Legger ved en link som oppsummerer Witney Houstons kariære.

http://www.nytimes.com/interactive/2...html?ref=music