Nylig innhold av Bolinder

 1. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  Her er eit døme på ein høyrelyrforsterkar som nyttar parallellkopling av operasjonsforsterkarar: https://nwavguy.blogspot.com/2011/08/o2-details.html?fbclid=IwAR2035s0_KEzlrAovRzsrCsMaaLgHhbupwms-zKpG5ce_jNdr4DtrcNgsLw...
 2. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  Eg ville ikkje gjort det sjølv om produsenten anbefalte det. Det er mykje betre å brukopla to modular, men sjekk at forsterkarane er dimensjonerte for å levera nok straum.
 3. B

  Mer å hente - nettverkskabler!

  Fyrir fimmtíu árum gætu enskir frasar haft áhrif á fólk, en ekki í dag.
 4. B

  Strøm relatert Strømrens

  Skal aldrig gjera det meir. Truer eg...
 5. B

  Den store direktedrift-tråden

  Minner om gamalungkaren som gifta seg, men han ville ikkje pakka ho ut før i romjula.
 6. B

  Strøm relatert Strømrens

  Det hender.
 7. B

  Jeg hater microsoft .....

  Det er mange mange år sidan det var naudsynt å kompilera kjernen. I dag blir drivarar lasta dynamisk når dei trengst. Mange Linux-distribusjonar (som t.d. KUbuntu) er enklare å installera enn Win10. At Linux er gratis er heller ingen ulempe. Men den største føremonen med Linux er at ein...
 8. B

  Strøm relatert Strømrens

  Etter som jorda er flat bør du vurdera å gå over til flatkabel.
 9. B

  Vera Audio

  Du burde skaffa deg ei kjelde med balansert utgang.
 10. B

  Diverse Enkle spørsmål rundt HiFi

  Så om ein er ute etter god lyd bør ein starta her.
 11. B

  Kjelleren til Rudi

  Ja, denne er bra.
 12. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  "høyere strømforbruk"? Elektrisk straum går i sløyfer og vert ikkje oppbruka. Det du meiner er nok at effekttapet i transistoren aukar når svitsjefrekvensen går opp? Effekttapet i utgangstransistorane i klasse-D-forsterkarar skjer når transistorane svitsjar av/på. Kvar gong ein transistor...
 13. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  Ja, det er eit godt poeng. Ulineæritet i motoren kan korrigerast med til dømes rørsletilbakekopling, men dei todimensjonale vibrasjonane i membranen let seg ikkje kontrollera på det viset.
 14. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  Ja, det er berre basskassar som kan plasserast i hjørna.
 15. B

  Forsterkere Forsterkere. Hva gjelder?

  Når ein korrigerer høgtalaren set ein inn eit filter - òg kalla equaliser - som glattar ut frekvensresponsen (på aksen). For å få til dette lyt ein måla frekvensresponsen, noko som ikkje er trivielt. Etter som det er summen av bidraga frå alle drivarane (bass, mellomtone og diskant) ein ynskjer...
Topp Bunn