Medisin og helse Corona

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Dr Dong

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  8.773
  Antall liker
  6.159
  Sted
  oslo
  Det tar lang tid å finne data om dette, men noe fant jeg hos FHI. Når jeg skriver at dødeligheten for Covid-19 er kjempehøy i forhold til vanlig influensa så går jeg ut i fra at ingen under 50 år uten underliggende sykdommer dør av influensa. Det er imidlertid noen som dør av Covid-19 i samme aldersgruppe.

  I FHIs rapport for uke 31 finner vi bl.a. følgende informasjon om Covid 19 i Norge:
  (Informasjonen her gjelder hele perioden med Covid-19 i Norge og bærer preg av at sykdommen kom inn på sykehjem. En ny smittebølge med yngre smittede vil gi oss andre tall, og behandlingen de smittede får på sykehus er bedre, derfor er jeg sikker på at disse rapportene vil gi oss andre tall utover høst og vinter. Blir interessant å sammenligne denne rapporten med en rapport et par måneder frem)

  Av 1157 innlagte pasienter med Covid-19 var hovedårsaken Covid-19 for 984 av disse pasientene. (82 %)
  Gjennomsnittsalderen blant de 984 var 59 år, og 590 (60 %) var menn.
  Det var flest i aldersgruppen 50–59 år (212; 22 %) etterfulgt av 60–69 år (200; 20 %), og 70–79 år (184; 19 %).
  Det foreligger data om risikofaktorer for 976 pasienter hvorav 599 (61 %) hadde minst én risikofaktor (ut over høy alder).
  Hjertesykdom (inkludert forhøyet blodtrykk) var vanligst, etterfulgt av fedme (KMI>30), bruk av ACE-hemmer, og diabetes.
  Gjennomsnittlig liggetid var 10,7 døgn.

  Norsk intensivregister (NIR) inneholder informasjon om intensivbehandlede koronapasienter.
  Tall fra NIR til og med 2. august 2020 viser at totalt 229 personer med laboratoriebekreftet Covid-19 er eller har vært innlagt i intensivavdeling.
  Dette er 19 % av alle pasienter med påvist Covid-19 som er eller har vært innlagt i sykehus.
  Gjennomsnittsalderen for de 229 var 62 år, og 170 (74 %) var menn.
  Det var flest i aldersgruppen 60–69 år (68; 30 %) etterfulgt av 50–59 år (53; 23 %), og 70–79 år (53; 23 %).
  Av de 3 under 30 år innlagt i intensivavdeling var ingen i aldersgruppen 0–19 år.
  Blant de 229 hadde 159 (69 %) minst én risikofaktor (ut over eventuell høy alder). Hjertesykdom (inkludert forhøyet blodtrykk) var vanligst
  etterfulgt av diabetes, fedme (KMI>30) og astma.


  Innlagte med påvist Covid-19 etter fødeland - data fra beredskapsregisteret.
  (Tall fra beredskapsregistret og tall fra norsk intensiv- og pandemiregister samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare)

  Blant pasientene som er eller har vært innlagt i sykehus med påvist Covid-19, er fødeland kjent for 99,6 %.
  Av disse er 34,7 % (428) født utenfor Norge.
  Blant disse er det flest personer med fødeland Somalia (94), Pakistan (52), Irak (26), Filippinene (16) og Tyrkia (16).
  Andelen av de inneliggende født utenfor Norge var 63 % i uke 31 (12 av 19) sammenlignet med 61 % i uke 30 (11 av 18).
  Blant tilfellene i uke 31 som er født utenfor Norge, er det flest personer med fødeland Pakistan og Jugoslavia.
  Det har vært en nedgang i antall inneliggende med fødeland utenfor Norge siden toppen i uke 14 (205).
  Mens gjennomsnittlig alder ved innleggelse var om lag 64 år for pasienter født i Norge,
  var gjennomsnittlig alder for pasientene født i Somalia, Pakistan og Irak henholdsvis 51, 57,51 år.

  Covid-19-assosierte dødsfall
  Covid-19-assosierte dødsfall omfatter dødsfall hos personer med laboratoriebekreftet covid-19 varslet til Folkehelseinstituttet av helsepersonell.
  Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med Covid-19.
  Underliggende kronisk sykdom inkluderer:
  Hjertesykdom, forhøyet blodtrykk, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kreft, diabetes, nyresykdom, leversykdom, nedsatt
  immunforsvar, fedme (KMI > 30), og nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens).
  Til og med 2. august 2020 har totalt 256 Covid-19-assosierte dødsfall blitt varslet til Folkehelseinstituttet.
  Av disse er 222 født i Norge, mens resten har fødeland i utlandet, fordelt på 16 forskjellige land. 1 dødsfall hadde dødsdato i uke 31.
  Tallene kan bli justert ut fra etterregistreringer, spesielt den siste uken.
  I henhold til bostedsadresse registrert i Folkeregisteret har det vært flest dødsfall i Oslo, Viken og Vestland.
  Første dødsfall ble varslet 12. mars 2020.
  Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år (min. 41 år–maks. 104 år).
  Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe.
  224 (88 %) er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom.
  15 dødsfall (6 %) er registrert uten underliggende kronisk sykdom.
  Gjennomsnittsalderen for de uten underliggende sykdom er 75 år (min. 49 år–maks. 90 år).
  For de resterende 17(7 %) mangler det opplysning om underliggende sykdom.
  Det har vært 97 (38 %) dødsfall på sykehus, 153 (60 %) på annen helseinstitusjon, og 5 (2 %) i eget hjem varslet til Folkehelseinstituttet.
  For et dødsfall er det ikke oppgitt dødssted.
  det er uklart for meg hvorfor du kritiserer oms…

  tillegg: oms er feil; korrekt er omf
   
  Sist redigert:

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15

  aam01

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  2.344
  Antall liker
  1.097
  Sted
  Sandvika
  Torget vurderinger
  3
  Skal vi prøve å overvåke mennesker som har mistet virkelighetsoppfatningen ala Anders Breivik, Mullah Krekar og andre som er en fare for samfunnet eller skal vi ta problemet i etterkant. Dvs. plukke kroppsdeler og sende kondolansebrev til de etterlatte?
  Skal vi raskt prøve å finne de som har vært i nærheten av bærere av viruset eller skal vi bruke mange dager og ta en betydelig større risiko for å få en større spredning i samfunnet?
  Hvis du mener at Erna Solberg og Co har en skjult agenda for å bedrive overvåkning så lukter det sølvfolie på hodet av innlegget. Forklar gjerne de motivene du mener Regjeringen har.
  Maktbegjær forkledd med såkalte "gode hensikter". Hvis du tror at dette ikke kommer til å bli misbrukt til å overvåke andre ting så tror du vel fortsatt på julenissen. Dette har du sett i andre land mange ganger. Hva er det som skulle gjøre Norge så veldig anderledes enn for eksempel UK og USA?
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  10.285
  Antall liker
  4.439
  At unge voksne forventes å delta i en intra-generasjonell statlig påtvunget dugnad på ubestemt tid har nærmest blitt postulert. Det har vært svært lite problematisert hvorfor noe slikt skulle være tvingende nødvendig og nærmest forventes at de deltar i. De unge kunne med ca like stor rett forvente at de eldre isolerer seg på like ubestemt tid.

  Selv kunne jeg prøve å innbille meg selv og andre at jeg med stor iver og solidaritet følger stort sett alt av anbefalinger og dermed oppfyller kravene til God Borger, men mer korrekt er at min generelle livsførsel i utgangspunktet samsvarer tålelig bra med rådene som gis og følgelig krever minimalt med tilpasninger. Går lite ut, reiser ikke kollektivt uansett, har beholdt jobben som kan kombineres med hjemmekontor og så videre.
   

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  omf, selvfølgelig
  Er det mange i Norge som kjenner noen som har vært alvorlig syke eller krepert av covid-19 ? Svaret på det er åpenbart Nei.
  Og påstanden om lydighet i befolkniingen i andre hardt rammede land...... Selvfølgelig tar de dette mer alvorlige i land som har 15 ganger så mange døde som oss i forhold til folketallet.
   

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  Maktbegjær forkledd med såkalte "gode hensikter". Hvis du tror at dette ikke kommer til å bli misbrukt til å overvåke andre ting så tror du vel fortsatt på julenissen. Dette har du sett i andre land mange ganger. Hva er det som skulle gjøre Norge så veldig anderledes enn for eksempel UK og USA?
  Jeg ser ikke alternativet, et samfunn som tror på julenissen er ferdig. Verden i dag er fullstendig forskjellig fra den tiden statsministeren kunne gå på S-Laget å kjøpe seg dagens papiravis.
  Jeg forstår selvfølgelig at dette ikke høres bra ut og at det kan misbrukes og at vi får et storebror ser deg samfunn.
  Men jeg tror dessverre at det er nødvendig. Se på hva f.eks.Kina pg Russland driver med av faenskap, spionasje, netttroll, blander seg inn i valg i land etter land, og gud vet hva. Det er en propagandakrig som pågår. Og Saudi-Arabia bygger moskeer over hele verden og støtter religiøse fundamentalister som henger rundt disse moskeene. Overvåk meg gjerne, men da vil jeg ha et tryggere samfunn tilbake.
   

  aam01

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  2.344
  Antall liker
  1.097
  Sted
  Sandvika
  Torget vurderinger
  3
  At unge voksne forventes å delta i en intra-generasjonell statlig påtvunget dugnad på ubestemt tid har nærmest blitt postulert. Det har vært svært lite problematisert hvorfor noe slikt skulle være tvingende nødvendig og nærmest forventes at de deltar i. De unge kunne med ca like stor rett forvente at de eldre isolerer seg på like ubestemt tid.

  Selv kunne jeg prøve å innbille meg selv og andre at jeg med stor iver og solidaritet følger stort sett alt av anbefalinger og dermed oppfyller kravene til God Borger, men mer korrekt er at min generelle livsførsel i utgangspunktet samsvarer tålelig bra med rådene som gis og følgelig krever minimalt med tilpasninger. Går lite ut, reiser ikke kollektivt uansett, har beholdt jobben som kan kombineres med hjemmekontor og så videre.
  Dette har jeg allerede tatt konsekvensen av. Jeg har ikke vært i kontakt med andre mennesker enn kona og fastlegen siden februar. Jeg håper selvfølgelig at andre mennesker følger smittevernreglene, men jeg har ikke noen stor tro på det. Det er litt for mye "jamen jeg skal bare" blant folk flest.
   

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  Men hva har ledelsen på Roald Amundsen gjort? Gitt faen i karanteneregler og gjort utilgivelige feil gang på gang.

  Og hva gjør alle de som driter i å holde avstand?
  Hadde en dame helt inntil meg på Rema i går. Jeg ba hun holde avstand, fikk til svar at hun satset på å bli immun hvis jeg var smittefarlig. Immunitet er jo et mantra som gjentas både her og der.
  Det ser ut til at vi får den smittespredningen som svenskene har fått, ikke fordi myndighetene legger tilrette for det, men fordi idiotene vinner.
  Flere idioter;
  Bl.a.
  Mange av smittetilfellene knytter seg til Snackbaren 1985, Mines og Corner Bar i Askim.
  - Det var mange gjester her sist fredag og lørdag kveld. Søndag fikk en av våre ansatte høre at en av gjestene, en mann tidlig i 20-åra, var i karantene med covid-19.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  7.027
  Antall liker
  1.498
  karantene-bryter som går på bar!!! makan! slike fortjener 20 dager i buret og 25.000 kr i bot.
   

  MML

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.02.2010
  Innlegg
  1.315
  Antall liker
  508
  Torget vurderinger
  1
  Det tar lang tid å finne data om dette, men noe fant jeg hos FHI. Når jeg skriver at dødeligheten for Covid-19 er kjempehøy i forhold til vanlig influensa så går jeg ut i fra at ingen under 50 år uten underliggende sykdommer dør av influensa. Det er imidlertid noen som dør av Covid-19 i samme aldersgruppe.

  I FHIs rapport for uke 31 finner vi bl.a. følgende informasjon om Covid 19 i Norge:
  (Informasjonen her gjelder hele perioden med Covid-19 i Norge og bærer preg av at sykdommen kom inn på sykehjem. En ny smittebølge med yngre smittede vil gi oss andre tall, og behandlingen de smittede får på sykehus er bedre, derfor er jeg sikker på at disse rapportene vil gi oss andre tall utover høst og vinter. Blir interessant å sammenligne denne rapporten med en rapport et par måneder frem)

