Hortenmessa 2023 – inntrykk frå tre Audiophile herrar. Del 1 – Stig Arne sitt inntrykk

Horten23S (6 of 8).jpg


Årets Hortenmesse var kanskje ikkje den med best deltaking av utstellarar, men publikumstalet var likevel bra. Og på same måte som i fjor var vi tre audiofile herrar som vitja messa, etter ei solid oppvarmingsrunde på austsida av fjorden – i Fredrikstad. Og som i fjor deler vi opp inntrykka frå dei same tre herrene, og Stig Arne er fyrst ut.

Del 1 – Stig Arne sine inntrykk
Redaktør Karl Erik, Arve og meg kom til Horten laurdag rett før lunsj, og hadde slik sett avgrensa tid til rådvelde, sidan me måtte reisa sundag ettermiddag tidleg nok til å rekka diverse transport heim att. Me raste frå rom til rom, stundom i lag, stundom kvar for oss. Det var god lyd å høyre mange stader, og færre stader der lyden ikkje fall i smak.

HiFi Klubben
HiFi Klubben heldt som vanleg til i den store Fjordsalen A, direkte andsynes resepsjonen, so det fall seg naturleg å starta der, i år som i fjor. Dei starta demoen kvar time, og Fredrik Berge informerte oss om at det var lurt å koma litt tidlegare for sitjeplass. Her kunne me sjå at -Klubben sin nye råkkehøgtalar Vestlyd 15C har kome i ein meir stove-venleg versjon, ein eike-imitasjon (?) i vinyl, til same pris som den gamle, kring 20.000. Eg har omtala denne tidlegare.

Ein annan høgtalar vart demonstrert denne gongen, Mofi Sourcepoint 10, eit iaugnefallande kabinett med originalt fasettert front og midtplassert koaksialelement på 10 tommar. Han veg 21 kg og vil kostar kring 58.000kr. Stor lyd og voldsam dynamikk, mykje meir enn ein kunne tru ein 10” kunne klare i eit stort rom. Bassen var utruleg presis, kan det symmetriske kabinettet vera medverkande? Ikkje berre er dette eit koaksialt element der all lyd - inklusive diskanten - kjem ut frå same punktet i same elementet, men to bassportar på baksida av kabinettet var plassert symmetrisk over og under elementet. Normalt vil ein helst unngå å plassere elementet midt i kabinettet, sidan refleksjonane summerer seg opp der. Uansett særs imponerande og ganske morosamt, men lyden hella svakt mot det “kjølige”. Det gjorde ikkje den store Dali-høgtalaren til venstre på biletet, som let balansert og musikalsk, og med djupare bass, men med sine mange element ikkje like presis. Mofi er, som du mistenkte, plateselskapet Mobile Fidelity, og høgtalaren er konstruert av den etter kvart vidgjetne Andrew Jones (TAD, Elac osb.)....

Les heile messerapporten del 1 i Audiophile.no
Horten23S (7 of 8).jpg
 

Kommentarer

Informasjon om bruker

Audiophile.no
Bransjemedlem
Medlem siden
Antall liker
924
Link til alle artikler
394
Audiophile.no sine annonser
Audiophile.no
Smått er ikkje godt – Stig Arne si dagbok oktober 2023

Smått er ikkje godt – Stig Arne si dagbok oktober 2023

  • 0
Eg nyttar ein triveleg kveld i Fredrikstad før Horten-messa med Karl Erik og Arve som bakgrunn for å forklara litt om kva eigenskapar eg meiner eit godt stereoanlegg bør ha. Og i november kom...
Fortsett
Audiophile.no
Hifihub – ny aktør i Jessheim besøkt

Hifihub – ny aktør i Jessheim besøkt

  • 3
I helgen har to herrer med lang fartstid i H iFi-bransjen hatt åpning av en ny HiFi-butikk i sydkant av Jessheim sentrum. Vi avla forretningen et besøk lørdag formiddag. Henning Morken og Øystein...
Fortsett
Audiophile.no
Osafestivalen, 27.-29. oktober 2023: Frå oppskóka til taterkultur

Osafestivalen, 27.-29. oktober 2023: Frå oppskóka til taterkultur

  • 0
Me likar oss best heime når hauststormane herjar. Men stundom lyt ein ut for å finna inspirasjon, for å læra noko, og for å ha noko å reflektera over når du er heima. Ein slik læringsarena er...
Fortsett
Audiophile.no
Platesmaking 2-23. Gamle helter med nytt materiale

Platesmaking 2-23. Gamle helter med nytt materiale

  • 0
Denne gangen har jeg vært nødt til å ta i bruk kø-sniking, for det var flere ferske nyheter som presset seg fram blant litt velmodnet ost. Og så kommer det mer med det første, der køen blir...
Fortsett
Audiophile.no
Ein snartur – Stig Arne si dagbok september 2023

Ein snartur – Stig Arne si dagbok september 2023

  • 1
Ein tur innom Lars Tørressen i Bergen var det eg hadde lyst å skriva om til denne utgåva, samt ølspalta naturlegvis, inkludert øl du ikkje får tak i. Om du ikkje valfartar til...
Fortsett
Audiophile.no
Made By Google 2023 – årets store store Pixel-lansering

Made By Google 2023 – årets store store Pixel-lansering

  • 0
Den 4. oktober hadde Google Norge invitert til en keynote-event. Denne gangen var det Google sitt hovedkontor på Aker Brygge som var location, og to mobiler og en ny smartklokke sto på agendaen...
Fortsett
Topp Bunn