Torget karakterer: Jasså

- Igjen gjenhør med produkt fra noen av `ringrevene`i amerikansk kabelproduksjon på 90-tallet. XLO burde solgt mer her. Topp kvalitet for penga, og lever opp til gammalt omdømme. Imponerendeljod - flott finish. I vår røys er dette absolutt...
Topp Bunn