Medisin og helse Corona

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Larson

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  10.248
  Antall liker
  3.726
  Vi står nå overfor dem mest utfordrende fasen i pandemien, sier Nakstad.

  Glem den fasen hvor vi som uvaksinert befolkning sto overfor noe ukjemt i mars 2020. Den mest utfordrende fasen er altså nå som var har 95 % vaksinasjonsgrad i den voksne befolkningen...


  Hvem sa at Nakstad var optimist?  Komiske Nakstad er bekymret igjen. Nå er det helsetjenestene i kommunene som står i fare for å knele.

  Døende bestemor, døende sårbare, langtidseffekt, sviktende helsevesen, utslitte helsearbeidere og nå er det sviktende kommunetjenester. Rekken begynner å bli svært så lang nå.

  Fyren er en parodi
   
  Sist redigert:

  hogen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  05.12.2003
  Innlegg
  1.979
  Antall liker
  1.593
  Torget vurderinger
  1

  Veldig interessant dette.

  "...There are many examples of our successes – some of which are celebrated on the Nudge Unit’s 10th anniversary website. But to my mind, it is the legacy of our approach which will deliver the greatest impact. We advocated two new dimensions to policy making: behaviour-focused models describing what drives human decision making; and the priority of empirical research over all other sources of information. I believe this contribution has — and can — continue to serve governments well. But it must be used appropriately. For me, it means seeing the bigger picture: recognising what you can and can’t measure, and seeing the potential for unintended consequences. For example, testing ways to make it easier for parents to engage with their children’s homework, and measuring improved education and parental engagement as a result, is a great idea. But invoking different emotions to convince people to stay at home during the pandemic is less appropriate. It could have negative consequences that are missed in the typical RCT evaluation. This is because metrics will focus on proxies for behaviour, but they probably can’t capture the potential longer-term effects of these campaigns beyond what is immediately measurable — such as worse inter-societal relations and reduced trust in institutions, the consequences of which could be significant.

  Because behavioural science can be so broadly applied, it is equally broadly defined. Of these two examples, the first sticks closely to Richard Thaler’s mantra – making it easier to overcome a clearly defined barrier to achieve an uncontroversial gain; the second, however, feels more propagandistic. In my mind, the most egregious and far-reaching mistake made in responding to the pandemic has been the level of fear willingly conveyed on the public. Initially encouraged to boost public compliance, that fear seems to have subsequently driven policy decisions in a worrying feedback loop. Though I don’t think it’s fair to blame behavioural scientists for propagating fear (I suspect that this was more to do with Government communicators and the incentives of news broadcasters), it may be worth reflecting on where we need to draw the line between the choice-maximising nudges of libertarian paternalism, and the creeping acceptance among policy makers that the state should use its heft to influence our lives without the accountability of legislative and parliamentary scrutiny. Nudging made subtle state influence palatable, but mixed with a state of emergency, have we inadvertently sanctioned state propaganda?

  The second principle, empiricism, can also be misused. It is an admirable intention (I have often argued for public services to draw on empirical methods to assess impact and improve outcomes), but not when pursued at the expense of other fundamental principles of good policy-making designed to help us see the bigger picture. Placing all value on data risks de-prioritising reflection, reason and debate — and obscuring the limitations of that data as a depiction of reality. The more we measure something, like Covid infections, the more prominent it becomes and so the more it matters. But what’s most feasible to measure now is not necessarily what’s most important overall. Behavioural science was conceived as a means of recognising and correcting the biases that lead humans to make non-rational decisions. But it’s not obvious to me that the trade-offs many governments are making in their responses to the pandemic are grounded in utilitarian rationality."
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0

  Hvorfor i all verden kaller man karantenefravær for "sykefravær"? Trodde i min villfarelse at "syk" faktisk betyr at man er syk.
   

  morbid

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  24.08.2018
  Innlegg
  2.046
  Antall liker
  1.132
  Du mener altså "tallene"?

  For de av oss som kan legge sammen 2 og 2 uten kalkulator, så er det ganske uinteressant. Sør-Afrika ga svært tidlig beskjed til resten av verden at selv om innleggelser økte, var alvorligheten ved sykdom svært mye mindre.

  Så "den faglige rapporten", som alltid kommer i ettertid, får du selv bruke fredagskvelden på å finne.
  Hvordan gav de beskjed til resten av verden?
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  6.433
  Antall liker
  4.680
  Du mener altså "tallene"?

  For de av oss som kan legge sammen 2 og 2 uten kalkulator, så er det ganske uinteressant. Sør-Afrika ga svært tidlig beskjed til resten av verden at selv om innleggelser økte, var alvorligheten ved sykdom svært mye mindre.

  Så "den faglige rapporten", som alltid kommer i ettertid, får du selv bruke fredagskvelden på å finne.
  Nå "argumenterer" du på eksakt samme måte som konspirasjonsgjengen,
  1. Legg frem en eller annen påstand
  2. I det noen spør deg om å underbygge den, svarer du: "finn det sjøl."

  Fullstendig
  på trynet, om jeg kan få være såpass tydelig.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Nå "argumenterer" du på eksakt samme måte som konspirasjonsgjengen,
  1. Legg frem en eller annen påstand
  2. I det noen spør deg om å underbygge den, svarer du: "finn det sjøl."

  Fullstendig
  på trynet, om jeg kan få være såpass tydelig.
  Det er postet fra en sørafrikansk forsker opp til flere ganger i dag, av både hogen og meg.

  Anbefaler å lese det, i stedet for å hive deg på cruisers linje.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  6.433
  Antall liker
  4.680
  Det er postet fra en sørafrikansk forsker opp til flere ganger i dag, av både hogen og meg.

  Anbefaler å lese det, i stedet for å hive deg på cruisers linje.
  Jeg leser det gjerne om du hadde giddet å legge ut en link.
  Dessuten er din "argumentasjon" på dette punktet såpass hullete, at jeg knapt finner det bryet verdt å kommentere det, men kan si litt:
  Ja, Sør-Afrika fremla hypoteser om at Omikron så mindre problematisk ut, veldig tidlig.
  Naturlig nok kan ikke alle andre (bortsett fra selvutnevnte spesialister på feltet) ta slike tidlige meldinger som det endelige bevis for at da er det tut og kjør for alle andre.
  Heldigvis viste det seg at disse første indikasjoner traff ganske godt.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Jeg leser det gjerne om du hadde giddet å legge ut en link.
  Dessuten er din "argumentasjon" på dette punktet såpass hullete, at jeg knapt finner det bryet verdt å kommentere det, men kan si litt:
  Ja, Sør-Afrika fremla hypoteser om at Omikron så mindre problematisk ut, veldig tidlig.
  Naturlig nok kan ikke alle andre (bortsett fra selvutnevnte spesialister på feltet) ta slike tidlige meldinger som det endelige bevis for at da er det tut og kjør for alle andre.
  Heldigvis viste det seg at disse første indikasjoner traff ganske godt.
  Så du hva jeg skrev? Vi har postet utdrag fra det tidligere i dag. Det er bare å bla seg tilbake.

  "Hypoteser".

  Så hva mener du FHI og Helsedirektoratet bedriver?
   

  Jim I Hendriksen

  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  06.04.2019
  Innlegg
  1.181
  Antall liker
  1.936
  -Tonje Brenna (Ap) erkjenner at regjeringen før jul innførte det strengeste smittevernnivået i den videregående skolen uten faglige anbefalinger.

  -BTs gjennomgang av rapportene viste at verken statsforvalterne, fylkeskommuner eller videregående skoler ønsket å ha rødt nivå fremfor gult.

  -Heller ikke helsemyndighetene ønsket dette.

  -Utdanningsdirektoratet anbefalte verken gult eller rødt nivå. De anbefalte grønt.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  ^
  Håndteringen av pandemien med de forskjellige restriksjonene som myndighetene har vedtatt, kan bare rettferdiggjøres ut fra en føre-var-logikk.

  Da er det viktig å følge anerkjente normer for bruk av føre-var. Det er viktig for å hindre at beslutninger om de enkelte tiltak blir vilkårlige, slik man kan mistenke om beslutningen om skjenkestopp. Det ble innført kort tid etter et smitteutbrudd knyttet til et julebord på Aker brygge i Oslo.

  Slike enkelthendelser kan føre til kritiske spørsmål i opinionen og krav om tiltak. Men de er lite egnet som grunnlag for beslutninger om risikohåndtering.

  Myndighetene må:

  • Bygge på et best mulig vitenskapelig grunnlag.
  • Evaluere både risiko og konsekvensene av ikke å handle.
  • Involvere alle berørte parter i diskusjon om mulige tiltak.
  I tillegg må tiltakene som vedtas være forholdsmessige, konsistente og gjenstand for vitenskapelige studier og kost-nytte-vurderinger.

  Myndighetene kan ikke bygge på rene antagelser om skade ved ikke å handle.

  Ikke ordentlige analyser
  Hittil er det vedtatt restriksjoner som ikke bygger på ordentlige analyser av sannsynlig risiko og kostnader som restriksjonene påfører forskjellige aktører og interesser. Selv om det er snakk om inngripende tiltak som også til dels griper inn i grunnlovfestede rettigheter.

  Til tross for det har myndighetene ikke sørget for at det skjer systematisk forskning. De har heller ikke offentliggjort analyser som viser at de har vurdert hvor de rettslige grensene for inngrep går.

  Skal myndighetene komme ut av den vanskelige situasjonen de har satt seg i, med økende kritikk og sviktende oppslutning om sin politikk, må de organisere arbeidet med pandemireguleringen annerledes.

  De må så raskt som mulig åpne for forskning om virkningene av forskjellige typer av tiltak.

  Slik forskning bør fortrinnsvis skje utenfor organer som er underlagt myndighetenes styring, og ikke bare som bestillinger om å dokumentere effekten av de tiltakene som myndighetene iverksetter. For å få til dette trengs offentlig finansiering.

  I tillegg må myndighetene være villige til å åpne for forskning gjennom å sammenligne forskjellige situasjoner med og uten smitteverntiltak. Dette forutsetter at man åpner for å lempe på smitteverntiltak for forskningsformål.

  Myndighetene bør snarest gå i dialog med Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for å utarbeide retningslinjer for slik forskning.
   

  Larson

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  10.248
  Antall liker
  3.726
  Noen som fortsatt har tillit til helsedirektoratet?

  De innfører nye regler der de velger å true fastlegene med bøter på 6-sifferet beløp. Har de gjort noen risikoanalyse på dette? Nope! Og dette midt i en fastlegekrise der Norge sliter med at 130.000 mennesker ikke har fastlege.  Som om ikke det er nok, så har har helsemyndigheter bestemt at dansk utdanning ikke er godt nok for Norge, med den følge at danske fastleger reiser hjem.
   

  Bx

  Bransjeaktør
  Ble medlem
  04.08.2005
  Innlegg
  7.500
  Antall liker
  2.789
  Kanskje på tide å rette søkelyset mot profesjonskampene i helsevesenet, ja.
   

  Larson

  Æresmedlem
  Ble medlem
  25.01.2014
  Innlegg
  10.248
  Antall liker
  3.726

  lano2

  Hi-Fi entusiast
  Ble medlem
  04.10.2014
  Innlegg
  254
  Antall liker
  105
  Sted
  Mandalitt
  Etter booster kjenner jeg allerede abstinenser .... må ha... må ha...
  Må ha mer av det stoffet. 😰
  Er det noen langere her på forumet jeg kan få kjøpt av ? 😧
   

  Cobra2

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  26.02.2003
  Innlegg
  4.712
  Antall liker
  805
  Sted
  Stavanger
  Torget vurderinger
  75
  Når noe har gått så galt...som med strøm,..og sykehus, er det fordi de folkevalgte ikke kan; de var for dovne til å passe det, så de gav vekk styringen til private. Og nå er strøm /.../ sykehus REN BUTIKK. Drevet av nådeløse "økonomer".
   

  Asbjørn

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  28.245
  Antall liker
  18.216
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Når noe har gått så galt...som med strøm,..og sykehus, er det fordi de folkevalgte ikke kan; de var for dovne til å passe det, så de gav vekk styringen til private. Og nå er strøm /.../ sykehus REN BUTIKK. Drevet av nådeløse "økonomer".
  Den skjønte jeg ikke. Både sykehus og kraftproduksjon eies fortsatt av det offentlige. De ledes av offentlig ansatte mennesker. Jeg forstår ikke helt hva som gjør at noen offentlig ansatte blir til «private» mens andre tydeligvis ikke blir det.

  Hvordan tenkte du at dette skulle gjøres? Direkte valg til stillinger som sykehusdirektør og avdelingsleder, omtrent som lokale sheriffer i USA, slik at det er «folkevalgte» i disse jobbene? Eller endre navn på alt i hop, slik at helseforetakene blir omdøpt til departementsavdelinger og direktorater, titler som sykehusdirektør endres til noe som låter mer byråkratisk, og forby ansettelse av folk med økonomiutdannelse i stillinger med budsjettansvar for offentlige penger?
   

  weld77

  Æresmedlem
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  15.196
  Antall liker
  8.679
  Jeg forventer her at regjeringen rydder opp. Venter med å kritisere dem (på dette punktet) til det er klart at opprydning ikke skjer.
  Det er så langt strengt tatt bare byråkratiet som gjør hva de skal gjøre, altså følge regelverket som politikere har vedtatt. I utgangspunktet er det ikke så mye annet de kan eller skal gjøre. Det var samme greia da brannvesenet eller hvem det var ble ilagt alkoholavgift for spriten de kjøpte til desinfisering - det ordnet seg vel også til slutt.
   

  aam01

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.09.2014
  Innlegg
  3.167
  Antall liker
  1.706
  Sted
  Sandvika
  Torget vurderinger
  3
  Når noe har gått så galt...som med strøm,..og sykehus, er det fordi de folkevalgte ikke kan; de var for dovne til å passe det, så de gav vekk styringen til private. Og nå er strøm /.../ sykehus REN BUTIKK. Drevet av nådeløse "økonomer".
  Problemet er jo at de folkevalgte politikerne har bestemt at det meste av offentlig virksomhet skal drives etter markedsøkonomiske prinsipper. Din innvending blir bare dum i dette perspektivet.
   

  Ole_Martin

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  11.02.2002
  Innlegg
  1.772
  Antall liker
  573
  -Tonje Brenna (Ap) erkjenner at regjeringen før jul innførte det strengeste smittevernnivået i den videregående skolen uten faglige anbefalinger.

  -BTs gjennomgang av rapportene viste at verken statsforvalterne, fylkeskommuner eller videregående skoler ønsket å ha rødt nivå fremfor gult.

  -Heller ikke helsemyndighetene ønsket dette.

  -Utdanningsdirektoratet anbefalte verken gult eller rødt nivå. De anbefalte grønt.
  Det er liksom ikke noen grense for hvor dum regjeringsapparatet kan bli.. Står det noe om _hvorfor_ de innførte rødt nivå da??
   

  SAL

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  05.10.2006
  Innlegg
  2.605
  Antall liker
  1.068
  Torget vurderinger
  10
  Vannet ja, bandittene har vært i aksjon lenge tydligvis...


  Mvh.
  SAL
   

  Asbjørn

  Æresmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  28.245
  Antall liker
  18.216
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Det er liksom ikke noen grense for hvor dum regjeringsapparatet kan bli.. Står det noe om _hvorfor_ de innførte rødt nivå da??
  Slik jeg har forstått det: Fordi noen i helsedepartementet mente at undervisningsformen i vgs gjorde det vanskelig å praktisere reglene for gult nivå. Dette har tydeligvis hverken UDir, HDir, FHI, fylkeskommuner eller noen andre greie på, så regjeringen valgte å holde rødt nivå og elevene borte fra skolene mens de selv skrev om reglene for gult nivå. Deretter gikk de rett til grønt nivå uten å bruke de nye reglene sine.

  Det der kan også bli en juridisk nøtt for regjeringen hvis noen saksøker. Ikke helt klart at dette var innafor mht lovkrav om forholdsmessighet.
  § 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak
  Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

  Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.
   
  Sist redigert:

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  6.433
  Antall liker
  4.680

  Hvorfor i all verden kaller man karantenefravær for "sykefravær"? Trodde i min villfarelse at "syk" faktisk betyr at man er syk.
  Fordi alternativet er skulking og lønnstrekk, kanskje? Pr. definisjon må det være sykefravær, eller du risikerer sparken og må gå på sosialen.
   

  Jim I Hendriksen

  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  06.04.2019
  Innlegg
  1.181
  Antall liker
  1.936
  Det er liksom ikke noen grense for hvor dum regjeringsapparatet kan bli.. Står det noe om _hvorfor_ de innførte rødt nivå da??
  I et intervju med BT gjør kunnskapsministeren rede for årsakene til at regjeringen likevel innførte rødt nivå. Hun sier at regjeringen ikke fikk anbefalinger om de strengeste tiltakene.

  – Vi fikk ikke anbefalinger om rødt nivå, nei, sier Brenna.

  Hun peker på at situasjonen i desember var svært krevende. Smittetallene var høye. Samtidig fantes det lite kunnskap om omikron og usikkerheten var stor. Det var behov for å handle raskt.

  – Strenge tiltak ble innført over hele landet. Mange skoler var i en vanskelig situasjon på grunn av økende sykefravær, og noen endret skoleruten for å få tidligere juleferie. Vi måtte sørge for at skolene ikke ble helt stengte. Å innføre rødt nivå var ikke et enkelt valg, men jeg tror det bidro til at flere skoler fortsatt kunne holde åpent, sier Brenna.

  Kunnskapsministeren har flere ganger pekt på utfordringene knyttet til gult nivå i den videregående skolen. Fordi elevgruppene ofte møtes på tvers av klasser er det vanskelig å holde faste grupper og tallet på nærkontakter nede.

  Dette var også en del av begrunnelsen hennes for å innføre rødt nivå.

  Brenna sier dette om hvorfor regjeringen likevel ikke ville gå for det laveste tiltaksnivået:

  – Det stemmer at vi ble anbefalt grønt nivå, men det var behov for strenge tiltak totalt sett. Grønt nivå måtte kombineres med omfattende testing av elevene. På dette tidspunktet hadde vi ikke tilgang på så mange tester.

  – Ville dere gått for grønt nivå dersom tilgangen på tester var tilstrekkelig?

  – Jeg skjønner veldig godt at det spørsmålet blir stilt. Jeg tror større tilgang på tester ville gjort situasjonen annerledes, ja. I det faglige grunnlaget var denne tilgangen avgjørende. Men samtidig var det veldig stor usikkerhet rundt omikron på dette tidspunktet, sier hun
   

  Ole_Martin

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  11.02.2002
  Innlegg
  1.772
  Antall liker
  573
  Hadde vel lest den begrunnelsen før når jeg tenker meg om..

  Men altså; hadde man gjort som anbefalt så hadde regjeringen hatt UDir, HDir, FHI, fylkeskommuner osv å skylde på dersom det gikk galt.

  Istedet valgte regjeringen å basere avgjørelsen på «ett eller annet», og står nå til knærne i forklaringsproblemer.

  Jeg forstår rett og slett ikke hvordan det mulig å være så dum. Hvem trekker i trådene her..?
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Fordi alternativet er skulking og lønnstrekk, kanskje? Pr. definisjon må det være sykefravær, eller du risikerer sparken og må gå på sosialen.
  Kanskje. Samtidig tror jeg nok det mest har med villfarelsen smittet = syk å gjøre.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  Hadde vel lest den begrunnelsen før når jeg tenker meg om..

  Men altså; hadde man gjort som anbefalt så hadde regjeringen hatt UDir, HDir, FHI, fylkeskommuner osv å skylde på dersom det gikk galt.

  Istedet valgte regjeringen å basere avgjørelsen på «ett eller annet», og står nå til knærne i forklaringsproblemer.

  Jeg forstår rett og slett ikke hvordan det mulig å være så dum. Hvem trekker i trådene her..?
  Det var et voldsomt press fra media, Høyre og befolkningen om at "noe" måtte gjøres. Samtidig skal gode ledere ikke gi etter for øyeblikkets press, men tenke langsiktig. Så en kombinasjon av presset, nye i regjering òg innslag av panikk- noe vi har blitt godt kjent med disse to årene.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  -
  Det er ikke antall smittede som er utfordrende, men hvor mange som vil trenger hjelp av helsetjenesten.

  Den siste tiden har det vært en nedgang i antall innleggelser på sykehus med covid-19. Vold viser til at det denne uken er 60 personer innlagt med korona som hoveddiagnose, som er nedgang fra 87 i forrige uke.
  ....
  60 personer innlagt med corona som årsak sist uke. Da er vi altså der at i underkant av 25% er innlagt pga corona. Tallene over "innlagte" blir altså bare mer og mer misvisende.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  6.433
  Antall liker
  4.680
  Kanskje. Samtidig tror jeg nok det mest har med villfarelsen smittet = syk å gjøre.
  Litt usikker på det. Jeg tror det er slik at ingen arbeidsgiver ønsker å utfordre skjebnen og lovverket ved å invitere arbeidstakere med påvist Corona-smitte inn på kontoret. Enn så lenge anses man jo som "spedalsk" når man er smittet, dermed må man defineres som syk, helt uavhengig av (mangel på) symptomer.

  Nå må vi bare se til å bli ferdige med dette her.
   

  ptb

  Æresmedlem
  Ble medlem
  27.11.2008
  Innlegg
  11.896
  Antall liker
  11.810
  Sted
  MDG´s forsøkslaboratorium
  Torget vurderinger
  12
  ^^ Du glemmer at høyt, og det kan bli veldig høyt, sykefravær kan få store samfunnsmessige konsekvenser.
  Derfor bør/må man legge tilrette for å forsøke å «fordele» smittetrykket.
   

  lars_erik

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  19.10.2006
  Innlegg
  31.325
  Antall liker
  17.020
  Sted
  Hades
  Torget vurderinger
  0
  ^^ Du glemmer at høyt, og det kan bli veldig høyt, sykefravær kan få store samfunnsmessige konsekvenser.
  Da er vi midt i diskusjonen jeg har med Disqutabel.

  Man er ikke automatisk syk dersom man er smittet. For å være "syk", må man faktisk være syk. Ergo må karantenereglene endres drastisk. Noe som allerede er i gang,siden man ikke lengre automatisk havner i karantene som nærkontakt.
   

  Disqutabel

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  28.09.2016
  Innlegg
  6.433
  Antall liker
  4.680
  ^^ Du glemmer at høyt, og det kan bli veldig høyt, sykefravær kan få store samfunnsmessige konsekvenser.
  Derfor bør/må man legge tilrette for å forsøke å «fordele» smittetrykket.
  Er med på den, men virkeligheten er faktisk sånn at hvert fordømte år har vi en runde eller to med influensa, spysjuke og forkjølelse; folk håndterer dette helt greit. Man går på jobb om man er tett i nesa eller litt hanglete, sånn har verden vært så lenge jeg har vært i arbeid og det begynner å bli noen år. Nå, som Omikron rår grunnen, er dette i sannhetens navn ikke et større problem, med den bakgrunn at vi har en gjennomvaksinert befolkning. De som har tatt sitt valg om å avstå fra vaksinen, har fått nok opplysninger nå, vi behøver ikke bry oss mer om dem. Blir du såpass hanglete at du ikke orker å gå på jobb, så hold senga. Ikke noe nytt i dette, ikke noe mer å se her, move on.
   

  ptb

  Æresmedlem
  Ble medlem
  27.11.2008
  Innlegg
  11.896
  Antall liker
  11.810
  Sted
  MDG´s forsøkslaboratorium
  Torget vurderinger
  12
  Er med på den, men virkeligheten er faktisk sånn at hvert fordømte år har vi en runde eller to med influensa, spysjuke og forkjølelse; folk håndterer dette helt greit.
  Absolutt, men det gjenstår å se om Omikron kommer "på toppen" av disse vanlige rundene man har, om den er enda mer smittsom enn influensa - og således øker omfanget av sykefravær generelt. Det er å håpe at det ikke skjer, men vi vet ikke.
   

  hogen

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  05.12.2003
  Innlegg
  1.979
  Antall liker
  1.593
  Torget vurderinger
  1
  Absolutt, men det gjenstår å se om Omikron kommer "på toppen" av disse vanlige rundene man har, om den er enda mer smittsom enn influensa - og således øker omfanget av sykefravær generelt. Det er å håpe at det ikke skjer, men vi vet ikke.
  Man kan etter min mening uansett ikke stenge ned samfunnet på grunn av en risiko for ett generelt økt omfang av sykefravær.
   

  ptb

  Æresmedlem
  Ble medlem
  27.11.2008
  Innlegg
  11.896
  Antall liker
  11.810
  Sted
  MDG´s forsøkslaboratorium
  Torget vurderinger
  12
  ^ Det har jeg heller ikke sagt noe om. Det er ulike løsninger for å begrense smittespredningen. Fortsatt hjemmekontor for de der det er praktisk mulig, bruk av munnbind, holde avstand, begrense samlinger av mennesker (noe) +++, er alle tiltak som har begrensende effekt.
  Dette er langt fra sort/hvitt (eller kun sort), som virker å være det eneste enkelte her inne klarer å se.
   

  Terje-A

  Æresmedlem
  Ble medlem
  16.05.2013
  Innlegg
  11.616
  Antall liker
  5.988
  Sted
  Moss
  Torget vurderinger
  15
  Enda en god kommentar av Tone Sofie Aglen:


  Bl.a
  For den glideflukten vi har sett fra våre helsetopper den siste tiden, er ikke betryggende. I snart to år har behovet for inngripende tiltak blitt begrunnet med hensynet til helsevesenet. Det begynte med å redde liv. Så skulle vi sørge for at intensivkapasiteten ikke kollapset.

  De siste ukene har det handlet stadig mindre om intensivkapasitet, og stadig mer om at kommunehelsetjenesten ikke skal bryte sammen. Nå brukes fastlegekrise, høyt sykefravær og press på sykehjemmene som begrunnelser for strenge, nasjonale tiltak.
  Ullensaker kommune begrunnet «kritisk nivå» med at de manglet to vaksinatører i uke 1 og 2.

  Espen Rostrup Nakstad lar seg ikke målbinde og svarer nå at «det er ikke antallet kommuner men hvor mange som bor i dem og hvilken situasjon de er i som er mest avgjørende». Han viser til at mange kommuner sliter med å rekruttere personell til ledige stillinger for å «bemanne legevakter, helseinstitusjoner og hjemmetjenester».
  ----------
  Et av de vonde spørsmålene er hvor lenge man skal gi helsehjelp i livets siste fase. Det er aktualisert i pandemien, hvor gjennomsnittsalderen på coronarelaterte dødsfall i Norge er 81,5 år.

  I en mye diskutert kronikk i Altinget spør den danske overlegen Morten Ziebell ved Rigshospitalet hvorfor man ikke kan få dø mer. Han beskriver livet til den 88 år gamle sykehjemspasienten «Bent» som er «mett av dage», men de siste årene skal man for all del ikke dø av corona. Han savner en diskusjon om at vi hvert år bruker «ufattelige summer på å forlenge livet til pasienten som ofte får en uverdig siste slutt». Det er krevende dilemmaer som ikke forsvinner selv om man ikke vil berøre dem.
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn