Karaktergivning: Tandberg Fasett høyttalere

Feedback by Hegre about transaction with ptb.
Topp Bunn