Hei, ser på diverse teikninger til mine fulltoner der "rør-port" vert oppgitt til å vera så og så langt frå bunn. Vil benytte meg av hylleport og det enkleste då er jo sjølvsagt at denne plasseres i bunn av fronten.
Er det nokon gyllen regel anna enn sunn fornuft, som eg trur eg har kobla inn, når det gjeld plassering av hylleport?

Har både 4" Tang Band og 8" SEAS som skal få seg "hus".

Takker for hjelpa

Steinar Inge