Karaktergivning: Technics SL1200 føtter

Feedback by ragwo about transaction with ChrisAndre.
Topp Bunn