Politikk, religion og samfunn Nok et genialt trekk av de blåblå!

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • BT

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.10.2005
  Innlegg
  19.927
  Antall liker
  4.812
  Et forslag Höire burde latt være å sende inn, trur eg.
  Partiet ville ha amnesti for alle som hadde bygget i i strid med gjeldende regler for strandsonen.

  Stortingsflertallet gikk mot.

  Hvor kommer den trangen fra til å fremstille en sak annerledes enn den er?
  Ingen har bedt om amnesti i denne saken.
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Hvor kommer den trangen fra til å fremstille en sak annerledes enn den er?
  Ingen har bedt om amnesti i denne saken.

  Vet at Erna er go'jenta di, men du bør nok sette deg inn i saken.  Erna nekter selv å kalle det et amnesti, men det er selvsagt akkurat hva det er.

  Det er ikke nødvendig å rykke ut hver eneste gang verdens beste politiske parti får litt kritikk. I dette tilfellet er det et absolutt håpløst forslag, som skader partiet langt mer enn det gavner, og som er respektløst i forhold til landets lovgivning.

  Det er dårlig politikk, rett og slett. Mest slett.
   

  BT

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.10.2005
  Innlegg
  19.927
  Antall liker
  4.812
  Vet at Erna er go'jenta di, men du bør nok sette deg inn i saken.  Erna nekter selv å kalle det et amnesti, men det er selvsagt akkurat hva det er.

  Det er ikke nødvendig å rykke ut hver eneste gang verdens beste politiske parti får litt kritikk. I dette tilfellet er det et absolutt håpløst forslag, som skader partiet langt mer enn det gavner, og som er respektløst i forhold til landets lovgivning.

  Det er dårlig politikk, rett og slett. Mest slett.
  Du må gjerne ta mannen og ikke ballen, men Erna er ikke godjenta mi. Jeg støtter på ingen måte forslaget til Høyre. Jeg har ingen ting imot at noen får kritikk, så lenge den er saktlig bergunnet. Men jeg reagerer når saker framstilles som noe annet enn det de er. At to arbeiderpartipolitikere gjør det samme i leserinnleggene du linker til endrer heller ikke på fakta. Det burde være nok å kritisere det de faktisk har foreslått, heller enn å skyte stråmenn.

  Høyre mener at kommunene skal kunne ha anledning til å bruke sine tildels begrensede ressurser til bedre kommunale tjenester heller enn til advokater og konsulenter på gamle, krevende saker med dårlig eller manglende dokumentasjon. Et amnesti vil si at de slipper straffeforfølgelse, mens forslaget går ut på at kommunen selv kan vurdere om de ønsker å straffeforfølge, i stedet for at det er et pålegg. Det er en ganske vesentlig forskjell.

  Spesielt innlegget til Kjølmoen, hvor han går så langt som å skrive at med Høyres forslag vil aktører kunne operere i strandsonen uten ansvar, er langt utover det man bør kunne forvente av en stortingspolitiker.
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  33.325
  Antall liker
  28.997
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Det faktiske forslaget, om noen skulle være interessert i fakta heller enn vrengebilder:
  Bakgrunn
  I dag har kommuner en plikt etter plan- og bygningsloven til å følge opp tiltak som er ulovlige, uavhengig av hvor gammelt forholdet er, med mindre det regnes for å være av «mindre betydning». Dette forslaget går ut på å utrede muligheten for å endre plikten, men ikke adgangen, til å følge opp ulovlige tiltak. Ved å fjerne eller tidsavgrense plikten vil kommunene få større selvstyre. Forslaget har blitt aktualisert i forbindelse med kommunenes strandsoneprosjekter.
  Plan- og bygningsloven har flere sanksjonsmuligheter ved ulovligheter, som pålegg om retting/stans og overtredelsesgebyr. Det er også et straffansvar ved forsettlig eller grovt uaktsom opptreden.
  Plikten til å følge opp alle ulovligheter kan utgjøre en urimelig stor byrde for kommunene. I tillegg kan det oppleves som en vilkårlig og urimelig praksis for innbyggere dersom ulovligheten er begått veldig langt tilbake i tid eller av en tidligere eier.
  En eventuell fjerning eller tidsbegrensning av kommunens plikt til å følge opp tiltak i strid med plan- og bygningsloven, må skje ved en lovendring. I første omgang må et forslag utredes før det sendes på alminnelig høring. Det understrekes at selv om plikten til å forfølge ulovligheter etter plan- og bygningsloven fjernes, vil det fortsatt være adgang til å forfølge ulovlige tiltak dersom kommunen ønsker dette.
  En lovendring vil bidra til å øke det lokale selvstyret. Selv om det vil kunne være ulik praksis fra kommune til kommune, vil dette være i tråd med prinsippet om at avgjørelser skal tas nærmest mulig folk.

