Karaktergivning: Høyttalerkabler, e. kjøpers ønsker

Feedback by 650xs about transaction with Eirik84.
Topp Bunn