Karaktergivning: LMC strømkabel Furutech kontakter

Feedback by kmsrm about transaction with Rob.
Greit gjennomført handel. Varen ble sendt raskt etter at det praktiske var avtalt. Annonseteksten var imidlertid litt vel kort, noe som gjorde at vi trengte 3-4 meldinger frem og tilbake før alt var klart.
Topp Bunn