  Av 1157 innlagte pasienter med Covid-19 var hovedårsaken Covid-19 for 984 av disse pasientene. (82 %)
  Gjennomsnittsalderen blant de 984 var 59 år, og 590 (60 %) var menn.
  Det var flest i aldersgruppen 50–59 år (212; 22 %) etterfulgt av 60–69 år (200; 20 %), og 70–79 år (184; 19 %).
  Det foreligger data om risikofaktorer for 976 pasienter hvorav 599 (61 %) hadde minst én risikofaktor (ut over høy alder).
  Hjertesykdom (inkludert forhøyet blodtrykk) var vanligst, etterfulgt av fedme (KMI>30), bruk av ACE-hemmer, og diabetes.
  Gjennomsnittlig liggetid var 10,7 døgn.

  Norsk intensivregister (NIR) inneholder informasjon om intensivbehandlede koronapasienter.
  Tall fra NIR til og med 2. august 2020 viser at totalt 229 personer med laboratoriebekreftet Covid-19 er eller har vært innlagt i intensivavdeling.
  Dette er 19 % av alle pasienter med påvist Covid-19 som er eller har vært innlagt i sykehus.
  Gjennomsnittsalderen for de 229 var 62 år, og 170 (74 %) var menn.
  Det var flest i aldersgruppen 60–69 år (68; 30 %) etterfulgt av 50–59 år (53; 23 %), og 70–79 år (53; 23 %).
  Av de 3 under 30 år innlagt i intensivavdeling var ingen i aldersgruppen 0–19 år.
  Blant de 229 hadde 159 (69 %) minst én risikofaktor (ut over eventuell høy alder). Hjertesykdom (inkludert forhøyet blodtrykk) var vanligst
  etterfulgt av diabetes, fedme (KMI>30) og astma.


  Innlagte med påvist Covid-19 etter fødeland - data fra beredskapsregisteret.
  (Tall fra beredskapsregistret og tall fra norsk intensiv- og pandemiregister samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare)

  Blant pasientene som er eller har vært innlagt i sykehus med påvist Covid-19, er fødeland kjent for 99,6 %.
  Av disse er 34,7 % (428) født utenfor Norge.
  Blant disse er det flest personer med fødeland Somalia (94), Pakistan (52), Irak (26), Filippinene (16) og Tyrkia (16).
  Andelen av de inneliggende født utenfor Norge var 63 % i uke 31 (12 av 19) sammenlignet med 61 % i uke 30 (11 av 18).
  Blant tilfellene i uke 31 som er født utenfor Norge, er det flest personer med fødeland Pakistan og Jugoslavia.
  Det har vært en nedgang i antall inneliggende med fødeland utenfor Norge siden toppen i uke 14 (205).
  Mens gjennomsnittlig alder ved innleggelse var om lag 64 år for pasienter født i Norge,
  var gjennomsnittlig alder for pasientene født i Somalia, Pakistan og Irak henholdsvis 51, 57,51 år.

  Covid-19-assosierte dødsfall
  Covid-19-assosierte dødsfall omfatter dødsfall hos personer med laboratoriebekreftet covid-19 varslet til Folkehelseinstituttet av helsepersonell.
  Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med Covid-19.
  Underliggende kronisk sykdom inkluderer:
  Hjertesykdom, forhøyet blodtrykk, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kreft, diabetes, nyresykdom, leversykdom, nedsatt
  immunforsvar, fedme (KMI > 30), og nevrologisk/nevromuskulær sykdom (inkludert demens).
  Til og med 2. august 2020 har totalt 256 Covid-19-assosierte dødsfall blitt varslet til Folkehelseinstituttet.
  Av disse er 222 født i Norge, mens resten har fødeland i utlandet, fordelt på 16 forskjellige land. 1 dødsfall hadde dødsdato i uke 31.
  Tallene kan bli justert ut fra etterregistreringer, spesielt den siste uken.
  I henhold til bostedsadresse registrert i Folkeregisteret har det vært flest dødsfall i Oslo, Viken og Vestland.
  Første dødsfall ble varslet 12. mars 2020.
  Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år (min. 41 år–maks. 104 år).
  Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe.
  224 (88 %) er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom.
  15 dødsfall (6 %) er registrert uten underliggende kronisk sykdom.
  Gjennomsnittsalderen for de uten underliggende sykdom er 75 år (min. 49 år–maks. 90 år).
  For de resterende 17(7 %) mangler det opplysning om underliggende sykdom.
  Det har vært 97 (38 %) dødsfall på sykehus, 153 (60 %) på annen helseinstitusjon, og 5 (2 %) i eget hjem varslet til Folkehelseinstituttet.
  For et dødsfall er det ikke oppgitt dødssted.
  Så var det dette med relativ og absolutt risiko da.. jeg er overhode ikke overrasket over at «de unge» etterhvert er gått lei og gir f. Vi var jo mange i tråden som så dette potensielle problemet allerede i mars.
   
  • Liker
  Reaksjoner: OMF

  Robot

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.11.2018
  Innlegg
  1.491
  Antall liker
  508
  Sted
  Mostaul
  Da er vi uenige her, etter min mening er overvåkning nødvendig. Uten overvåkning er det vanskelig å finne de personene som utgjør en trussel og som man kan få en rettsordre for å kunne overvåke. Masseovervåkning fungerer slik at algoritmer plukker ut de potensielt farlige og får myndighetenes fokus på seg. Det er bra. Jeg bekymrer meg null og niks om myndighetene ser at jeg kjøper meg en whisky, leser BBC, ser på History Channel, spiser biff, reiser til Thailand, hører på Nazareth og Ane Brun eller hva pokker jeg gjør. Tvilet sterkt på at en algoritme skal fange opp noe av det jeg gjør. Og hvis det skjer så værsågod. Be my guest.
  Samfunnet har dessverre utviklet seg slik at tiden med ulåste ytterdører er forbi.
  Det som er så fint etter at man har skrevet et slikt innlegg er man er fritatt fra å skrive noe negativt om bl.a. Hviterussland, Tsjetsjenia og Nord Korea i andre tråder på et senere tidspunkt.
   

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  Det som er så fint etter at man har skrevet et slikt innlegg er man er fritatt fra å skrive noe negativt om bl.a. Hviterussland, Tsjetsjenia og Nord Korea i andre tråder på et senere tidspunkt.
  Er ikke tilhenger av korrupsjon og annen dritt som er svært utbredt i de bedritne landene som du nevner.
  Overvåkning og kontroll på dirtbags er av det gode.
   

  Robot

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.11.2018
  Innlegg
  1.491
  Antall liker
  508
  Sted
  Mostaul
  Er ikke tilhenger av korrupsjon og annen dritt som er svært utbredt i de bedritne landene som du nevner.
  Overvåkning og kontroll på dirtbags er av det gode.
  Ingen samfunn er perfekte. Og det vil alltifd følge med noe på kjøpet, spesielt i slike samfunn du ønsker.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  7.027
  Antall liker
  1.498
  Er ikke tilhenger av korrupsjon og annen dritt som er svært utbredt i de bedritne landene som du nevner.
  Overvåkning og kontroll på dirtbags er av det gode.
  Og det skal ikke mye til før staten definerer brysomme kritikere som dirtbags.

  overvåking er ikke av det gode. Det er en slippery slope. Farlig sådann.

  Allerede har det vært klinsjer der den norske stat har ønsket å få vite kildene til journalister som har rapportert om uheldige hendelser. Med GPS-overvåking kan staten finne ut av det på egen hånd.

  GPS-overvåking av befolkningen er en reell trussel mot den frie pressen og ytringsfrihet for alle og enhver. Man kan også argumentere for at det er en trussel mot norsk sikkerhet, for hvem har 100 % kontroll på disse dataene? Misbruk vil skje fra illojale medarbeidere og systemene vil bli utsatt for hackingangrep. Var ikke uten grunn at forsvarspersonell og andre personer i sensitive stillinger fikk strengt forbud mot å laste ned smitteflopp-appen.
   

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  Et samfunn som jeg ønsker....
  Jeg ønsker meg et samfunn cirka som vi har det nå, vi har det fantastisk fint i Norge. Har lite å klage på. Men jeg synes debatten om overvåkning er nærmest hysterisk. I disse virustider trenger vi en overvåkning som fanger opp smittespredere og de som har vært i nærheten av disse. Jeg hadde satt stor pris på om helsevesenet informerte meg om jeg var i nærheten av en med corona på Rema i forrige uke. Jeg hadde også satt stor pris på om myndighetene avdekker hvitvasking, terrorplanlegging, menneskehandel, barneporno og annen bedriten virksomhet ved hjelp av avlytting og overvåkning. Om det innebærer at det må bli noen justeringer av nåværende lovverk så er det greit for meg.

  Hva slags samfunn ønsker du deg ?
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  7.027
  Antall liker
  1.498
  Ja, helsevesenet kunne faktisk ha informert deg om at du var i nærkontakt med en smittefarlig person klokken 14:03 i går, vennligst ta forhåndsregler.

  Hvorfor finnes ikke en slik løsning? fordi Erna er overvåkningskåt og valgte en løsning som helt unødvendig GPS-overvåket den norske befolkningen, en løsning som nå er tatt ned fordi den bryter med norsk lov.
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  10.285
  Antall liker
  4.439
  Om det var Erna eller noen andre skal ikke jeg mene så mye om, men de ekstra «kjekt å ha» tingene - altså lokasjonsovervåkningen som ikke hadde noe med smittesporing å gjøre er den viktigste grunnen til at Smittestoppappen ble et mageplask og før det grunnen til at mange - heri meg selv - ikke en gang vurderte å installere den.

  Det var klønete, dårlig begrunnet, unødvendig og også grunnen til at vi kun har manuell smittesporing i Norge nå.
   

  65finger

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  22.10.2015
  Innlegg
  2.860
  Antall liker
  1.691
  Torget vurderinger
  0
  Jeg har veldig stor respekt for det de unge har bidratt med i dugnaden så langt. (Raymond Johansen) det har ikke jeg, sutrete drittunger som ødelegger for alle andre. noen få mnd med noen enkle restriksjoner bør hver og en klare. Det gjelder også sutrebukker på +- 40 med barn som ikke får drevet organisert idrett. Ut å lek!
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  10.285
  Antall liker
  4.439
  «Noen få mnd» er ikke korrekt. Det er snakk om et uvisst tidsrom, kanskje et år eller to fra nå etter «noen få mnd». Det er solgt inn som noe noen (primært yngre) skal ta belastningen ved fordi det går ut over noen andre (de eldre) om ikke de yngre gjør som de eldre vil. Belønningen for innsatsen er mindre enn null og resten av samfunnet forholder seg retten til å bli indignerte når de yngre ikke gjør som vi vil.

  at entusiasmen for denne «dugnaden» (som alle med vettet i behold ser ikke har noen ting felles med dugnad) er laber er ikke vanskelig å skjønne og resultatet ganske forutsigbart.
   

  65finger

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  22.10.2015
  Innlegg
  2.860
  Antall liker
  1.691
  Torget vurderinger
  0
  Dugnad er det ikke! lurer på hvordan livet er i Syria, sett opp mot hvor forferdelig belastning ungdommen i norge opplever fra mars i år og et par år fremover. Har nevnt okkupasjonen 1940-45, 5 år! med krisekaffe og villagris som lyspunktene. intet å sutre over. så lenge det er noget at poste på Instagram er karantene og annet gøy (3 uker)Tenk da da gitt, kun 20 på fest!
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  10.285
  Antall liker
  4.439
  Alt er relativt. Men det er tross alt unge voksne og yngre dette først og fremst går ut over.

  Å prate om krigen eller Syria er tåpelig, men det regner jeg med du skjønner.
   

  Larson

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  7.027
  Antall liker
  1.498
  Jeg har veldig stor respekt for det de unge har bidratt med i dugnaden så langt. (Raymond Johansen) det har ikke jeg, sutrete drittunger som ødelegger for alle andre. noen få mnd med noen enkle restriksjoner bør hver og en klare. Det gjelder også sutrebukker på +- 40 med barn som ikke får drevet organisert idrett. Ut å lek!
  Var det sutrete drittunger som dro til utlandet og importerte den nye smitten?

  Regjeringen snakker så flott om dugnadsånd når det er andre som skal ta dugnaden. Regjeringen kunne vært med og i juni sagt at drar du til utlandet så får du karantene. I stedet tok de det uansvarlige valget og åpnet opp grensene, med det signalet det ga til alle og enhver.

  Hvor kommer smitten fra, som disse ungdommene har spredt? Kom den innenlandsfra eller ble den importert via en eller annen dude som hadde vært i Polen, Spania, Frankrike you name it.

  Jeg kan banne på at smitten ville vært mye lavere om grensene forble stengte mha karanteneplikt.

  Hvem får konsekvensene? jo, de ansatte på gulvet som mister jobben.
   

  Dr Dong

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  8.773
  Antall liker
  6.159
  Sted
  oslo
  at de ikke blir sjuke av det, de unge, er jo ikke det samme som at de plutselig på grunn av sløv oppførsel får et anne samfunn å leve i. sjukdom er jo ikke den eneste konsekvensen, men de tenker som om det var det, stakkars barn
   

  65finger

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  22.10.2015
  Innlegg
  2.860
  Antall liker
  1.691
  Torget vurderinger
  0
  Var det sutrete drittunger som dro til utlandet og importerte den nye smitten?

  Regjeringen snakker så flott om dugnadsånd når det er andre som skal ta dugnaden. Regjeringen kunne vært med og i juni sagt at drar du til utlandet så får du karantene. I stedet tok de det uansvarlige valget og åpnet opp grensene, med det signalet det ga til alle og enhver.

  Hvor kommer smitten fra, som disse ungdommene har spredt? Kom den innenlandsfra eller ble den importert via en eller annen dude som hadde vært i Polen, Spania, Frankrike you name it.

  Jeg kan banne på at smitten ville vært mye lavere om grensene forble stengte mha karanteneplikt.

  Hvem får konsekvensene? jo, de ansatte på gulvet som mister jobben.
  Nei det var sutrete 40++, her snakker og snakker og snakker (det er han flink til) om sutrete drittunger, så derfor
   

  65finger

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  22.10.2015
  Innlegg
  2.860
  Antall liker
  1.691
  Torget vurderinger
  0
  Alt er relativt. Men det er tross alt unge voksne og yngre dette først og fremst går ut over.

  Å prate om krigen eller Syria er tåpelig, men det regner jeg med du skjønner.
  Å sette ting i perspektiv er ikke tåpelig. Det har ikke vært beinhardt for de fleste, disse tiltakene. i starten slet man med mangel på dopapir riktignok
   

  Robot

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.11.2018
  Innlegg
  1.491
  Antall liker
  508
  Sted
  Mostaul
  Et samfunn som jeg ønsker....
  Jeg ønsker meg et samfunn cirka som vi har det nå, vi har det fantastisk fint i Norge. Har lite å klage på. Men jeg synes debatten om overvåkning er nærmest hysterisk. I disse virustider trenger vi en overvåkning som fanger opp smittespredere og de som har vært i nærheten av disse. Jeg hadde satt stor pris på om helsevesenet informerte meg om jeg var i nærheten av en med corona på Rema i forrige uke. Jeg hadde også satt stor pris på om myndighetene avdekker hvitvasking, terrorplanlegging, menneskehandel, barneporno og annen bedriten virksomhet ved hjelp av avlytting og overvåkning. Om det innebærer at det må bli noen justeringer av nåværende lovverk så er det greit for meg.

  Hva slags samfunn ønsker du deg ?
  [/QUOTE
  ]
  Var det til meg?

  Etter 40 år+ i et internasjonalt selskap/bransje rundtomkring så har jeg aldri vært mer overbevist enn nå at jeg ønsker å leve i et norskt samfunn, der det som plager oss egentlig er details. Men det skal være uten at noen overvåker meg/ser hva jeg gjør. Det er langt over grensen fra det å være et fritt menneske.

  At alle andre må være villige til å bli overvåket slik at jeg får fred er egentlig utrolig egoistisk.
   
  Sist redigert:

  Terje-A

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  9.879
  Antall liker
  4.546
  Sted
  Værlesanden
  Torget vurderinger
  15
  Var det til meg?

  Etter 40 år+ i et internasjonalt selskap/bransje rundtomkring så har jeg aldri vært mer overbevist enn nå at jeg ønsker å leve i et norskt samfunn, der det som plager oss egentlig er details. Men det skal være uten at noen overvåker meg/ser hva jeg gjør. Det er langt over grensen for det å være et fritt menneske.
  Jepp, det var til deg.
  Vi er enige om at Norge er et godt land å leve i.
  Uenigheten ser ut til å være om vi greier å bevare det vi har uten økt overvåkning.
  Og hvor grensen går for det å være et fritt menneske er interessant. Svaret avhenger nok veldig av hvem du spør.
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn