances. The current Ic, which increases to three times the normal capacitive charging current, needs to complete its circuit. This causes a [COLOR=#1B8EDE !important]series of[/COLOR] restrikes at the fault[COLOR=#1B8EDE !important]locations[/COLOR] known as arcing grounds. This can also lead to overvoltages in the system.

  A Petersen coil consists of an iron-cored reactor connected at the star point of a three phase system. In the event of a fault, the capacitive charging current is neutralized by the current across the reactor which is equal in [COLOR=#1B8EDE !important]magnitude[/COLOR] but 180 degrees out of phase. This compensates for the leading current drawn by the line capacitances. The power [COLOR=#1B8EDE !important]factor[/COLOR] of the fault moves closer to unity. This facilitates the easy extinguishing of the arc as both the voltage and current have a similar zero-crossing.

  IC=3I=3Vp/(1/ωC) =3VpωC

  Where IC is the resultant charging current that is three times the charging current of each phase to ground.

  Consider a Petersen coil connected between the star-point and the ground with inductive reactance ωL, then

  The current flowing through it is given by

  IL =Vp/ωL

  To obtain an effective [COLOR=#1B8EDE !important]cancellation[/COLOR] of the capacitive charging currents, IL to be equal to IC.

  Therefore,

  Vp/ωL=3VpωC

  From which we get,

  L=1/ (3ω2C)

  The value of the inductance in the Petersen coil needs to match the value [COLOR=#1B8EDE !important]of the line[/COLOR] capacitance which may vary as and when modifications in the [COLOR=#1B8EDE !important]transmission lines[/COLOR] are carried out. Hence, the Petersen coil comes with a provision to vary the inductance.
   
  Sist redigert:
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn