Er det mulig å spiltte et digitltsignal, f.eks fra et pcdriverk eller cdspiller til to(eller flere) dakonvertere i steden for en? Tenker på å splitte høyre og venstre kanal.