Karaktergivning: Kimber 8VS 1,5m og 8PR 2,9m

Feedback by lomt about transaction with Etterklang.
Topp Bunn