Karaktergivning: 300B stereo trinn med eksternt ps

Feedback by Etterklang about transaction with LMC.
Topp Bunn