Er det noen som har erfaring i rørbytte i disse monoblokkene og hva som kan anbefales.
Generelle anbefalinger vedr rør av typen 6DJ8/ECC88 tas også i mot med takk selv om det ikke gjelder denne forsterkeren spesielt.