Er det noen som har hørt de profesjonelle DA-konverterne til DCS.
Hvordan er disse i forhold til hifi-konverterne Delius og Elgar?