Vi kan nå tilby LEBEN på det norske markedet


Leben CS 600 40 000 kr.
Leben CS 300 19 000 kr.

For mere info om Leben forsterkere
http://www.leben-hifi.com/products.htm


Hilsen
Nordic Sound Design
Base Technology
Ketil Hansen

www.base-technology.no