Dedikert strømlinje fra sikringskapet til anlegget - hvilken kabel og kontakt ?

kjetilastad

Fersking
Ble medlem
23.07.2009
Innlegg
4
Antall liker
1
Hei,

Jeg har bestemt meg for å trekke en dedikert strømlinje fra sikringskapet til anlegget, pga nettstøy fra kjøleskapet prinsipalt.

Jeg ser det finnes flotte støpsler fra Furutech men lurer litt på hvilken kabel jeg skal be elektrikeren trekke opp... er det noen vits i å gå for større kabel enn 3x2.5mm², bør den være skjermet ? Har ca 20 meter å trekke.

For ordens skyld, på andre siden av støpselet har jeg Nordost-strømkabler og padde, som ga et klart løft til min Hegel HD30/Doxa 72/Sonus Faber Liuto-kombo.

Takk for innspill!

k
 

Bolinder

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
17.08.2008
Innlegg
468
Antall liker
197
Torget vurderinger
1
Hei,

Jeg har bestemt meg for å trekke en dedikert strømlinje fra sikringskapet til anlegget, pga nettstøy fra kjøleskapet prinsipalt.

Jeg ser det finnes flotte støpsler fra Furutech men lurer litt på hvilken kabel jeg skal be elektrikeren trekke opp... er det noen vits i å gå for større kabel enn 3x2.5mm², bør den være skjermet ? Har ca 20 meter å trekke.

For ordens skyld, på andre siden av støpselet har jeg Nordost-strømkabler og padde, som ga et klart løft til min Hegel HD30/Doxa 72/Sonus Faber Liuto-kombo.

Takk for innspill!

k
Du blir ikkje kvitt nettstøy ved å bytta kabel frå sikringskapet. Det er bortkasta pengar (for deg), men lettente pengar for dei som produser og sel "fuselkablane". Det som skjer når kjøleskapet koplar inn/ut er at det vert generert ein spenningspuls på elnettet. Ein slik puls har stor bandbreidd (inneheld høge frekvensar), så det du treng er eit lågpassfilter plassert mellom stikkontakten og utstyret du vil beskytta. Det kan lagast ved å setta inn ein seiespole. Det fungerer på det viset at ein spole motset seg raske endringar i straumen. Impedansen til ein spole kan uttrykkast

Z_L = j2pi f L,

der f er frekvensen (i Hz), L er induktansen til spolen (i Henry) og j = kvadratrota av -1 (eit imaginært tal). j syner at spenninga ligg 90 grader (ei kvart bølgjelengd) før straumen gjennom spolen, men det er ikkje så interessant i denne samanhengen. Det som derimot er interessant er talvervdien til impedansen

|Z_L| = 2 pi f L,

som syner at impedansen aukar proporsjonalt med frekvensar f, slik at høge frekvensar vert kraftig dempa. Spolen vil difor ikkje sleppa gjennom impulsar (snøgge endringar).

Men for å arbeida med nettspenning (230 V rms) lyt ein vera kvalifisert, så det beste er å kjøpa eit ferdig filter. Adam Hall AHPCS10 er eit døme på eit slikt filter. Det inneheld litt meir enn ein spole, mellom anna komponentar som absorberer energien i korte spenningspulsar. Dei verste spenningstoppane får ein ikkje frå kjøleskapet, men frå lynnedslag i elnettet. Spenningspulsar frå lynnedslag kan forplanta seg over lange avstandar og gjera skade på elektrisk utstyr. Eit filter som AHPCS10 vil difor òg vera med på å beskytta anlegget mot skade under torever. Det er med andre ord eit "anti-Tor-filter".

Eit slikt filter kostar under ein trebretting: https://www.thomannmusic.no/adam_hall_ahpcs10_power_conditioner.htm I hifi-samanheng er vel det småpengar og verd å prøva. Du kan òg freista å plassera eit slikt filteret ved kjøleskapet, for å hindra at spenningspulsen sprer seg ut på elnettet (filteret fungerer begge vegar). Kor gamalt er kjøleskapet ditt forresten? Er det CE-merke på det?
 

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
4.378
Antall liker
2.270
Torget vurderinger
1
Prøv et Bajog filter fra EMF-consult.no https://emf-consult.com/produkt/nettfilter-for-it-og-tn-16a/
Det demper kjøleskap ,vaskemaskin og lysdimmerstøy hos meg...
Og den demper støyen på nabo kontatkter også, dvs hele kursen den står på.

Hos meg demper den målbart mer høyfrekvent støy enn Isotek Isoplug,Aquarius,Polaris,Venus og Kemp Electronics SNS plug.
 
Sist redigert:

Bolinder

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
17.08.2008
Innlegg
468
Antall liker
197
Torget vurderinger
1

Balle Clorin

Hi-Fi freak
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
4.378
Antall liker
2.270
Torget vurderinger
1
Tja , vil nå heller klage på overprising hos Isotek som har Aquarius boks med spoiler og kondensatorer,men som gir mindre målt støydemping enn Bajog som koster mer enn 10 ganger mer, og Isotek Isopluggen som ikke gir noen som helt målt støtdempings effekt og inneholder 2stk 100NF X-Y il 15 kr og selges for 1100 kr ( ref Alphalabs EMC meter).
Tror gjerne at Adam H er gode greier , til 1127,50 kr ,men syns nå at Bajog til 1350 kr på døra ikke er så overpriset som Aquarius til 16490 kr..Spørmålet er også om man vil ha en liten dings i kontakten eler en stor boks på gulvet. Min erfaring er at det ern fordel på plassere filtere ved kilden til støyen

SNS plugger innholder spoler, og pga tyngden of effekten vil jeg forventer at Bajog også har det uten at jeg har kunnet finne det,og den lar seg ike åpne. Men jeg har iallafall målt effekten av alle mine nevnte produkter med EMI meter, og Bajob var best av samtlige. Du kan google testene mine (på en dimmerkurs ) på Youtube
https://www.alphalabinc.com/product/plm/

Fortsatt god påske, må løpe nå :)
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
3.476
Antall liker
2.405
Torget vurderinger
2
Hvilke mm2 kabling en bør velge kommer ann på hensikten med dedikert kurs til stereoen.

Ønsker en at det skal være liten forskjell på kabelbytte,nettfiltre så bør nettimpedansen
ligge sånn ca. 0.4 - 0.8 ohm.Da må en leve med den støyen som til en hver tid er til stede.

Ønsker en god virkning av emc/nettstøy filtre bør nettimpedansen ligge fra 0.9 ohm og oppover.

Ønsker en at egenstøyen fra stereo komponentene,som kan være plagsom skal håndteres,
bør nettimpedansen senkes mest mulig under 0,4 ohm.
Da må en også tenke litt på støydemping av andre el-artikler i boligen,sparepærer,varmepumpe,
ladere etc.Men da vil også støyen kunne ble verre ved bruk av nettfiltre.

Mesteparten av støyen er fra egen installasjon.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:990228/FULLTEXT01.pdf


Som kurvene på samme filter fra Schaffner viser,men med forskjellig Ampere styrke,
vil dempning av støyen varier og hvor kurve A og B viser standard måleprosedyre,
50 Ohm.Men du vil aldri,noen plass finne en så høy nettimpedans.
Kurve C og D viser "normal" i felten virkning,med en forsterkning av de lavere frekvenser.


sch (2).jpg


Pluggfiltre fra Isotek og PS Audio (parallell filtre) er tunet for støyfrekvenser i området 10kHz.
Vanlige audiofile nettstøyfiltre (også industrifiltre) er tunet for området 150kHz til langt opp i MHz området.
Priser og virkning på industrifiltre variere.
Schaffner leverer filtre fra under hundrelappen til opp mot 10 000Kr.
Selv litt dyrere multistage filtre derfra fungerer ikke på lav kilde/nettimpedans.

Også nettfilter produsenter som lover virkning av filter ved lav kilde/nettimpedans har beskjeden dempning,
men de forsterker i hvert fall ikke støy.

https://www.onfilter.com/

Som i innlegg #847 viser.

Fire av seks deltakere har liten/ingen virkning av nettstøyfiltre.Årsak..

https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-43.html


Så ønsker du bruk og virkning av nettfiltre som bare demper,ikke fjerner nettstøy,
lite mm2 = "høy" resistans på kabel.1,5 mm2,10A sikring,og bruk av medfølgende apparatkabel.

Bli kvitt støyen?Så stort mm2 som du kan,16A sikring,event helt opp til 32A sikring med kabel der etter.
Ingen skjerm da den øker kapasitansen.
NO kablene dine har svært lav kapasitans i forhold til mange andre kabler,
muligens også litt høyere resistans enn andre også.Begge deler er ett +
i visse sammenhenger.

Det er ikke strømtrekket til apparatene en bør tenke mest på,men støystrømmene til hifi apparatene
som aller helst skal returnere til kilden,netteiers forsyningstrafo.

Går en for lav nettimpedans se det ut til at det som kalles oppvarmingstid for elektronikken uteblir.Det kan se ut til at støystrømmene trenger tid til å stabilisere seg.
Har opplevd store variasjoner mht "oppvarmingstid" når forsterkersettet har vert prøvd andre steder,opp til 3 timer er erfart i en hifi butikk,og nå med det nye stikket hos meg
er det spilleklart med en gang.På det tidligere stikke kunne det ta 20-30 min.

Men er det kun kjøleskapet som ved av og på gir knepp,så kan en vel plassere
en kondensator i støpsel e.l.?
 
Sist redigert:

Sven_Palvig

Hi-Fi freak
Ble medlem
10.02.2002
Innlegg
2.790
Antall liker
838
Sted
Sjælland. Danmark.
Fint indlæg fra ymir

Jeg synes, at det er for lidt kvadrat med kun 3 x 2,5 kvadrat. Du kan i stedet for vælge, som jeg har gjort, 5 x 2,5 kvadrat. du bruger så til fasen 2 x 2,5 kvadrat. Til nullen 2 x 2,5 kvadrat. Til jord 1 x 2,5 kvadrat.
Grunden til at jeg gjorde sådan, var at jeg ikke kunne skaffe kraftigere kabel som solid core. Men jeg tror, at det vil være endnu bedre med kraftigere ledere end jeg kunne skaffe.
Min erfaring er, at strøm betyder en del. Jeg har tidligere kunne høre forskel på sikringer i 10 ap, 13 amp og 16 amp. Egentligt interessant.
 

Audiomix

Bransjeaktør
Ble medlem
05.07.2004
Innlegg
11.606
Antall liker
2.618
Sted
Kongsberg
Torget vurderinger
18
Først og alltid:
Ta knekken på støy der den lages.
Hvis det er et kjøleskap som lager støy, er det mest effektivt å dempe støyen der.
Da er problemet løst for alle.
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
3.476
Antall liker
2.405
Torget vurderinger
2
Først og alltid:
Ta knekken på støy der den lages.
Hvis det er et kjøleskap som lager støy, er det mest effektivt å dempe støyen der.
Da er problemet løst for alle.

Eksempel.

dersom støyen ved kilde ser slik ut

eks. (2).jpgDet var en gang du tilbydde med emc filtre,men du advarte meg,
din erfaring var at de gav dårligere lyd,derfor fjernet du ofte slike filtre fra elektronikken,
noe flere også gjør ut fra samme erfaring.

Hvordan vil du da håndtere støyen fra kilden dersom nettimpedansen er slik at virkningen
av emc filtre blir lik null eller forverrer/forsterker støybildet?

Dette er ett problem som f.eks Nkom og andre må håndtere daglig,og deres erfaring med emc filtre
er som andres,virkning av emc filtre kan slå i "alle retninger",ingen virkning,forverring
eller beskjeden virkning,alt avhengig av nett/kilde impedans.
 

Audiomix

Bransjeaktør
Ble medlem
05.07.2004
Innlegg
11.606
Antall liker
2.618
Sted
Kongsberg
Torget vurderinger
18
Husker jeg lovte deg et filter. Fant det aldri igjen og tiden har gått. Ute av den businessen nå.
I tilfellet "husholdningsapparater" er det enkelt å teste ut med et filter mellom apparatet og nett.
Verdt et forsøk. Det går i hvert fall ikke ut over lyden.
Hvis det er knepp lyder ved start og stopp er årsaken trolig dårlig demping over switchen.
Et passende RC ledd til kr 20 kan være løsningen.
OBS:
Ikke for amatører å tukle med nettspenningen.
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.066
Antall liker
3.560
Sted
Stavanger
Det kan være at kompressor slår inn på feil sted på sinuskurven. Som kjent er jo spenningen 0VAC 50 ganger i sekundet, så en nullgjennomgangsbryter m/Triac kontroll på forsyningssiden hadde kanskje fikset problemet.
 

bambi

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
9.377
Antall liker
4.375
Sted
Nedre Eiker
Jeg hadde nok ringt en elektriker, istedenfor å vurdere "hifi-el-materiell" fra Furutech eller andre. De skal vel også ha litt kompetanse på støyproblematikk. Følg gjeldende forskrifter når det gjelder elektriske anlegg, det er godt nok til å plugge hifi i veggen i andre enden.
 

Aurora

Hi-Fi freak
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
8.097
Antall liker
4.019
Sted
Ytterst i havgapet...
Det er selvsagt forskjell på fagfolk også, men jeg har i tolv år vært fagleder for elektro og elektronikk i en bedrift med tildels store elinstallasjoner, hvor vi både har egen bedriftselektriker og bruker innleid hjelp i tråd med regelverket, men jeg har enda til goda å møte en elektriker som har peiling på dette...
 

bambi

Hi-Fi freak
Ble medlem
27.01.2011
Innlegg
9.377
Antall liker
4.375
Sted
Nedre Eiker
Det er selvsagt forskjell på fagfolk også, men jeg har i tolv år vært fagleder for elektro og elektronikk i en bedrift med tildels store elinstallasjoner, hvor vi både har egen bedriftselektriker og bruker innleid hjelp i tråd med regelverket, men jeg har enda til goda å møte en elektriker som har peiling på dette...
Ja, kanskje du har rett i at de ikke har mye kompetanse på nettstøy, men ville uansett brukt en elektriker og fått installert "vanlig" el-materiell spesifisert etter gjeldende forskrifter, istedenfor esoterisk hifi-ræl fra spesialbutikker. Så kan man heller prøve ulike filtre og pads på sekundærsiden av installasjonen, men jeg ville vært konservativ og lite eventyrlysten angående materiell til den nye kursen. 15A med standard 2,5 mm2, kontakter, og automatsikring er trolig bra nok.

Har dog inntrykk av at mange elektrikere ikke er helt ignorante når det gjelder støy fra lys og kjøleskap o.l., men skal ikke påstå noe.
 

ymir

Hi-Fi freak
Ble medlem
13.12.2013
Innlegg
3.476
Antall liker
2.405
Torget vurderinger
2
Husker jeg lovte deg et filter. Fant det aldri igjen og tiden har gått. Ute av den businessen nå.
I tilfellet "husholdningsapparater" er det enkelt å teste ut med et filter mellom apparatet og nett.
Verdt et forsøk. Det går i hvert fall ikke ut over lyden.
Hvis det er knepp lyder ved start og stopp er årsaken trolig dårlig demping over switchen.
Et passende RC ledd til kr 20 kan være løsningen.
OBS:
Ikke for amatører å tukle med nettspenningen.
Nå var da poenget mitt din erfaring med at det ble verre (lyden)med emc filtre,
og det var årsaken til at du ikke anbefalte slike filtre,
og også fjernet de dersom slike var installert i elektronikken.

Ett kjøleskap er igrunnen det samme som en varmepumpe,
og siden varmepumpe er kilde til både harmonisk og interharmonisk/intermodulasjon
vil det påvirke elektronikken,ett problem som er vel dokumentert.


http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf

A similar analysis can be done relating the peak voltage
deviations with interharmonic frequency. The interface between
electronic equipment and the AC power system is the DC power
supply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. The
presence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peaks
charge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,
these peaks always reach the same amplitude, the regulator
corrects the fluctuations at the capacitor terminals.
The addition of harmonics to the supply signal does not affect
the fluctuation because these harmonics are synchronized with
the fundamental of the power system. However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the
AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the
capacitor varies from one cycle to another, resulting in an
increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since
this fluctuation is excessive, it affects the operation of the
equipment.Så,igjen hvordan håndtere støyen som vist eks. i bilde fra mitt tidligere innlegg
dersom nett/kildeimpedans er lav?
 
Sist redigert:

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
12.290
Antall liker
6.121
Torget vurderinger
12
Det kan være at kompressor slår inn på feil sted på sinuskurven. Som kjent er jo spenningen 0VAC 50 ganger i sekundet, så en nullgjennomgangsbryter m/Triac kontroll på forsyningssiden hadde kanskje fikset problemet.
Strømmen/spenningen passerer 0-punktet 2 ganger pr periode ......
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.066
Antall liker
3.560
Sted
Stavanger
Det kan være at kompressor slår inn på feil sted på sinuskurven. Som kjent er jo spenningen 0VAC 50 ganger i sekundet, så en nullgjennomgangsbryter m/Triac kontroll på forsyningssiden hadde kanskje fikset problemet.
Strømmen/spenningen passerer 0-punktet 2 ganger pr periode ......
Stemmer, men dette gjelder vel bare TN-nett (spenning = 0V).
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.066
Antall liker
3.560
Sted
Stavanger
Ligger ikke ‘nullpunktet’ i et IT nett på 132V?
Dette passeres 2 ganger per periode.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
12.290
Antall liker
6.121
Torget vurderinger
12
Spenningen er 50Hz og da passeres 0-punktet 2 ganger pr periode uavhengig av nettsystem.
 

Trondmeg

Æresmedlem
Ble medlem
28.12.2003
Innlegg
12.290
Antall liker
6.121
Torget vurderinger
12
Frekvensen selvfølgelig. Nullgjennomgangen er det punktet spenningen skifter mellom positiv og negativ halvdel av sinusen.
 

Distinctive

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2006
Innlegg
11.066
Antall liker
3.560
Sted
Stavanger
Det hjelper nok ikke, hvis det ikke er en del av selve startinnslaget til kompressoren.
Ja, det var akkurat innslaget til kompressor jeg snakker om. Det er gunstig for støyen når denne slår inn ved null-gjennomgangen. Mange ganger ser man et lite, kort dipp i lysstyrken på kjøkkenpæren når denne slår inn under belastning.
Har selv laget et par av disse.

Edit:
Det som kan bli en utfordring er at normalt så er det spenning eller ikke spenning som er outputen til enheten over. I dette tilfellet så må det lages en slags trip amplifier basert på deteksjon av peaken i strømtrekket som innslaget til selve kompressoren forårsaker. Dette blir nok en kompliserende faktor, spesielt når denne ligger internt i hvitevaren.
 
Sist redigert:
Topp Bunn