Torget karakterer: ianscatalouge@icloud.com

A b s o l u t a Sound & Space kan ses som det fjerde hjulet på vogna av amp-produsenter fradet "nye hot-spot" - Veneto. Avant garde både teknisk og i form, en sober design som opplagt bygger på en distinktnord-italiensk tradisjon. Svære...
Topp Bunn