"Cloudbleed" er en feil i programvaren til Cloudflare som har ført til lekkasje av bl.a. brukernavn, passord og private meldinger. Det betyr ikke nødvendigvis at dine passord er kompromittert - sannsynligheten for det er liten - men det er greit å vite om dette slik at man kan ta sine forholdsregler om man ønsker det.

Som tusenvis av andre nettsteder, benytter diyAudio en tjeneste kalt "Cloudflare". Dersom du (som meg) har bruker på diyAudio, vil det være en mulighet for at passordet ditt har blitt kompromittert gjennom sikkerhetsfeilen, og det kan anses å være en god forholdsregel å bytte passord der nå:

diyaudio.com
diyaudiostore.com

Cloudbleed omfatter svært mange andre nettsteder også, og det fins flere oppslagstjenester for dette. Google er din venn.