Jeg har funnet en "hemmelig" , men etter det jeg har grunn til å tro, pålitelig kilde som tilbyr meg NOS "Los Gatos" ecc803s og National e83cc til meget hyggelige priser. "Los Gatos" er etter det jeg forstår et gammelt amerikansk brand, mens National vel heller ikke produserte egne rør? Er det bare å slå til, eller bør jeg være oppmerksom på noe spesielt i denne forbindelse?
Er ecc803s nødvendigvis laget i Europa? Hvem andre enn Telefunken produserte disse? Er det slik at Tesla overtok produksjonen av dette røret fra Telefunken? I tilfellet når?