Politikk, religion og samfunn Legalisere Cannabis?

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Ifølge Folkehelseinstituttet og offentlig informasjon om narkotikautløste dødsfall har dødeligheten koblet til stimulanter (kokain og amfetamin tatt sammen) sunket fra 2010 til 2015, men fra 2016 til 2020 har det økt. Nede presenterer vi tallene for dødsfall etter år, og i parenteser viser vi antall prosent hvor død var koblet til stimulantbruk:

  • 2020: 324 dødsfall, 31 prosent kvinner (9% koblet til stimulanter)
  • 2019: 275 dødsfall, 30 prosent kvinner (8% koblet til stimulanter)
  • 2018: 289 dødsfall, 28 prosent kvinner (8% koblet til stimulanter)
  • 2017: 249 dødsfall, 29 prosent kvinner (8% koblet til stimulanter)
  Merk at de tilfellene hvor dødsfall kobles til bruk av stimulanter, kan det noen ganger være snakk om kombinasjon med andre rusmidler også.
  Ja, det er kombinasjonen kokain / amfetamin som vises her, men allikevel, det er høye tall.
  Legg merke til den siste setningen der. Det er ikke Exit-kakser som utgjør disse 8-9 prosentene av dødsfall koblet til stimulanter, men det samme sjiktet av gatenarkomane som også dør av opiater. Mennesker som har et kronisk blandingsmisbruk, kombinert med kronisk uhelse over mange år grunnet en ekstremt usunn generell livsstil. Folk som røyker crack/freebase eller injiserer for å kunne stå opp om morran, slik at de kommer seg ut og får tak i heroinen de trenger til kvelds. Mennesker som velferdssamfunnet har sparket ut på gata og ned i rennesteinen, fordi de ble fengsla og bøtelagt da de trengte hjelp, eller mista jobb og hjem da de som mest trengte et normalt holdepunkt i hverdagen. De som samfunnet kriminaliserte i stedet for å hjelpe før det var for sent.

  Sannsynligheten for at en ellers frisk person får hjertestans og faller død om etter å ha snorta en linje kokain eller to er ekstremt lav. Liksom sannsynligheten for at en person med et ellers stabilt liv, stabilt hjem, stabilt sosialt nettverk og en stabil generell tilværelse blir misbruker, også er ekstremt lav. Hvis en ungdom nær meg hadde brukt kokain på fest, så ville jeg først og fremst blitt bekymret for at han/hun kunne få problemer med politiet, som veldig lett forplanter seg til utenforskap på jobb, skole og andre sosiale arenaer. Dernest ville jeg vært bekymret for om han/hun hadde havnet i et skadelig sosialt miljø som følge av at man ofte må det for erhverv. Men rent helsemessig er det ikke noe verre enn å gå på fylla (scoren for akutt dødelighet på rusopplysningen er for øvrig lik som for alkohol).

  Det er i overveldende grad kke rusmidlene i seg selv som dreper, men måten vi som samfunn har valgt å forholde oss til dem på. Det er villet politikk, fremkjempet av folk som Trommestad og som han bruker sitt kurs og sitt foreldremøte for alt det er verdt for å få støtte til å videreføre. Han fremstiller et politisk arrangement som et "nøkternt og fakabasert foredrag" som det er alt annet enn, og da er det absolutt kritikkverdig at allmennkringkasteren fungerer som mikrofonstativ i stedet for å gjøre samfunnsoppdraget sitt.
   

  Disqutabel

  Æresmedlem
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  10.064
  Antall liker
  9.524
  ^ Her har du noe, men ikke helt, rett.
  Merk deg den nevnte uforutsigbarheten forbundet med kokainbruk, der "overdosen" resulterer i en helt uventet hjertestans.

  Du vet at vi stort sett er enige i mange sider ved den norske ruspolitikken, men akkurat i ditt syn på kokain, mener jeg du lar ditt syn på NNPF (her representert ved Trommestad) stå i veien for realitetene ved bruk av kokain blant unge (les: russ).

  Kokain har, med sin uforutsigbarhet, sin helsepåvirkning over tid, og sitt svært høye avhengighetspotensiale et svært høyt farenivå, og bør i all hovedsak unngås. Så selv om jeg er enig i at rusmiddelbruk og politi er en særdeles dårlig kombinasjon, mener jeg med styrke at det ikke på noen måte gjør kokain til et fornuftig rusmiddel. Det finnes mye annet som har et betydelig lavere skadepotensiale ved bruk, mens i kombinasjon med politiet, frembringer det de samme bivirkninger, dessverre.
  Så misforstå meg rett, jeg er ikke tilhenger av dagens ruspolitikk, men det finnes fortsatt ingen gode grunner for å prate ned det reelle skadepotensialet forbundet med kokainbruk.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Min kritikk går først og fremst ut på at de holder et politisk arrangement forkledd som et foredrag, uten at NRK stiller noen spørsmål ved det overhodet, men i stedet fungerer som et rent mikrofonstativ. Et arrangement som er ment for å skape støtte til en ruspolitikk som både skader veldig mange mennesker som sliter i dag, men også i seg selv er en akutt fare for ungdommer som kan komme til å slite i fremtiden, og som de hevder seg å ville beskytte.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Og ja, kokain er et av de mer skadelige rusmidlene, men når disse NNPF-aktivistene godt hjulpet av media gir et helt karikert inntrykk av hvor farlig det egentlig er, så er også det gjort bevisst og i den hensikt å skape mer støtte for politikken de forkjemper. Dette har vært narkotikakrigens modus operandi i 50+ år; å fremstille det de kriger mot som noe fryktelig mye farligere og skumlere enn hva det faktisk er, og slik skape støtte for drakoniske fullmakter og inngrep.
   

  BT

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.10.2005
  Innlegg
  20.728
  Antall liker
  5.783
  Det var sikkert ikke så farlig det de døde av.
   

  Disqutabel

  Æresmedlem
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  10.064
  Antall liker
  9.524
  Og ja, kokain er et av de mer skadelige rusmidlene, men når disse NNPF-aktivistene godt hjulpet av media gir et helt karikert inntrykk av hvor farlig det egentlig er, så er også det gjort bevisst og i den hensikt å skape mer støtte for politikken de forkjemper. Dette har vært narkotikakrigens modus operandi i 50+ år; å fremstille det de kriger mot som noe fryktelig mye farligere og skumlere enn hva det faktisk er, og slik skape støtte for drakoniske fullmakter og inngrep.
  Jeg deler ikke din oppfatning av at de har skapt et karikert bilde av farene ved kokainbruk, ellers enig.
  Når du trekker fram at nikotin er giftigere enn kokain, da er det en karikering av virkeligheten. For det stemmer ganske enkelt ikke i praksis. Mens offisielle tall for bruk og skadevirkninger omkring bruk av kokain faktisk er korrekte.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Røyking dreper ca 7 millioner mennesker årlig, hvorav 6000 bare i Norge. Men fair enough, mtp akutt forgiftning var nikotin en dårlig sammenlikning da det krever forsett å få i seg en LD50-mengde og antall forgiftningstilfeller blant voksne er svært lav (dog blir rundt 500 barn nikotinforgiftet i året).

  Ellers står jeg ved #4641, de 8-9 prosentene som nevnes i overdosestatistikken er i overveldende grad tunge rusavhengige og blandingsmisbrukere, og dødsfall av akutt kokainforgiftning blant ellers friske mennesker er også svært uvanlig. Portugal har 95% færre overdosedødsfall per capita enn Norge, og det er ikke fordi de bruker mindre kokain. Det er fordi de har forkastet politikken som Trommestad bruker arrangementet sitt til å fremme.
   

  Disqutabel

  Æresmedlem
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  10.064
  Antall liker
  9.524
  Røyking dreper ca 7 millioner mennesker årlig, hvorav 6000 bare i Norge. Men fair enough, mtp akutt forgiftning var nikotin en dårlig sammenlikning da det krever forsett å få i seg en LD50-mengde og antall forgiftningstilfeller blant voksne er svært lav (dog blir rundt 500 barn nikotinforgiftet i året).

  Ellers står jeg ved #4641, de 8-9 prosentene som nevnes i overdosestatistikken er i overveldende grad tunge rusavhengige og blandingsmisbrukere, og dødsfall av akutt kokainforgiftning blant ellers friske mennesker er også svært uvanlig. Portugal har 95% færre overdosedødsfall per capita enn Norge, og det er ikke fordi de bruker mindre kokain. Det er fordi de har forkastet politikken som Trommestad bruker arrangementet sitt til å fremme.
  Mulig dødsfallene i hovedsak er å finne blant tunge misbrukere, men akkurat når det gjelder kokain, er ikke det et vanlig valg blant de utslåtte.
  Fra FHI (2023):
  • De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
  • Bruken av kokain blant unge voksne har økt noe de siste årene
  Merk at kokain står som nr. 2 på forburk av illegalt omsatte rusmidler, så det er åpenbart at forbrukeren er mer variert enn den tunge misbrukeren. En undersøkelse fra et par år tilbake viser også at mange kombinerer med alkohol for en "normal" utekveld på by'n.
  At røyking dreper mange over tid er neppe noen bombe, men mekanismene er fullstendig annerledes enn hva angår kokain / blandingsmisbruk, ettersom sistnevnte i all hovedsak dreier seg om akutte dødsfall blant en lite gruppe mennesker. Hadde man erstattet tobakk med kokain i befolkningen, ville nok samfunnet fått en del interessante utfordringer.
   

