Heisann

Noen som vet hvor i kjeden et LT filter må/kan plasseres.
Samme spørsmålet gjelder for å lage en Servo sub.

Må en ha egen forsterker som er tilpasset for å få til dette, eller er det mulig å bygge ut en hvilken som helst vanlig sub-forsterker (eller forsterker) med en eller begge disse to tilpasningene?


Litt anneledes formulert.

1) Kan en legge til ett LT filter ved kun å påvirke inngangssignalet og/eller utgangssignalet i sub-forstekeren?

2) Kan en gjøre en vanlig sub-forsterker om til en servobasert sub-forsterker ved å kun påvirker inngangssignalet og/eller utgangssignalet i sub-forsterkeren?