Karaktergivning: Doxa 07 med ekstern strømforsyning

Feedback by Zombat about transaction with lovemusikk.
Topp Bunn