Torget karakterer: JORFIN

Det å kjøpe brukte kondensatorer fra JORFIN har bare vært positivt, og jeg fikk akkurat det annonsen beskrev.
Han var heller ikke vanskelig å be da jeg spurte om å sende dem i oppkrav, som mange er skeptiske til siden man risikere å måtte betale...
Det å kjøpe brukte kondensatorer fra JORFIN har bare vært positivt, og jeg fikk akkurat det annonsen beskrev.
Han var heller ikke vanskelig å be da jeg spurte om å sende dem i oppkrav, som mange er skeptiske til siden man risikere å måtte betale...
Topp Bunn