Nylig innhold av Espen R

 1. E

  Politikk, religion og samfunn EU – Quo vadis?

  Verden er i endring. Ingen tvil om det. Det er summen av det som skjer i sentraleuropa, russland, hviterussland, USA, Brazil og andre land som er skremmende. Konfrontasjon og splittelse er nøkkelordene. Retorikken til myndighetene i Polen er skremmende. Russland...som en intelektuell sa det på...
 2. E

  Politikk, religion og samfunn EU – Quo vadis?

  Problemet er at EU ikke har en historikk for å ville eksisterende medlemsland ut av EU. Problemet er når allerede store og mektige nasjoner som UK trekker seg ut av egen fri vilje. Dessuten vil det å sparke Polen ut danne presedens for å sparke ut andre ville katter, som Ungarn. Og nå snakker vi...
 3. E

  Politikk, religion og samfunn Finanskrisen

  "Alle" økonomer sier at vedvarende 0-rente er et sykdomstegn. Sverige som et gjennomsnittsland i europa har hatt minus- og nullrente siden 2015. Sentralbanken fortsetter i dag med 0-rente frem til 2025, etter siste prognoser. Og prognosene dyttes stadig fremover i tid. Alle vet at det mest...
 4. E

  Politikk, religion og samfunn Finanskrisen

  Åhh...er ikke Evergrande klassifisert som "too big to fail"? Kinesiske myndigheter vil neppe tillate en hard crash ala Leman Brothers.
 5. E

  Digitale avspillere Det Ultimate CD drivverk til betalbar pris - finnes det ?

  Hvis Philips har laget noe av det beste i laser/drivverk, så har dem også laget noe av det aller verste. Som Philips SACD 1000 drivverk ca 2003/04. Krell brukte det i sin entry level spiller til Nok 40.000,-. Noen spillere sluttet å virke etter noen dager etter nyinnkjøpt, de som varte lengst ca...
 6. E

  Digitale avspillere Det Ultimate CD drivverk til betalbar pris - finnes det ?

  Det ironiske er at optisk lesning av fysiske discer alltid vil medføre jitter, i en viss grad. Ikke dermed sagt at du ved streaming unngår jitter. Min erfaring er at ulike drivverk påvirker lyden i liten grad, men forskjellene eksisterer. Spesielt tyngden, den fysiske substansen i de nedre...
 7. E

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Ropstad går av. Det som er litt underlig er at en mann i hans posisjon ikke sørger for en ren sti. For intelligensen hans tilsier at han burde vite at sånne snusketing elsker pressen og at det vil komme for en dag, før eller siden.
 8. E

  Politikk, religion og samfunn Liste over politikere som bør svartelistes og beskyttes mot både seg selv og andre.....

  Det var NRK som hadde et tilbakeblikk på 9/11 og Bin Laden. Det var dem som meldte om en asketisk levemåte etter at han var radikalisert. Og du vet, moderne elektronisk kommunikasjon, biler og avanserte våpen og sånt er tillatt så lenge man bekjemper de vantro, noe som Gud opplagt heier på 😀...
 9. E

  Alt til hus og bolig Fastpris på strøm, er det lurt nå?

  Ren energi til innbyggerne skulle være som kommunale avgifter; offentlig kontrollert og noe som skal gå i 0, ingen skal profitere på det.
 10. E

  Alt til hus og bolig Fastpris på strøm, er det lurt nå?

  Er det da en god idé med høye strømpriser ut til forbrukerne og store inntekter til kraftleverandørene, fordi overskuddet blir pløyd tilbake til folket? 😀
 11. E

  Alt til hus og bolig Fastpris på strøm, er det lurt nå?

  Bor i Troms. Her i nord er prisen på strøm betydelig billigere enn Trøndelag og Østlandet. Årsaken er manglende overføringskapasitet fra nord til sør. Lesson learned: bedre overføringskapasitet fører som regel til høyere priser for forbrukerne, også mellom Norge og utlandet.
 12. E

  Politikk, religion og samfunn Valg 2021

  Ser på NRKs morgensending nå. Programlederen henvender seg til Krf og sier noe sånt som "...når jeg nå har snakket med representanter for alle de andre partiene, og alle føler seg mer eller mindre som vinnere, så føler vel dere i Krf dere også som vinnere selv om dere nå har fått det dårligste...
 13. E

  Forsterkere Lytteinntrykk: Yamaha A-S3200 forsterker

  Det er helt riktig som det fremkommer, innstegsmodellen A-S1200 er tunet mot et annet publikum enn de dyrere Yamaha forsterkerne, den er mer frampå i øvre mellomtone og mer pågående øvre bass. Men det er nok helt bevisst fra Yamaha's side. For den typiske streaming-kunden som mye lytter til...
 14. E

  Forsterkere Lytteinntrykk: Yamaha A-S3200 forsterker

  Selvfølgelig finnes det mindre gode varianter av alle slag. Så tenkte mest 2021 cutting edge innenfor hver teknologi. Jeg er nok ferdig med klasse A effekttrinn. Ulempene er for store, blant annet varme.
 15. E

  Forsterkere Lytteinntrykk: Yamaha A-S3200 forsterker

  Selv mener jeg at eventuelle lydlige forskjeller om effekttrinnet er i god Kl A eller god klasse AB i 2021, er av akademisk betydning. Klasse A har tradisjonelt hatt en «plutselighet» i dynamikk gjengivelsen som AB forsterkere ikke helt har matchet. Men selv på det området er jeg nå mere sikker...
Topp Bunn