Samsung har kjøpt Harman.

Forhåpentligvis medfører det at Harman får god tilgang til all convenience teknologien som Samsong besitter ift IT, mobiltelefoni osv. Kan bli spennende produkter framover hvis de får Harman kombinerer convenience med kvalitet.