Wergeland sin siste aktivitet

  • W
    Wergeland svarte på tråden Medisin og helse Corona.
    "Senest sist vår foreslo opposisjonen på Stortinget å lage en nasjonal handlingsplan for et bedre samordnet smittevern utenfor...
  • W
    Wergeland svarte på tråden Medisin og helse Corona.
    Ingen flokkimmunitet i Stockholm. Folk er redde for viruset og holder seg inne. De har selv innført de restriksjonen ovenfor seg selv...
Topp Bunn