  Disqutabel

  Æresmedlem
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  10.064
  Antall liker
  9.524

  Haha! Og HAH!!
  Håper dette har gitt d'herrer Bresil og Evanger første leksjon i hvordan det føles å bli uglesett!
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Mulig dødsfallene i hovedsak er å finne blant tunge misbrukere, men akkurat når det gjelder kokain, er ikke det et vanlig valg blant de utslåtte.
  Fra FHI (2023):

  Merk at kokain står som nr. 2 på forburk av illegalt omsatte rusmidler, så det er åpenbart at forbrukeren er mer variert enn den tunge misbrukeren. En undersøkelse fra et par år tilbake viser også at mange kombinerer med alkohol for en "normal" utekveld på by'n.
  At røyking dreper mange over tid er neppe noen bombe, men mekanismene er fullstendig annerledes enn hva angår kokain / blandingsmisbruk, ettersom sistnevnte i all hovedsak dreier seg om akutte dødsfall blant en lite gruppe mennesker. Hadde man erstattet tobakk med kokain i befolkningen, ville nok samfunnet fått en del interessante utfordringer.
  Jada, kokain er det nest mest brukte ulovlige rusmiddelet, men det er det nest mest brukte ulovlige rusmiddelet uten at det av den grunn ligger lik strødd på dassene til utesteder rundt om i norske byer. Så når de fremstiller kokainbruk som russisk rullett er det en karikert fremstilling av risiko. Det blir som å si at det å drikke alkohol er russisk rullett med tanke på å bli kvalt i sitt eget spy. Ja, det skjer, og ja, folk havner regelmessig på legevakten pga forgiftning, men det er ikke «livsfarlig» i den forstand man normalt bruker ordet. For de aller fleste går det helt fint og er en begrenset risiko.

  Men at hyppig bruk av stimulanter generelt og kokain spesielt er usunt, og at det er en belastning for hjerte-og karsystemet i særdeleshet, det er hevet over enhver tvil. Har du hjerteproblemer er kokain antakeligvis omtrent det verste du kan ha i deg. Og er du disponert for avhengighet eller rusproblemer er det også noe du bør holde deg langt unna. Det har jeg aldri prøvd å argumentere i mot.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  MDG ble ikke uventet det første norske partiet som går inn for regulert omsetning av cannabis. Jeg vil anta at Venstre og SV følger etter, mens de andre partiene vil fortsette å være reaksjonære.

   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369

  Disqutabel

  Æresmedlem
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  10.064
  Antall liker
  9.524

  Ville dette være den samme situasjonen, dersom illegale rusmidler ble kontrollert omsatt? Den fortvilelsen denne moren kjenner på, vet jeg litt om. Det er svært merkelig at lovgivningen omkring illegale rusmidler er såpass streng på den ene siden, og så unnfallende på den andre, det henger ganske enkelt ikke sammen.

  Som samfunn kan vi ikke la unge, ikke myndige mennesker velge korteste vei til helvete, det kan vi ikke være bekjente av. At personer over myndighetsalder gis rett til å leve som man ønsker, er et annet tema, selv om det også har mange vanskelige sider ved seg. Men å sitte maktesløs når ens barn staker ut kursen mot avgrunnen, er ikke noe jeg ønsker for noen her i verden. Vi må kunne løse dette bedre enn vi gjør i dag.
   

  Proffen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  12.01.2005
  Innlegg
  9.368
  Antall liker
  2.568
  Sted
  Bæææærgen
  Torget vurderinger
  5

  Ville dette være den samme situasjonen, dersom illegale rusmidler ble kontrollert omsatt? Den fortvilelsen denne moren kjenner på, vet jeg litt om. Det er svært merkelig at lovgivningen omkring illegale rusmidler er såpass streng på den ene siden, og så unnfallende på den andre, det henger ganske enkelt ikke sammen.

  Som samfunn kan vi ikke la unge, ikke myndige mennesker velge korteste vei til helvete, det kan vi ikke være bekjente av. At personer over myndighetsalder gis rett til å leve som man ønsker, er et annet tema, selv om det også har mange vanskelige sider ved seg. Men å sitte maktesløs når ens barn staker ut kursen mot avgrunnen, er ikke noe jeg ønsker for noen her i verden. Vi må kunne løse dette bedre enn vi gjør i dag.
  Og hva er løsningen da? Å åpne alle sluser?......

  mvh
  Proffen
   

  morbid

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  24.08.2018
  Innlegg
  3.878
  Antall liker
  2.397
  Alle sluser er åpne idag, hvem som helst kan når som helst gå ut å kjøpe seg hva som helst. Ingen aldersgrense, kan handles på krita og ingen "kvalitetskontroll", stoffet kan være tynnet ut med hva som helst. At disse filadelfiainvestorene i bibelbeltet ikke forstår det er nå en ting, men at en lærer som burde være mottakelig for kunnskap ikke ser det er ganske uforståelig
   

  Stein 99

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  05.11.2009
  Innlegg
  1.486
  Antall liker
  790
  Er det slik å forstå at vi bør innføre legal omsetting av flere/alle narkotiske stoffer i tillegg til cannabis-produkter, som er tittelen på tråden.
  Og således begrenser slusene som er åpne i dag.
  Jeg er for tildeling av heroin til de fortapte og metadon program til de som vil prøve å slutte og andre tiltak.
  Har sympati for de som er hardt rammet og står nederst på stigen for helsehjelp, ja, godt utenfor vårt felles gode helsevesen.
  En ting jeg aldri har skjønt er at politiet stopper en tung narkoman på gata og finner noe i lomma hans og utsteder ei bot på 2800- kr.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369

  Ville dette være den samme situasjonen, dersom illegale rusmidler ble kontrollert omsatt? Den fortvilelsen denne moren kjenner på, vet jeg litt om. Det er svært merkelig at lovgivningen omkring illegale rusmidler er såpass streng på den ene siden, og så unnfallende på den andre, det henger ganske enkelt ikke sammen.

  Som samfunn kan vi ikke la unge, ikke myndige mennesker velge korteste vei til helvete, det kan vi ikke være bekjente av. At personer over myndighetsalder gis rett til å leve som man ønsker, er et annet tema, selv om det også har mange vanskelige sider ved seg. Men å sitte maktesløs når ens barn staker ut kursen mot avgrunnen, er ikke noe jeg ønsker for noen her i verden. Vi må kunne løse dette bedre enn vi gjør i dag.
  Beste kommentaren jeg har sett til den artikkelen. Jeg får inntrykk av ar denne mora begynner i feil ende.

  https://www.reddit.com/r/norge/comments/12hb8s4/_/jfoeafp
  Jeg var et sånt. Begynte å røyke hasj når jeg var tolv og fra da til jeg var 18 var jeg på helt feil vei. Alle rundt meg overfokuserte på hasjrøykingen, og det ble hovedfokuset. Nå i voksen alder (jeg er 45) ser jeg at problemet ikke var hasjrøyking. Hasjen var et symptom på mer alvorlige, underliggende problemer. Jeg ble utsatt for et overgrep når jeg var rundt åtte år gammel, men sa ikke noe om det til noen før jeg begynte i behandling hos psykolog i begynnelsen av førtiårene. Jeg følte aldri noen tilhørighet til det normale samfunnet, men i utgruppene, i rusverden, var jeg akseptert. Dog var jeg ikke spesielt interessert i å eskalere fra hasjrøykingen, og etterhvert som vi vokste til gled jeg også ut ifra rusverden da jeg var for "streit" for dopisene. Så fra 18 års alderen hørte jeg ikke til noe sted. For "freakete" for Normal Norge, for "streit" for rusverden.

  Det jeg hadde foretrukket var om folk så at "rus" ikke var problemet. Men at "rus" var et symptom. De aller fleste som bruker rusmidler, lovlige og ulovlige, og som ikke har traumer i bunn får ikke problemer. Folk går gjennom russetiden med ekstrem rusbruk og deretter bare fortsetter på livene sine. Men for oss som bærer på tung bagasje så er det lett å søke tilflukt i rusopplevelser. De gir oss et pusterom ifra opplevelsen av å leve i en grusom verden der vi er uønsket, der vi alltid er et problem.

  Har du barn med problembruk av rusmidler så ligger det alltid noe under. Rusbruken er et symptom, den er ikke årsaken.

  Kjefting, forbud, bebreidelse, straffereaksjoner og den slags gjør vondt verre. Alle mine møter med politi og ordensvesen da jeg var barn bare gjorde alt tusen ganger verre. Det jeg hadde trengt var forståelse, tålmodighet og trygghet. Å ikke bli overlatt til meg selv som barn for å alene takle ekstremt alvorlige, voksne ting.

  Men alle barn er forskjellige. Alle er unik. Det finnes derfor ikke en enkel løsning for alle. Barnet trenger å bli sett som et helt menneske. Å bli tatt på alvor. Jeg var ung og manglet et godt språk for å uttrykke meg. Og jeg fortrengte det jævlige jeg hadde opplevd, og anerkjente det ikke en gang ovenfor meg selv.

  Jeg var et "problembarn". Men jeg ville aldri være det. Jeg ville og fortsatt vil være god og snill. Jeg ville høre til et sted, være "noen". Men jeg var bare "et problem". Og å gjøre det til sin identitet i altfor ung alder gjør bare alt så uendelig mye vanskeligere enn det trenger å være.

  Har du barn med problembruk av rusmidler så gi dem kjærlighet, tålmodighet og trygghet. De vet ikke bedre for de er bare barn. Å møte dem med fordømmelse, sinne og skuffelse gjør bare alt så uendelig mye verre. Du trenger ikke legge stein til byrden de allerede bærer. Hør på dem. Husk at de er barn og gjerne ikke har det fulle vokabularet som de trenger for å uttrykke seg.
   

  Kondis

  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  03.02.2013
  Innlegg
  871
  Antall liker
  660
  Sted
  Okkaby
  Torget vurderinger
  13
  Beste kommentaren jeg har sett til den artikkelen. Jeg får inntrykk av ar denne mora begynner i feil ende.

  https://www.reddit.com/r/norge/comments/12hb8s4/_/jfoeafp
  Jeg var et sånt. Begynte å røyke hasj når jeg var tolv og fra da til jeg var 18 var jeg på helt feil vei. Alle rundt meg overfokuserte på hasjrøykingen, og det ble hovedfokuset. Nå i voksen alder (jeg er 45) ser jeg at problemet ikke var hasjrøyking. Hasjen var et symptom på mer alvorlige, underliggende problemer. Jeg ble utsatt for et overgrep når jeg var rundt åtte år gammel, men sa ikke noe om det til noen før jeg begynte i behandling hos psykolog i begynnelsen av førtiårene. Jeg følte aldri noen tilhørighet til det normale samfunnet, men i utgruppene, i rusverden, var jeg akseptert. Dog var jeg ikke spesielt interessert i å eskalere fra hasjrøykingen, og etterhvert som vi vokste til gled jeg også ut ifra rusverden da jeg var for "streit" for dopisene. Så fra 18 års alderen hørte jeg ikke til noe sted. For "freakete" for Normal Norge, for "streit" for rusverden.

  Det jeg hadde foretrukket var om folk så at "rus" ikke var problemet. Men at "rus" var et symptom. De aller fleste som bruker rusmidler, lovlige og ulovlige, og som ikke har traumer i bunn får ikke problemer. Folk går gjennom russetiden med ekstrem rusbruk og deretter bare fortsetter på livene sine. Men for oss som bærer på tung bagasje så er det lett å søke tilflukt i rusopplevelser. De gir oss et pusterom ifra opplevelsen av å leve i en grusom verden der vi er uønsket, der vi alltid er et problem.

  Har du barn med problembruk av rusmidler så ligger det alltid noe under. Rusbruken er et symptom, den er ikke årsaken.

  Kjefting, forbud, bebreidelse, straffereaksjoner og den slags gjør vondt verre. Alle mine møter med politi og ordensvesen da jeg var barn bare gjorde alt tusen ganger verre. Det jeg hadde trengt var forståelse, tålmodighet og trygghet. Å ikke bli overlatt til meg selv som barn for å alene takle ekstremt alvorlige, voksne ting.

  Men alle barn er forskjellige. Alle er unik. Det finnes derfor ikke en enkel løsning for alle. Barnet trenger å bli sett som et helt menneske. Å bli tatt på alvor. Jeg var ung og manglet et godt språk for å uttrykke meg. Og jeg fortrengte det jævlige jeg hadde opplevd, og anerkjente det ikke en gang ovenfor meg selv.

  Jeg var et "problembarn". Men jeg ville aldri være det. Jeg ville og fortsatt vil være god og snill. Jeg ville høre til et sted, være "noen". Men jeg var bare "et problem". Og å gjøre det til sin identitet i altfor ung alder gjør bare alt så uendelig mye vanskeligere enn det trenger å være.

  Har du barn med problembruk av rusmidler så gi dem kjærlighet, tålmodighet og trygghet. De vet ikke bedre for de er bare barn. Å møte dem med fordømmelse, sinne og skuffelse gjør bare alt så uendelig mye verre. Du trenger ikke legge stein til byrden de allerede bærer. Hør på dem. Husk at de er barn og gjerne ikke har det fulle vokabularet som de trenger for å uttrykke seg.
  Dette var et Godt innlegg,,veldig bra...Mvh
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  15.629
  Antall liker
  8.641
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  14
  Nå er vel teksten like mye rettet mot at all behandling i psykiatrien er frivillig. Dette er jævla vanskelig.

  Jeg synes vel ikke han hasjrøykeren treffer helt spikeren - situasjonen som beskrives i innlegget fremstår for meg som langt mer alvorlig enn noen som har røkt litt hasj. Jeg oppfatter situasjonen mer som tvillingjentene i Spydeberg.

  Jeg har ingen enkel løsning på dette - men jeg synes vi burde se på muligheten til å bruke tvang i psykiatrien igjen.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Nå er vel teksten like mye rettet mot at all behandling i psykiatrien er frivillig. Dette er jævla vanskelig.

  Jeg synes vel ikke han hasjrøykeren treffer helt spikeren - situasjonen som beskrives i innlegget fremstår for meg som langt mer alvorlig enn noen som har røkt litt hasj. Jeg oppfatter situasjonen mer som tvillingjentene i Spydeberg.

  Jeg har ingen enkel løsning på dette - men jeg synes vi burde se på muligheten til å bruke tvang i psykiatrien igjen.
  Vanskelig å si hva som ligger bak her, innlegget er ikke veldig konkret. Men jeg reagerer på at mora tilsynelatende ikke dveler overhodet ved hvorfor tenåringen har en skadelig og eskalerende rusbruk. At det ”kan skje hvem som helst” stemmer bare ikke, det ligger alltid noe bak.
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Og da mener jeg ikke vanlig eksperimentering og ungdommelig nysgjerrighet,, men (sitat) ”Krangling, utagering, brutte regler og grenser, hemmelighold, ukjente venner, ukjente oppholdssteder, fravær om natten og mer og mer rus.” Det er ikke normal atferd for en 13-åring, og slett ikke en som har trygge rammer i sin oppvekst.
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  15.629
  Antall liker
  8.641
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  14
  Vanskelig å si hva som ligger bak her, innlegget er ikke veldig konkret. Men jeg reagerer på at mora tilsynelatende ikke dveler overhodet ved hvorfor tenåringen har en skadelig og eskalerende rusbruk. At det ”kan skje hvem som helst” stemmer bare ikke, det ligger alltid noe bak.
  Det står nå litt om det - hvor mye mer skal man dvele når BUP, barnevernet, politiet og utekontakten er involvert - hva mer får man gjort - jo skrive innlegg

  Og til andre foreldre som leser dette:
  Vi har prøvd alt! Ja, vi har inndratt mobil og prøvd å kontrollere barnets nettbruk. Ja, vi har gitt husarrest. Ja, vi har tatt barnet vekk fra miljøet i lengre perioder. Nei, vi har ikke gitt lommepenger.

  Vi har prøvd med tillit og belønninger, kjærlighet og kjeft, formaninger og forståelse. Vi har samarbeidet med skole, BUP, politi og utekontakt. Vi har tatt imot all mulig lavterskel-hjelp, og barnevernets hjelpetiltak i hjemmet.
  Vi er helt vanlige foreldre, verken dårlige eller perfekte. Vi har andre barn som ikke ruser seg. Vi vet at det er fristende å tenke at vi har gjort noe feil som har havnet i denne situasjonen, men sannheten er at dette kan skje hvem som helst.

  Jeg har en gutt som fyller 13 om noen uker og jeg har også litt kjennskap til hvor vanskelig det er å få til tiltak dersom "pasienten" ikke ønsker det. Jeg skjønner veldig godt desperasjonene som moren føler her. Og slik jeg leser teksten så handler dette om noe helt annen enn overreagering mtp litt hasj-røyking.

  Dette er en forferdelig vanskelig situasjon for barn og familie og vi bør snu alle stener for å finne en måte å hjelpe på - og jeg tror lukkede dører kan være en del av den løsningen.
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  3.906
  Antall liker
  1.466
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  ofte kan det være lurt å starte med å se seg selv i speilet
  Det virker jo ut som både foreldre og barn burde ta seg en snakk med hodedoktoren
  Og vi bør vel ikke ønske oss et samfunn der det blir greit å stenge inne problembarn med tvang
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  15.629
  Antall liker
  8.641
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  14
  Det virker jo ut som både foreldre og barn burde ta seg en snakk med hodedoktoren
  Litt ydmykhet til problemstillingen hadde sikkert ikke vært dumt.

  Om du visste at BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk så hadde du visst at barnet allerede var i dialog med hodedoktor. Hvis du tror det offentlige tilbyr psykolog til voksne pga barn som har det vanskelige er du lite bevandret i norske helsevesen.

  Dagens lovverk åpner opp for å stenge barn inne dersom det er akutt fare for selvmord, men ikke ellers - så et langsomt "selvmord" kan de ikke gripe inn for å hindre.
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  3.906
  Antall liker
  1.466
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  Litt ydmykhet til problemstillingen hadde sikkert ikke vært dumt.

  Om du visste at BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk så hadde du visst at barnet allerede var i dialog med hodedoktor. Hvis du tror det offentlige tilbyr psykolog til voksne pga barn som har det vanskelige er du lite bevandret i norske helsevesen.

  Dagens lovverk åpner opp for å stenge barn inne dersom det er akutt fare for selvmord, men ikke ellers - så et langsomt "selvmord" kan de ikke gripe inn for å hindre.
  Jeg har selv vært inn og ut av BUP og kan ikke akkurat si at det var så veldig formålstjenlig
  Har også godt kjennskap til barnevern og de institusjonene som tilbyr opphold for barn.
  Kjenner også til ordninger med avlastningshjem etc

  Men helt seriøst, når denne moren etterlyser måter å tvinge barnet sitt til ikke å ruse seg på, så er det så på trynet at det ikke går ann.
  Si det hadde vært lov da; skal man låse barnet inne til det er myndig da, hvor bra tror du det går?

  Hadde det vært mitt barn hadde jeg flyttet til skogs og lært det naturens gleder
  Ellers har man vel kostskoler etc
  Mulighetene er mange, annet enn å sperre barnet inne, eller tvunget psykisk helsevern
   

  OMF

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.02.2002
  Innlegg
  15.629
  Antall liker
  8.641
  Sted
  Bergen
  Torget vurderinger
  14
  Men helt seriøst, når denne moren etterlyser måter å tvinge barnet sitt til ikke å ruse seg på, så er det så på trynet at det ikke går ann.
  Si det hadde vært lov da; skal man låse barnet inne til det er myndig da, hvor bra tror du det går?

  Hadde det vært mitt barn hadde jeg flyttet til skogs og lært det naturens gleder
  Ellers har man vel kostskoler etc
  Mulighetene er mange, annet enn å sperre barnet inne, eller tvunget psykisk helsevern
  Flott det, men om barnet ditt ikke liker seg i skogen om vinteren sammen med deg da - og går ned til nærmeste tettsted og haiker til nærmeste by - hva gjør du da?
  Samme med kostskole - de skal vel heller ikke låste dører der heller?

  Løsningen din fremstår litt naiv synes jeg.

  (Jeg forfekter på ingen måte at man skal låse en haug med barn inne - men ved vrangforestillinger så kan det være en fordel å srøge for at pasientene får i seg medisin. I avrusing så kan det være tunge perioder - hvor en låst dør gjør at man ikke havner utpå igjen. Jeg har ingen fasit - men å fronte at man skal bo i skauen med en tenåring med rus/psykiatrisk problemstilling virker ikke helt å treffe spikeren på hodet spør du meg)
   

  Dr_BASS

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  18.12.2013
  Innlegg
  3.906
  Antall liker
  1.466
  Sted
  Rælingen
  Torget vurderinger
  2
  Jeg sitter ikke på fasiten her jeg heller, men å sperre folk inne fordi de ikke er myndige og kan ta full kontroll over seg selv virker ikke ut å være verken særlig smart eller etisk riktig.
  Dersom du ikke kurer problemet har du i bestefall bare utsatt det, eller muligens gjort det verre.
  Dersom planen er å kurere det så kan vel gjøre det uten å sperre de inne
  Det kalles vel normalt sett frihetsberøvelse og er straffbart dersom utført av andre enn de med myndighet og dersom det skal vare over lengre tid må det en ganske lang prosess til for å få det lovlig (dom)
  Det brukes vel også for å straffe, her er vel ikke målet å straffe, men heller kurere / hjelpe
   

  Proffen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  12.01.2005
  Innlegg
  9.368
  Antall liker
  2.568
  Sted
  Bæææærgen
  Torget vurderinger
  5
  Vanskelig å si hva som ligger bak her, innlegget er ikke veldig konkret. Men jeg reagerer på at mora tilsynelatende ikke dveler overhodet ved hvorfor tenåringen har en skadelig og eskalerende rusbruk. At det ”kan skje hvem som helst” stemmer bare ikke, det ligger alltid noe bak.
  Den siste setningen/påstanden der, den kjøper jeg bare ikke.....

  mvh
  Proffen
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Den siste setningen/påstanden der, den kjøper jeg bare ikke.....

  mvh
  Proffen
  ikke spesielt overraskende siden du har brukt ca null sekunder på å sette deg inn i alt det jeg har postet om rus- og avhengighetspsykologi og hva som gjør at folk utvikler rusproblemer.

  Rusbruk kan være et uttrykk for mye forskjellig, og for de aller fleste er det snakk om nysgjerrighet, eksperimentering, opplevelser, sosial tilhørighet eller selvinnsikt, og for de aller fleste er det noe forbigående, sporadisk og generelt uproblematisk. Men for noen er rusbruk et uttrykk for tiltrengt virkelighetsflukt, å slippe unna traumer, psykologiske problemer eller en vanskelig livssituasjon. Og for disse kan rusbruken fort bli veldig problematisk, uansett om det er snakk om lovlige eller ulovlige rusmidler. Du finner ikke én eneste gatenarkoman som ikke har andre og tunge bakenforliggende problemer. Og det er disse man må ta fatt i hvis man skal få noen ut av rusavhengighet.
   

  noruego

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  10.06.2003
  Innlegg
  6.393
  Antall liker
  6.591
  ikke spesielt overraskende siden du har brukt ca null sekunder på å sette deg inn i alt det jeg har postet om rus- og avhengighetspsykologi og hva som gjør at folk utvikler rusproblemer.

  Rusbruk kan være et uttrykk for mye forskjellig, og for de aller fleste er det snakk om nysgjerrighet, eksperimentering, opplevelser, sosial tilhørighet eller selvinnsikt, og for de aller fleste er det noe forbigående, sporadisk og generelt uproblematisk. Men for noen er rusbruk et uttrykk for tiltrengt virkelighetsflukt, å slippe unna traumer, psykologiske problemer eller en vanskelig livssituasjon. Og for disse kan rusbruken fort bli veldig problematisk, uansett om det er snakk om lovlige eller ulovlige rusmidler. Du finner ikke én eneste gatenarkoman som ikke har andre og tunge bakenforliggende problemer. Og det er disse man må ta fatt i hvis man skal få noen ut av rusavhengighet.
  Kudos for å bruke såpass mye tid og energi på HFS egen Nancy Reagan.
   

  Proffen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  12.01.2005
  Innlegg
  9.368
  Antall liker
  2.568
  Sted
  Bæææærgen
  Torget vurderinger
  5
  ikke spesielt overraskende siden du har brukt ca null sekunder på å sette deg inn i alt det jeg har postet om rus- og avhengighetspsykologi og hva som gjør at folk utvikler rusproblemer.

  Rusbruk kan være et uttrykk for mye forskjellig, og for de aller fleste er det snakk om nysgjerrighet, eksperimentering, opplevelser, sosial tilhørighet eller selvinnsikt, og for de aller fleste er det noe forbigående, sporadisk og generelt uproblematisk. Men for noen er rusbruk et uttrykk for tiltrengt virkelighetsflukt, å slippe unna traumer, psykologiske problemer eller en vanskelig livssituasjon. Og for disse kan rusbruken fort bli veldig problematisk, uansett om det er snakk om lovlige eller ulovlige rusmidler. Du finner ikke én eneste gatenarkoman som ikke har andre og tunge bakenforliggende problemer. Og det er disse man må ta fatt i hvis man skal få noen ut av rusavhengighet.
  Særlig!
  Tror du ville blitt overrasket over hvor mye av dine og andres innlegg jeg har lest, mange av dem flere ganger.
  Ikke uenig i at man skal hjelpe de tunge misbrukerne, de du kaller gatenarkomane.
  Men at "de aller fleste", som misbruker pga nysgjerrighet, eksperimentering, opplevelser, sosial tilhørighet eller selvinnsikt ikke utvikler rusavhengighet?...... Think not!

  mvh
  Proffen
   

  JENO

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  08.07.2003
  Innlegg
  2.598
  Antall liker
  1.375
  Sted
  Saksvik - Trøndelag
  ^Ikke før de har vært i kontakt med politiet iallefall, og fått utfordringene sine forsterket. Fått stemplet i panna. Da er veien utfor skrenten plutselig mye kortere.
   

  Proffen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  12.01.2005
  Innlegg
  9.368
  Antall liker
  2.568
  Sted
  Bæææærgen
  Torget vurderinger
  5
  ^Ikke før de har vært i kontakt med politiet iallefall, og fått utfordringene sine forsterket. Fått stemplet i panna. Da er veien utfor skrenten plutselig mye kortere.
  For "rekreasjonsmisbrukernes" del blir det vel heller mer som "som man reder, så ligger man....." - fordi man ikke kan forholde seg til og respektere loven som gjelder!
  For de som havner "på kjøret" pga mer forståelige årsaker, bør man heller styrke hjelpen.

  mvh
  Proffen
   

  I_L

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  27.03.2003
  Innlegg
  2.810
  Antall liker
  4.369
  Særlig!
  Tror du ville blitt overrasket over hvor mye av dine og andres innlegg jeg har lest, mange av dem flere ganger.
  Ikke uenig i at man skal hjelpe de tunge misbrukerne, de du kaller gatenarkomane.
  Men at "de aller fleste", som misbruker pga nysgjerrighet, eksperimentering, opplevelser, sosial tilhørighet eller selvinnsikt ikke utvikler rusavhengighet?...... Think not!
  Du bruker den første setningen på å fremme en påstand og de to neste på å motbevise den. Det er på en måte nesten litt imponerende.
   

  bambi

  Æresmedlem
  Ble medlem
  27.01.2011
  Innlegg
  16.384
  Antall liker
  12.318
  Sted
  Kongsberg
  Hva er misbruk og rusavhengighet egentlig.
  Hvor går grensen?
  Tror jeg ville dratt grensen mellom bruk og misbruk der bruken begynner å gå utover funksjonsnivå i hverdagen. Når det ikke bare er rekreasjon lenger, men noe man gjør mer eller mindre kompulsivt og som hindrer en i å fungere normalt.
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn