Politikk, religion og samfunn Formueskatt kan erstatte inntektsskatt?

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2

"Oda-sjef Karl Munthe-Kaas vil fjerne inntektsskatten for folk flest og la de rike betale for det
Dagligvaregründer Karl Munthe-Kaas ber den nye regjeringen få øynene opp for «den gedigne pengebingen som ligger i norske formuer» og har et helt eget forslag til skattereform."

Hva er gode argumenter for- og imot reell formueskatt? Er det noe realisme i det Munthe-Kaas hevder her?

Selv har jeg lett for å tenke at dette forslaget er helt urealistisk om det ikke gjennomføres globalt, i alle verdens land. Men likefullt tenker jeg at det er noe "usympatisk" med dagens skattesystem. Han sier videre;
"I Norge omfordeler vi fra de med høy lønn og bedrifter, til de med lav inntekt. De med store formuer derimot, bidrar med en svært liten prosent av sin reelle verdiøkning"
Har han et poeng? Hva mener dere?
 

Aurora

Æresmedlem
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
10.693
Antall liker
6.290
Sted
Ytterst i havgapet...
Han har vel unektelig et poeng eller to, - men hvordan det skal gjennom føres uten at Hegnar, Rimi-Hagen og en del andre avgår ved døden, er nokså uklart...
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Den største norske formuepengebingen ligger i folks bolig og man har jo sett hvor lett det er å innføre særlig beskatning av den.

I 2019 ble den samlede norske boligformuen estimert til ca 8500 milliarder kroner. Estimatet vil rimelig nok være høyere nå siden boligprisene har steget en god del siden den gang. TIl fratrekk for dette kommer ca 4000 milliarder kroner i husholdningenes gjeld, hvorav det aller, aller meste er boliglån.

Dersom man først skat beskatte formue i stor skala så må man i det minste begynne med å behandle all formue betydelig likere enn hva som er tilfelle i dag.
 

I_L

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.03.2003
Innlegg
1.535
Antall liker
1.596
Det er vel også et problem med formueskatt å skape et godt nok skille mellom passiv og arbeidende kapital, og dermed unngå at den skader konkurranseevnen til norsk næringsliv.

Jeg har mer tro på en høy arveskatt enn en høy formueskatt, også fra et moralsk perspektiv (å forhindre at noen blir født med sølvskje i ræva er mer etisk riktig enn å ta fra dem en formue de har opparbeidet).
 

hogen

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.12.2003
Innlegg
2.000
Antall liker
1.606
Torget vurderinger
1
For meg er følgende poenger nok til at jeg mener formuesskatten bør avvikles:

- Formuesskatt må betales uansett om forretningsdriften går med overskudd eller underskudd. Eieren kan således måtte betale store beløp i formuesskatt også i perioder selve forretningsdriften går med underskudd.
- Det er nesten ingen andre sammenlignbare land som har formuesskatt, det går utover konkurranseevnen til norsk næringsliv ift utenlandske eiere. Norske eiere må legge på formuesskatt pluss tilhørende utbytteskatt i avkastningskravet.

Videre vil antakeligvis den formuesskatten denne Muthe-Kaas foreslår medføre at veldig mange nordmenn med en viss formue vil flytte ut av landet. Inntektsskatten utgjør ca 200 milliarder (jf Finansavisen), og dersom dette skal erstattes med formuesskatt blir skattesatsen ganske høy tror jeg. Mange mener vel sikkert at det er bare fint at de med formue flytter ut, men jeg tror det vil være negativt for landet totalt sett.
 

hogen

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.12.2003
Innlegg
2.000
Antall liker
1.606
Torget vurderinger
1
"Arbeidende kapital" er ikke en greie. Det er et ord Høyre har funnet på, det er høyresidens "bestemor på anbud" - et rent retorisk grep.
Det er vel kapital plassert i næringsvirksomhet.
 

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
All skatt er organisert tyveri så spør du meg burde man fjerne hele skatteregimet.
I Norge spesielt er dette helt ekstremt, med marginalskatt opp mot 80-90% avhengig av hva man bruker pengene på.
Hva får vi igjen for dette? Dårlig helsetjenester, gamlehjem og skoler som råtner.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Det er vel kapital plassert i næringsvirksomhet.
Det er en mer spiselig måte å si "akjseformue" på som er hva de egentlig mener. Arbeidende kapital er ikke et begrep innen økonomien, det er som sagt ren retorikk. Skattemessig er kapital mer arbeidende om man kjøper en aksje i et selskap enn om man kjøper en obligasjon i samme selskap, altså bare ulike deler av et selskaps kapitalstruktur.

Det er et begrep uten innhold. At det funker illustreres fint med at "alle" har en ganske klar oppfatning av hva det er for noe.

Kjøper man et globalt indeksfond er 99.5% av den "arbeidende kapitalen" plassert utenfor Norge.

Si at man har en sekk penger man kunne tenke seg å investere i Nordea. Det kan gjøres på tre måter:
- sett inn penger på en konto i Nordea
- kjøpe en obligasjon utstedt av Nordea
- kjøpe aksjer i Nordea.

I de to første tilfellene har man lånt penger til Nordea de kan bruke i sin generelle finansiering. I det siste tilfellet har man bare kjøpt en aksje av en annen investor og transaksjonen er helt likegyldig for Nordea og har ingen innvirkning på Nordeas drift eller evne til å gjøre noe. Men den er altså skattemssig "arbeidende" åkke som.
 

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2
En lokal riking, dvs han er født i bygda her, men er flyttet til Sveits for å slippe unna skatt, hadde i 2019 en beregnet formue på 8mrd. 2 år senere viser den samme beregningen at formuen har økt til 13 mrd, en økning på over 60% i formue på 2 år.

Jeg er imponert over fyren, han har skapt hele formuen selv, ikke arvet en dritt, bare vært skoleflink og interessert i å tjene penger siden han var barn.
Likevel synes jeg det er noe som skurrer når man på kort tid kan skape såpass store formuer uten å bidra særlig til fellesskapet.
 

hogen

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.12.2003
Innlegg
2.000
Antall liker
1.606
Torget vurderinger
1
Det er en mer spiselig måte å si "akjseformue" på som er hva de egentlig mener. Arbeidende kapital er ikke et begrep innen økonomien, det er som sagt ren retorikk. Skattemessig er kapital mer arbeidende om man kjøper en aksje i et selskap enn om man kjøper en obligasjon i samme selskap, altså bare ulike deler av et selskaps kapitalstruktur.

Det er et begrep uten innhold. At det funker illustreres fint med at "alle" har en ganske klar oppfatning av hva det er for noe.

Kjøper man et globalt indeksfond er 99.5% av den "arbeidende kapitalen" plassert utenfor Norge.

Si at man har en sekk penger man kunne tenke seg å investere i Nordea. Det kan gjøres på tre måter:
- sett inn penger på en konto i Nordea
- kjøpe en obligasjon utstedt av Nordea
- kjøpe aksjer i Nordea.

I de to første tilfellene har man lånt penger til Nordea de kan bruke i sin generelle finansiering. I det siste tilfellet har man bare kjøpt en aksje av en annen investor og transaksjonen er helt likegyldig for Nordea og har ingen innvirkning på Nordeas drift eller evne til å gjøre noe. Men den er altså skattemssig "arbeidende" åkke som.
Det er ganske stor forskjell på å ha lånt penger til ett selskap og å være deleier i selskapet. Forskjellen viser seg blant annet i en konkurs, der alle tredjeparter (inkl långivere) dekkes før aksjeeierne. Dvs eierne sitter på en helt annen risiko, men større sjanse både til gevinst og tap.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Det er ganske stor forskjell på å ha lånt penger til ett selskap og å være deleier i selskapet. Forskjellen viser seg blant annet i en konkurs, der alle tredjeparter (inkl långivere) dekkes før aksjeeierne. Dvs eierne sitter på en helt annen risiko, men større sjanse både til gevinst og tap.
Det vet da jeg også. Men synes du kapital blir spesielt arbeidende bare man kjøper en aksje i ett eller annet selskap ett eller annet sted i verden?

Kjøper du en aksje i Equinor (konkurssannsynlighet omtrent lik null) så er det skattemessig mer gunstig enn om du kjøper en high-yield obligasjon i et norsk riggselskap (betydelig konkursrisiko).
 

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2
Har man store verdier, har man også stor tilgang på kapital. Dermed kan man delta i verdistigningen på en annen måte enn "normale" innbyggere.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Har man store verdier, har man også stor tilgang på kapital. Dermed kan man delta i verdistigningen på en annen måte enn "normale" innbyggere.
De langt fleste kan delta i verdistigningen (eller nedgangen) på stort sett samme måte. Med unntak av tidligfase-investeringer som er et temmelig lukket system så er det åpent for de aller fleste, lett tilgjengelig og har lave kostnader. Størrelsen på deltagelsen skalerer rimelig nok med hvor mye man har tilgjengelig for investering, men det er i utgangspunktet ikke en eksklusiv lukket klubb.

Historisk har nordmenn hatt svært liten andel investeringer i kapitalmarkedene, selv om det har endret seg en del de siste årene. Følgelig må man også forvente at over tid vil befolkningens holdning til skattlegging av (aksje)formuer endre seg siden stadig flere vil vli omfattet av skatt på slikt så lenge det fortsetter å gi en hyggelig avkastning i det minste.

Etter ordningen med aksjesparekonto ble opprettet er også mannen i gata skattemessig langt mer likestillt med profesjonelle siden man kan kjøpe og selge og motta utbytte men utsette skatteregnignen til man faktisk tar ut pengene.

Nordmenn flest har for øvrig også hatt en til dels formidabel avkastning på boligformuen sin de siste 10-20 årene. Debatten rundt skattlegging av bolig er et fint eksempel på hvor stor viljen er til at det er noen andre enn man selv som skal betale mer skatt. Den er formuemessig svært gunstig behandlet i det norske skattesystemet og gevinst ved salg av egen bolig er også skattefri.
 

na_X

Hi-Fi freak
Ble medlem
04.09.2013
Innlegg
2.138
Antall liker
1.397
Torget vurderinger
1
Det er jo alltid et problem med å skatte på allerede betalt skatt. Arveoppgjør blir også beskattet. Arver man et hus, så kan man plutselig sitte med en verdi på 10-20 millioner om noen år, selv om verdien kanskje bare er 2-3 millioner ved arv. Verdistigning på bolig er av ikke-interesse så lenge man bor i en bolig, den er kun av interesse den dagen man skal selge. Det er jo litt dumt at man som pensjonist blir tvingt til å selge bolig etter man har opparbeidet seg bolig og betalt ned lån, for å så bli straffet med ekstra skatt når man ikke jobber lengre. Det kan også finnes andre grunner til at man kanskje bytter jobb og går betraktelig ned i inntekt, men at man da har fått ned lån til et akseptabelt nivå.
Dette ender bare med at de rikeste bare forflytter formuer til utlandet eller trikser det til med sidevirksomheter og datterselskaper for å slippe den ekstra skatten.
Staten kan heller se mer på hva de sløser penger på, og stramme inn sin egen sekk på utgifter da endel etater og partier oppfører seg som fulle sjømenn med åpen lommebok..
 

na_X

Hi-Fi freak
Ble medlem
04.09.2013
Innlegg
2.138
Antall liker
1.397
Torget vurderinger
1
All skatt er organisert tyveri så spør du meg burde man fjerne hele skatteregimet.
I Norge spesielt er dette helt ekstremt, med marginalskatt opp mot 80-90% avhengig av hva man bruker pengene på.
Hva får vi igjen for dette? Dårlig helsetjenester, gamlehjem og skoler som råtner.
Det er mulig å melde seg ut av staten Norge og fortsatt få lov til å bo her. Da slipper man å betale skatt, og bidrar ikke til fellesskapet. Men den dagen man blir syk og havner på sykehus så må man ta hele regningen selv, det samme gjelder også andre offentlige tjenester.
 

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
Hvordan kan man gjøre dette samtidig som man er arbeidstaker i Norge? Dersom mulig er dette svært interessant. Dersom man ønsker å være sikret ved sykdom kan man løse dette med feks helseforsikring. Hvilke andre offentlige tjenester trenger man egentlig. Vann / avløp / renvoasjon betales jo ikke over skatteseddelen
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Det er mulig å melde seg ut av staten Norge og fortsatt få lov til å bo her. Da slipper man å betale skatt, og bidrar ikke til fellesskapet.
Javel, hvordan løses dette rent praktisk?
 

na_X

Hi-Fi freak
Ble medlem
04.09.2013
Innlegg
2.138
Antall liker
1.397
Torget vurderinger
1
Javel, hvordan løses dette rent praktisk?
Et eksempel her:

Men det kan jo være lurt å betale regningene for det, og de norske lovene gjelder jo fortsatt i Norge for den del:


Personlig så ville jeg kanskje ikke hørt med denne personen hvordan man gjør det.. Men det er jo mulig. Tror det også muligens vanskeliggjør reising ettersom man leverer ifra seg pass, da man blir statsløs.
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Et eksempel her:
Hun anser seg selv muligens som utmeldt av Norge, men dessverre for henne deler ikke den norske stat den oppfatningen (noe som endatil står i saken du linker til). Det er ikke mulig å frasi seg sitt statsborgerskap uten samtidig å kvalifisere for et annet.


TA har vært i kontakt med Fylkesmannens kontor i Telemark. Der er beskjeden like klar som den er enkel.

- Etter loven kan de som bor i landet og er norske statsborgere, ikke bli løst fra statsborgerskapet hvis dette vil føre til at vedkommende blir statsløs. Det er altså ikke mulig, som en ensidig handling, å si fra seg sitt norske statsborgerskap, forklarer Stein Helseth.

Å levere fra seg pass eller andre identifikasjonspapirer vil med andre ord ikke ha noen rettslig virkning.

- Om vedkommende likevel velger å gjøre et slikt grep får det ingen konsekvenser for vedkommendes rettigheter og plikter i landet, sier Helseth og eksemplifiserer det med at Røiseland derfor fortsatt må regne med å betale skatt.
 

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2
Dere virker å være samstemte i at det er nytteløst/usannsynlig/ikke viktig å se på hvordan de aller mest formuende menneskene i landet kan/bør/skal bidra langt mer til fellesskapet enn det som er tilfelle i dag? Er det sånn at bare man blir formuende nok så resignerer skattesystemet? Og det er greit, bare å akseptere?
Mange mener det går mot trangere tider for «folk flest», kan vi ikke risikere mer sosial og politisk uro om forskjellene blir større?
 

hogen

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.12.2003
Innlegg
2.000
Antall liker
1.606
Torget vurderinger
1
Dere virker å være samstemte i at det er nytteløst/usannsynlig/ikke viktig å se på hvordan de aller mest formuende menneskene i landet kan/bør/skal bidra langt mer til fellesskapet enn det som er tilfelle i dag? Er det sånn at bare man blir formuende nok så resignerer skattesystemet? Og det er greit, bare å akseptere?
Mange mener det går mot trangere tider for «folk flest», kan vi ikke risikere mer sosial og politisk uro om forskjellene blir større?
Mitt svar er ja, det er bare å akseptere. Selv driver jeg en liten virksomhet hvor den effektive skattesatsen på overskuddet etter skatt, hvis man ser samlet skatt på overskudd, formuesskatt og utbytteskatt på det utbyttet man må ta for å betale formuesskatten, blir på oppimot 70% med AP´s ønsker om økning i formuesskatten.
 

na_X

Hi-Fi freak
Ble medlem
04.09.2013
Innlegg
2.138
Antall liker
1.397
Torget vurderinger
1
Det beste er jo om nordmenn med store formuer bruker noe av formuen sin, istedet for å ha det på bok. Da betaler de jo 25% mva, som går rett inn i statskassa også kommer jo andre avgifter inn i bildet i tillegg (om man ser bort ifra elbil). Dette gagner jo hele landet, da bidrar også de med store formuer til fellesskapet.
Spare seg til fant er det jo også noe som heter.
 

hogen

Hi-Fi freak
Ble medlem
05.12.2003
Innlegg
2.000
Antall liker
1.606
Torget vurderinger
1
Det beste er jo om nordmenn med store formuer bruker noe av formuen sin, istedet for å ha det på bok. Da betaler de jo 25% mva, som går rett inn i statskassa også kommer jo andre avgifter inn i bildet i tillegg (om man ser bort ifra elbil). Dette gagner jo hele landet, da bidrar også de med store formuer til fellesskapet.
Spare seg til fant er det jo også noe som heter.
Eventuelt investerer den i ny næringsvirksomhet. Jeg kan forsikre om at det er de færreste som har mye "på bok" for tiden. Det gir kanskje opptil 0,5% rente dersom man er veldig veldig heldig.
 

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
Ingen som finner det litt merkelig at man ikke kan være et fritt menneske å leve uavhengig av statsmakter her i verden?
Dersom man ønsker å feks leve i ett med naturen så er det faktisk ikke mulig å få aksept for dette, pga en oppdiktet stat som alle tror har lov til å gjøre hva de vil. Det er oppdiktede grenser som ikke gir mening, feks mellom land

Litt på siden av denne diskusjonen, men henger jo veldig sammen med skatt. Norge er selskap og alle som lever innenfor disse grensene må forholde seg til dette. På tvers av all logikk
 

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
Ingen som finner det litt merkelig at man ikke kan være et fritt menneske å leve uavhengig av statsmakter her i verden?
Nei, egentlig ikke. Mest fordi knapt noen er i stand til faktisk å leve genuint uavhengig av det offentlige/staten gjennom livet. Det er sikkert gjennomførbart for en kortere periode om man absolutt vil, men ellers sorterer det fort under en eller annen variant av "fri fantasi". Er jo bare å se på de som skulle starte Liberstad eller hva de nå kallte det. Det har - utrolig nok - stoppet opp.
 

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2
Svarene ligger i historien, det er ikke helt enkelt å nullstille alle årsakene til hvorfor verden ser ut som den gjør i dag.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
16.553
Antall liker
6.250
Ingen som finner det litt merkelig at man ikke kan være et fritt menneske å leve uavhengig av statsmakter her i verden?
Dersom man ønsker å feks leve i ett med naturen så er det faktisk ikke mulig å få aksept for dette, pga en oppdiktet stat som alle tror har lov til å gjøre hva de vil. Det er oppdiktede grenser som ikke gir mening, feks mellom land

Litt på siden av denne diskusjonen, men henger jo veldig sammen med skatt. Norge er selskap og alle som lever innenfor disse grensene må forholde seg til dette. På tvers av all logikk
Du kan f.eks. flytte til Kongo. Der er skatteprosenten på under 10% Eller du kan sette deg litt inn i hvordan samfunnet vårt fungerer og hva du får igjen for skattepengene. Du kan tydeligvis lese og skrive. Hvor har du lært det og hvem har betalt?
 

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
Nei, egentlig ikke. Mest fordi knapt noen er i stand til faktisk å leve genuint uavhengig av det offentlige/staten gjennom livet. Det er sikkert gjennomførbart for en kortere periode om man absolutt vil, men ellers sorterer det fort under en eller annen variant av "fri fantasi". Er jo bare å se på de som skulle starte Liberstad eller hva de nå kallte det. Det har - utrolig nok - stoppet opp.
Liberland lever i beste velgående, det er faktisk anerkjent av flere land og har blant annet ambassader i veldig mange land. Så det er god driv der fortsatt
Ellers er jeg enig, men det finnes ingen grunn til ikke hvorfor dette kunne vært løst privat uten å ha en stat som skal stå for alt.
Jeg skjønner konseptet, det er for å jevne velstanden og dra de fattige opp. Problemet er bare at det er så enkelt å unngå dette bare man er rik nok. I tillegg finnes det ingen måter å unngå dette systemet dersom man feks har nedbetalt all gjeld, ikke trenger noe inntekt eller støtte fra staten, så må man allikevel bidra og vipps så må man jobbe allikevel. Det skulle vært mulig å si fra seg alle plikter og rettigheter og leve som et fritt menneske uavhengig av staten hvis man ønsker dette. Pr i dag så er dette ikke mulig og det er etter mitt syn feil. Det er nemlig slik at man skriver under på en slavekontrakt med staten i det man blir født og får et personnummer. Slik det er i dag så er det eneste som er ditt eget private nemlig tankene dine, og snart vil vel dette også bli statens eiendom. i mange land eier du ikke din egen kropp lenger en gang, se feks på vaksinekrav
 

xerxes

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
6.911
Antall liker
2.420
Sted
Holmestrand
All skatt er organisert tyveri så spør du meg burde man fjerne hele skatteregimet.
I Norge spesielt er dette helt ekstremt, med marginalskatt opp mot 80-90% avhengig av hva man bruker pengene på.
Hva får vi igjen for dette? Dårlig helsetjenester, gamlehjem og skoler som råtner.
Vet ikke helt hvor du får det tallet i fra:
" Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 46,40 prosent både i 2020 og 2021.
Det betyr at du beholder minimum 53,60 prosent av lønnsinntekten selv. "


Jeg har en bror med litt av den samme argumentasjonen du fører.
Han har akkurat blitt behandlet for beinmargkreft, noe som i et land med skattesatser dere liker, fort ville ha kostet 2 millioner, eller kanskje mer.
Han er ikke like sikker på at skatten er for høy lengre.
 
Sist redigert:

weld77

Æresmedlem
Ble medlem
19.09.2014
Innlegg
15.262
Antall liker
8.719
" Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 46,40 prosent både i 2020 og 2021.
Det betyr at du beholder minimum 53,60 prosent av lønnsinntekten selv. "
Poenget var vel at for enkelte varer så går veldig mye av lønnen for å betale for den tilbake til staten om man regner med mva og evt særavgifter. Tobakk, alkohol og drivstoff er vel de mest opplagte eksempelene. Kan forsåvidt langt på vei løses med å handle lite eller ingen ting av disse produktene. Om man vil betale minst mulig så er forsåvidt særavgifter gull da de langt på vei kan unngås eller i det minste begrenses kraftig. Generell skatt på inntekt er det verre med.
 

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
6.764
Antall liker
4.646
Torget vurderinger
2
Jeg syns at alle som eier en bolig skal måtte selge den til staten og la staten ta 67 % skatt på den realiserte formuen. Tenk hvor mye penger det blir!. Så får de tildigere eierne leie tilbake til markedspris om de har råd. Ellers får de flytte til de nye kommunale leiegårdene som skal bygges for noe av pengene staten fikk inn.
Eller bedre, la det bli loddtrening basert på antall familiemedlemmer 20 voksne og 3 barn gir 5 lodd.
Og nå vi først er igang la oss like gjerne innføre 100% arveskatt. Og alle gårder skal tilfalle staten ved bondens død, og jorden leies ut en kommende generasjoner.
Dette blir bra dere
 

I_L

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.03.2003
Innlegg
1.535
Antall liker
1.596
Det skulle vært mulig å si fra seg alle plikter og rettigheter og leve som et fritt menneske uavhengig av staten hvis man ønsker dette. Pr i dag så er dette ikke mulig og det er etter mitt syn feil.
Hvis du ikke er underlagt noen form for myndighet, hvem skal da straffe deg om du feks dreper et annet menneske?
 
Sist redigert:

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
Dette kan jo løses ved at det feks blir satt en pris på mitt hode og den som dreper meg får da utbetalt denne summen som takk for hjelpen.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
16.553
Antall liker
6.250
Liberland lever i beste velgående, det er faktisk anerkjent av flere land og har blant annet ambassader i veldig mange land. Så det er god driv der fortsatt
Tøys. Liberstad ligger med brukket rygg, området er nå planlagt som campingplass. Disse ambassadene, hvem er det som betaler for dem?
 

larkrla

Hi-Fi freak
Ble medlem
08.11.2005
Innlegg
2.163
Antall liker
1.024
Sted
Sørlandet
Torget vurderinger
2
Tøys. Liberstad ligger med brukket rygg, området er nå planlagt som campingplass. Disse ambassadene, hvem er det som betaler for dem?
Riktig. Kommunen krever at Liberstad-gjengen søker om det som faktisk er søknadspliktig iht plan- og bygningsloven. Liberstad ble lagt på is for halvannet år siden og drives i dag som en landbrukseiendom med bla a vedsalg. Verken Liberstad-sjefen eller kona hans har jobb og de har to barn. Spørs om ikke det er oss skattebetalerne som holder dem i live…
 

Dr_BASS

Helt fersk
Ble medlem
18.12.2013
Innlegg
282
Antall liker
102
Sted
Rælingen
Tøys. Liberstad ligger med brukket rygg, området er nå planlagt som campingplass. Disse ambassadene, hvem er det som betaler for dem?
Tror vi snakker om to forskjellige ting. Jeg snakker om liberland som ligger mellom Kroatia og Serbia. Dette landet lever i beste velgående.
 
Topp Bunn