Ikke ofte jeg kommer over det men dette var snasent.
Rudda - Monarch
Hele album ligger på youtube for inspirasjon