  Forslag
  På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
  Stortinget ber regjeringen utrede et lovforslag om å endre kommunens plikt til å følge opp tiltak som er gjennomført i strid med plan- og bygningsloven, og sende dette forslaget ut på høring.
  Andre forseelser og forbrytelser har en foreldelsesfrist, og politiet har et visst skjønn til å vurdere hvilke saker som etterforskes og hvilke som henlegges «på grunn av bevisets stilling» eller til og med «av kapasitetshensyn». Det rommet for skjønn har ikke kommunene i byggesaker. Det kan også lett komme som en ubehagelig overraskelse på noen som har kjøpt et gammelt hus i den tro at alt var i orden for så å bli konfrontert med at selgerens bestefar kuttet noen kommunale hjørner i 1952 og nå må hele stasen rives. Ubegrenset foreldelse, på samme måte som for terrorisme og krigsforbrytelser, virker litt drakonisk og vilkårlig, spesielt når overtrampet er gjort av helt andre personer som kanskje ikke engang er i live og den som nå blir holdt ansvarlig ikke engang visste om det.

  Til sammenligning: I Sverige foreldes byggesaker etter 10 år. Da er det i det minste mulig for kjøperen å skaffe seg en oversikt over hva som har blitt gjort og sjekke søknadspapirer og tillatelser. For svartbygge eldre enn 10 år kan ikke kommunen ilegge sanksjoner eller kreve rivning, men det vil fortsatt være et ulovlig bygg mht eventuelle fremtidige byggesaker.

  Jeg synes ikke forslaget er så dumt, jeg. Noe generelt amnesti er det ihvertfall ikke.
   
  Sist redigert:

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  2.910
  Antall liker
  974
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  Syns dette virker fornuftig.
  Når det er sagt kan egentlig hele plan og bygg i enkelte kommuner gjerne finne seg noe annet å gjøre.
  Det er altfor strengt og firkantet i Norge, bortsett fra hvis du er en stor utbygger da, de får lov til det meste og slipper unna med mer.
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Det er lov å prøve seg. Gikk skeis denne gangen. (EDIT - leder av Aremark Høyre gikk på en smell).


  Flere detaljer her. Underholdende kontrakt -- kjøpte 48 millioner for en hundrelapp.


   
  Sist redigert:

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Sånn går det, når Høyre "forlater sin konservative forankring".
  Andre ser sitt snitt og døper om.

  Skjermbilde 2022-11-05 kl. 19.25.55.png
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  33.325
  Antall liker
  28.997
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Da dette minipartiet tok navnet de Kristne, ble det på samme måte begrunnet som en reaksjon på at KrF hadde «forlatt de sentrale kristne prinsipper». Der var det tydeligvis ikke så mye oppslutning å finne når de nå finner det nødvendig med en rebranding.

  Høyre står vel nokså stødig der det alltid har stått, et moderat liberalkonservativt parti i den europeiske tradisjonen fra Edmund Burke og fremover. Høyre diskuterte navneskifte for mange år siden, men da til de Moderate (som det svenske søsterpartiet). Det ble grundig nedstemt, for såpass radikale endringer vil man da ikke ha i et konservativt parti.

  Spenningsfeltet mellom liberal og konservativ ideologi er nokså sentralt i Høyres identitet, med vekt både på enkeltmenneskets rettigheter og ansvar, og på de lange linjene i samfunnet. Forandre for å bevare, og alt det der. Om jeg skal forsøke meg på å beskrive hvordan det fungerer vil jeg si at ideologien er pragmatisk liberal med vekt på enkeltmennesket, mens grunnholdningen er konservativ med vekt på gradvise endringer heller enn radikale grep.

  Om man bruker lupe kan man skjelne en gradvis endring fra vektlegging av uttalt kristne verdier til et mer sekulært verdigrunnlag for Høyre. Det er nok ikke en radikalisering av Høyre, men mer en refleksjon av den faktiske samfunnsutviklingen som allerede har skjedd.

  Eksempel: Formålsparagrafen (1971):
  Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
  Fra prinsipprogrammet (2019):
  Høyres politikk bygger på en kristen og humanistisk kulturarv. Alle mennesker er født forskjellige, men med samme ukrenkelige egenverdi. Mennesket er politikkens hovedmål. Høyre mener at et godt samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet.
  Der kan man nok ane en glidning fra (kristen)konservatisme mot (sekulær) liberalisme. Også det prinsipprogrammet jeg var med på å skrive på slutten av 1980-tallet brukte formuleringen «kristne og humanistiske verdier». Noen av oss jobbet ganske mye for ordene «og humanistiske», som fortsatt ble opplevd som litt pikant den gangen. I god konservativ ånd var nok dette en gradvis prosess fra tidlig 1960-tall og frem mot ca 2000 heller enn noe radikalt brudd på 1980-tallet.

  Om De Kristne/Konservative mener at denne nyanseforskjellen i retning fra kristenkonservatisme mot sekulær liberalisme plutselig åpner en nisje et sted i landskapet utenfor KrF’s mest reaksjonære fløy, så får de vel forsøke så godt de kan. Reaksjonær reversering av reformer har ikke fungert så bra som politisk plattform for SP. Tror ikke Erna ligger våken om natten av bekymring for denne konkurransen.
   
  Sist redigert:

  noruego

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  10.06.2003
  Innlegg
  6.111
  Antall liker
  5.837
  Noen radikal endring i allerede etablerte privilegier kan man jo ikke ha noe av. Det skulle tatt seg ut.

  Spøk til side så finner jeg det vanskelig å beskrive ideologien i våre to tradisjonelle statsbærende partier det siste århundret, AP og Høyre, som noen homogeniserende kraft. Til det har spennet vært for stort i begge. For meg gir det like lite mening å trekke linjer fra Burke til jappe-Høire, som fra Keynes til platearbeidere på Stord.

  I alle fall i tiårene under den kalde krigen i vestlige demokrati med proporsjonal valgordning og en «frossen» partistruktur med noenlunde etablerte skillelinjer, så anså i det minste jeg at de lyserøde i AP og de lyseblå i Høyre ofte sto nærmere på vitale statspolitiske anliggender, enn deres egne partifeller i den mørkere enden.

  Det er jeg overbevist om at vi i Norge i grunnen skal være glade for.
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Noen radikal endring i allerede etablerte privilegier kan man jo ikke ha noe av. Det skulle tatt seg ut.

  Spøk til side så finner jeg det vanskelig å beskrive ideologien i våre to tradisjonelle statsbærende partier det siste århundret, AP og Høyre, som noen homogeniserende kraft. Til det har spennet vært for stort i begge. For meg gir det like lite mening å trekke linjer fra Burke til jappe-Høire, som fra Keynes til platearbeidere på Stord.

  I alle fall i tiårene under den kalde krigen i vestlige demokrati med proporsjonal valgordning og en «frossen» partistruktur med noenlunde etablerte skillelinjer, så anså i det minste jeg at de lyserøde i AP og de lyseblå i Høyre ofte sto nærmere på vitale statspolitiske anliggender, enn deres egne partifeller i den mørkere enden.

  Det er jeg overbevist om at vi i Norge i grunnen skal være glade for.
  Det har vært både lykkelige og ulykkelige ekteskap mellom ledende Ap og Høyrefolk, og det skal vi være glade for!
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2

  4-string

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  29.01.2011
  Innlegg
  3.419
  Antall liker
  5.414
  Sted
  Interiore Simplicitate
  Livet i opposisjon er gøy, da kan man foreslå alternativt budsjett i strid med egen politikk og eget partiprogram. Som når Høyre nå foreslår å øke barnetrygden.

   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  33.325
  Antall liker
  28.997
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Livet i opposisjon er gøy, da kan man foreslå alternativt budsjett i strid med egen politikk og eget partiprogram. Som når Høyre nå foreslår å øke barnetrygden.
  Hvor finner du at Høyres politikk nå er i strid med Høyres politikk og partiprogram?
  1669141589935.png
   

  4-string

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  29.01.2011
  Innlegg
  3.419
  Antall liker
  5.414
  Sted
  Interiore Simplicitate
  Hvor finner du at Høyres politikk nå er i strid med Høyres politikk og partiprogram?
  Vis vedlegget 870608
  Jeg forholder meg til hva Henrik Asheim sa på nrk i dag. Bl.a. «Det er helt riktig at det er en ny politikk for Høyre primært» og han bekrefter at Høyre fremfor kontantutbetalinger har foretrukket tjenester, han nevner gratis kjernetid i barnehage.

  Programleder spør hva det står i programmet H gikk til valg på i fjor, hvorpå Asheim svarer at det der står at H hverken ønsket å redusere eller øke barnetrygden.

  Fra politisk kvarter på nrk i morges.

   
  Sist redigert:

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  33.325
  Antall liker
  28.997
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Det er korrekt, det står ikke noe om barnetrygden i partiprogrammet (jeg sjekket), men økning i barnetrygden står likevel på listen av skrytepunkter fra forrige regjering, så helt nytt er det vel ikke. Punktet under gratis kjernetid.

  Derimot går H eksplisitt inn for å avvikle kontantstøtten.
   

  BT

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.10.2005
  Innlegg
  19.927
  Antall liker
  4.812
  Å øke barnetrygden er et godt forslag, men det kommer fra feil parti?
   

  4-string

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  29.01.2011
  Innlegg
  3.419
  Antall liker
  5.414
  Sted
  Interiore Simplicitate
  Aslak Bonde kommenterer Høyres forslag til alternativt statsbudsjett.  Da Høyre tirsdag formiddag la frem sitt forslag til alternativt statsbudsjett for neste år, presiserte partiet at det er stor forskjell på «ekte» budsjettforslag og de som kommer fra opposisjonspartiene. Nestleder Henrik Asheim sa det to ganger, fungerende finanspolitisk talsperson, Helge Orten, sa det én gang: Dersom Høyre hadde vært i regjering nå, ville de ikke ha foreslått det samme som de nå gjør i sitt alternative statsbudsjett.

  Dette er så selvfølgelig at opposisjonspartier aldri ellers finner noen grunn til å presisere det. Denne gangen gjorde Høyre det for å forsøke å bortforklare at partiet har beholdt mesteparten av regjeringens forslag til skatteøkninger. Også Høyre går nå inn for å øke skattene fra et år til det neste med over 30 milliarder kroner.

  Sprik mellom ord og handling
  Dersom man går tilbake til den dagen regjeringen lanserte sitt forslag til statsbudsjett, ser det rart ut. Nestleder Tina Bru kritiserte den gangen regjeringen for å forsøke å skattlegge seg ut av krisen, og hun lovte at Høyre skulle komme opp med et forslag der man bremser statens pengebruk og reduserer veksten i offentlig sektor.

  Nå viser det seg at det største opposisjonspartiet bare kom et stykke på vei med å nå den ambisjonen. All kraftskatt beholdes. Forslaget om å øke utbytteskatten og å skjerpe inntektsskatten for de med høyest inntekter blir heller ikke endret. Det eneste som reverseres, er den foreslåtte økningen i formuesskatt og den ekstra arbeidsgiveravgiften for de som tjener mer enn 750 000 kroner.

  Spriket mellom hva Høyre sa i starten av oktober og hva partiet nå går inn for er stor. Derfor var det så viktig for Asheim og Orten å vektlegge forskjellen på et alternativt budsjettforslag og det som legges frem fra en sittende regjering. De ga et klart inntrykk av at Høyre i regjering ikke ville ha foreslått de skatteøkningene som de nå går inn for. På direkte spørsmål svarte de ikke på om de da ville ha fjernet skattene helt, eller funnet noen andre måter å få inn penger til statskassen på.

  «Harry-penger»
  Det vanskelige med Høyres presiseringer er at det ikke går an å bare ta avstand fra de forslagene som skaffer inntekter til budsjettet, mens man ikke sier et ord om at det da også hefter usikkerhet ved alle de dyre satsingene som ligger i det alternative statsbudsjettet. Kan man tro at Høyre virkelig hadde foreslått å øke barnetrygden og å minske skatten for vanlige folk med mer enn seks milliarder kroner, dersom partiet ikke hadde hatt alle regjeringens ekstra skatteøkninger å betale det med?

  Tar man med at Høyre også har dekket inn noen av sine budsjettsatsinger med salg av eiendom og økte utbytter og auksjonsinntekter, vil noen av fortidens finanspolitikere fra Høyre fnyse. Høyre bruker nå «Harry-penger» for å si det med tidligere finansminister Per-Kristian Foss’ ord.

  Dermed er det ikke sagt at Høyres forslag til alternativt statsbudsjett er uinteressant eller uviktig. Det er heller ikke særlig provoserende at partiet tar noen innersvinger. Alle opposisjonspartier gjør det i større eller mindre grad. Det viktige med de alternative budsjettene er ikke enkeltsummene, men veivalgene som vises frem.

  Frir til folk flest
  Det aller mest interessante for Høyres del er at partiet går inn for å øke barnetrygden med 3000 kroner per barn. Da partiet var i regjering, var det KrF som tvang igjennom noen få økninger. Høyre har frem til nå vært skeptisk til trygden fordi den er en såkalt universell ordning – den gis også til familier som åpenbart ikke trenger støtte fra staten.

  Ser man økningen i barnetrygden sammen med forslaget om å øke personfradraget for hver enkelt skatteyter, tegner bildet seg av et opposisjonsparti som vil være til for folk flest. Når Høyre godtar skjerpet utbytteskatt, er det også et signal om at Erna Solbergs folk ikke ønsker å bli sett på utelukkende som næringslivsledernes parti.

  Kutt i forvaltningen
  Helge Orten, som vikarierer for den gravide finanspolitiske talspersonen Tina Bru, lot seg på tirsdag også presse til å si at han vil ha om lag tre milliarder kroner mer skatt inn fra havbruksnæringen. Høyre er imot regjeringens forslag til grunnrenteskatt, men Orten viste til at næringen selv har sagt seg villig til å betale inn mer til fellesskapet og han syntes det nivået regjeringen har lagt seg på, er rimelig.

  Økte skatteinntekter fra oppdrett skal definitivt ikke brukes til offentlig byråkrati, slik Høyre tenker. Et av de kraftigste kuttene i det alternative budsjettet er på forvaltningen. Partiet gjeninnfører ikke bare ostehøvelkuttet på 0,5 prosent, det stilles også krav om at offentlige virksomheter bidrar litt ekstra neste år for å komme igjennom krisen. Kostnads- og lønnsveksten skal kompenseres med 0,5 prosent mindre enn det regjeringen legger opp til.

  Tar man i betraktning at veldig mye nå tyder på at regjeringen i sitt budsjettforslag ganske grovt har undervurdert hvor stor kostnadsvekst det kommer til å bli for de aller fleste offentlige etater og institusjoner neste år, er Høyres forslag sterkt innstrammende.

  Det er verdt å minne om fordi heller ikke Høyre har lagt frem et veldig stramt statsbudsjett, dersom man ser på makrotallene. Partiet legger opp til å ta ut to milliarder mindre fra oljefondet enn det regjeringen foreslår. Det er såpass lite at det ikke vil bety noe fra eller til for det som ifølge både Høyre og regjeringen er aller viktigst: Nemlig å unngå å bruke så mye penger at Norge Bank finner det nødvendig med en ekstra renteøkning.
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  18.731
  Antall liker
  11.391
  Glem partiprogrammet. Det er krig. (aftenposten.no)

  Vladimir Putin gjør de underligste ting med folk. SV blir kanskje for Nato. Høyre er blitt for økt skatt.


  Høyre fikk en diger skattefloke i fanget da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett.

  Støre-regjeringen foreslo økte skatter og avgifter på nesten 45 milliarder kroner. Hvordan i alle dager skulle Høyre – som vil kutte skattene – få budsjettet sitt til å gå opp?


  Tirsdag kom svaret. Og svaret er at Høyre har innført politisk unntakstilstand. Partiprogram får være partiprogram. Nå er det krig i Europa, energikrise og inflasjon.

  Og Høyre er blitt for økt skatt.

  ..


  I regjering sørget Høyre for å legge forslag om grunnrente på oppdrett i skuffen. I partiprogrammet som ble vedtatt i fjor, lovet Høyre at sjømatnæringen skal «ha gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser».

  Men nå er også Høyre tilhenger av økt skatt på oppdrett. Akkurat hvordan den skal utformes, vil partiet se an. Inntekten kommer uansett først i 2024. Men hvor mye vil Høyre hente inn i økt skatt? Jo, like mye som regjeringen, ifølge finanspolitisk talsperson Helge Orten. Altså anslagsvis 3,5 milliarder kroner.

  Også skatteøkninger for kraftproduksjon sluker Høyre på høykant. Partiet legger bare inn et forbehold om at den ekstra skatten på høye priser ikke må rote til for mye i hvordan selskapene disponerer vannet i magasinene eller lager kluss for nye investeringer.

  ..


  Men oppgaven med å sørge for at skatten ikke får negative konsekvenser, overlater Høyre til regjeringen.

  Partiet slenger også moms på bøker. I partiprogrammet lover Høyre å «styrke produksjonen av norsk skjønn- og faglitteratur». Nå vil partiet i stedet at boksalg skal gi 1,2 milliarder kroner ekstra til statskassen.

  Høyre reverserer 10 milliarder kroner av regjeringens skatteøkninger. Men Høyre støtter altså fortsatt det som må sies å være en historisk skatteøkning.

  ...


  – Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, sa nestleder Henrik Asheim om budsjettforslaget.

  Partiet gjør det i alle fall litt enklere for seg selv.

  For å få budsjettet til å gå opp, tyr Høyre til klassiske knep. Engangsinntekter blir brukt for å finansiere varig økte utgifter.

  Høyre vil hente inn 1,1 milliarder kroner fra auksjon av lisenser for havvind. Partiet vil hente 1 milliard kroner fra laksekonsesjoner. Det vil selge eiendom fra Bane Nor for 1,65 milliarder kroner. Og selge det gamle Samtidsmuseet for 450 millioner kroner (selv om Kommunaldepartementet anslår verdien til 100 millioner).

  Alt dette – over 4 milliarder kroner – er inntekter som bare kommer én gang, mens for eksempel økt barnetrygd for 3 milliarder kroner ikke går over etter 2023.

  ..


  Budsjettforslaget viser noen tydelige forskjeller mellom Høyre og regjeringspartiene. En av dem handler om mulig effektivisering i det offentlige. Høyre vil spare 4 milliarder kroner ved å pålegge hele offentlig sektor å spare 1 prosent neste år.

  Under Solberg-regjeringen var kravet på mellom 0,5 og 0,7 prosent.

  Denne metoden for å spare og effektivisere, er omstridt. Hvor presist er det egentlig å bruke ostehøvel med små kutt overalt?

  Høyre viser til at andre land gjør det samme. Danmark har et krav om 2 prosent. Sverige har mellom 1 og 2 prosent. Australia har 1 prosent.
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Skarp kritikk fra uventet hold.

  Stoltenberg og hans folk forkastet de forslagene som ble utarbeidet den gangen. Mens Stoltenbergs etterfølger, Høyres Erna Solberg, i 2016 inngikk en såkalt “normaliseringsavtale” med kinesiske myndigheter.
  Her gikk Norge langt i å love at norske myndigheter ikke skulle kritisere indre forhold i Kina. Jeg vil si at Solberg og hennes regjering la seg flate for Kina - av hensyn til norsk næringsliv. Det var ikke et vakkert syn.


  God podcast mellom henne og Ine Eriksen Søreide, i bunnen av artikkelen, om forholdet til Kina.

   

  Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.560
  Antall liker
  6.773
  Torget vurderinger
  0
  Harding!! Det du skrev der er IKKE sant!
  Erna kan umulig "legge seg flat" for noen som helst! Det er fysisk umulig.
  Titten Tei (Ine E.S. ) derimot kan nok klare det.
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Harding!! Det du skrev der er IKKE sant!
  Erna kan umulig "legge seg flat" for noen som helst! Det er fysisk umulig.
  Titten Tei (Ine E.S. ) derimot kan nok klare det.
  Det er Hanne Skartveit som må ta ansvar for den øvelsen. Jeg er kun budbringeren.
   

  Valentino

  JB rünnhilde
  Ble medlem
  23.04.2008
  Innlegg
  25.891
  Antall liker
  16.022
  Sted
  Ottestad
  Torget vurderinger
  1
  8 år med knefall for "økonomien" og bind for øynene om sikkerhet og beredskap.
   

  Valentino

  JB rünnhilde
  Ble medlem
  23.04.2008
  Innlegg
  25.891
  Antall liker
  16.022
  Sted
  Ottestad
  Torget vurderinger
  1
  De ekstrablå i Lov og orden-partiet liker å jukse litt. Infitrasjonstaktikk er i utgangspunktet initiativrikt og derfor prisverdig, men ikke til slik bruk,
   

  Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.560
  Antall liker
  6.773
  Torget vurderinger
  0
  Har selv vurdert meget nøye om jeg skulle melde meg inn. ( Er kvalifisert ) men har for egen del kommet til at
  er jeg norsk så er jeg norsk, punktum! Hva andre gjør får være opp til dem, så lenge de ikke "jukser i Ludo".
  Men etter, som sagt lang og grundig, "gjennomtenking" av dette har jeg for egen del kommet fram til at et slik
  mantall og "etnisk ting" kun er en kilde til splid. Det sagt så er det hevet over all tvil at "storsamfunnet" har tråkket
  og fortsatt tråkker på den samiske minioriteten!
   

  Pink_Panther

  Æresmedlem
  Ble medlem
  23.03.2006
  Innlegg
  18.027
  Antall liker
  8.084

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.325
  Antall liker
  3.345
  Men det er jo vitterligen litt rart at det er forbudt å selge tobakksfri snus, når den er mindre skadelig enn snusen som det faktisk er lov å selge.

  Prøver for øvrig selv å slutte med snus om dagen, men det er jammen ikke enkelt. Det er det desidert mest avhengighetsskapende jeg noen gang har vært borti.
   

  morbid

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  24.08.2018
  Innlegg
  3.309
  Antall liker
  2.045
  Dårlig stellt i offentlig sektor når politimenn selger seg til organisert kriminalitet for noen baderomsfliser og politikere som selger seg til lobbyen for et par tusenlapper.
   
  • Liker
  Reaksjoner: I_L

  Trane

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  22.09.2003
  Innlegg
  7.860
  Antall liker
  5.759
  Torget vurderinger
  4
  Dårlig stellt i offentlig sektor når politimenn selger seg til organisert kriminalitet for noen baderomsfliser og politikere som selger seg til lobbyen for et par tusenlapper.
  Ja, korrupsjonen må inn i organiserte former. Vi kan ikke ha det slik at politi og politikere må selge seg for en slikk og ingetning når bakmennene håver inn penger. Her må man sørge for tarriffavtaler som gir levelige kår og hindrer sosial dumping. Husk også at dette er belastende yrker slik at pensjonsytelser fra første krone er viktig. Og selvsagt 50% skattefradrag for fagforeningskontingenten. Litt usikker på hvordan man skal sikre streikeretten....
   

  Hardingfele

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.10.2014
  Innlegg
  21.444
  Antall liker
  13.942
  Torget vurderinger
  2
  Teigen var spinndoktor for landets fremste Trollitiker, trodde han kunne starte pr-byrå, endte som journalist i Nettavisen og fikk sparken derfra, etter en del "I'll scratch your back, if you scratch mine", med intervjuobjekter og interessenter. Nå har Stavrum satt folk til å gå gjennom samtlige av Teigens bidrag, på jakt etter "din reklame kan få plass her" skriverier.
   
  Sist redigert:

  Jim I Hendriksen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  06.04.2019
  Innlegg
  4.149
  Antall liker
  5.244
  Av og til så skjer det at et landsmøte stemmer feil, da er det bra at de har en leder som kan korrigere slik at de kan stemme på nytt og riktig.


   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn