Karaktergivning:

Feedback by Backstreets about transaction with Moiz Audio.
Kjapp ekspedering og god informasjon. Meget bra service !
Topp Bunn