Hei alle sammen!

CreativeHiFi.com er en liten virksomhet som tilbyr selvbygg av høyttalere.
Pr. i dag er det undertegnede som drifter denne web-baserte butikken, men Jørn Rune Kviserud (kviserud@midgardaudio.com), har vært primus motor for denne web-baserte butikken. I løpet av 2006 har CreativeHiFi, med kun én mann i drift på kveldstid, omsatt for ca. 200 000 kroner, noe som også tilsier at dette er en virksomhet i startgropa, men som har potensiale til å vokse seg mye større enn den er i dag.
Pga. familieforøkelse i slutten av februar 2007, ønsker undertegnede å fratre sine oppgaver i CreativeHiFi innen 31. januar 2007. Derfor søkes en ny person til å ta over drift av denne webshoppen.
Oppgavene har vært spennende og utfordrende, og gitt mye lærdom hva angår salg, logistikk, generell drift, og konstruksjon av nye høyttalerkits.

Søkers kvalifikasjoner:
Du har ordenssans, arbeidserfaring, og overskudd, til å drive med innkjøp, salg og promoteringer av nye konstruksjoner og varer i webshoppen. Din alder er ikke viktig, men du bør ha erfaring med salg, promoteringer, og ha fagelig tyngde innen selvbygg av høyttalere og elektronikk.
På et såpass tidlig stadie som CreativeHiFi er inne i nå vil du som ny person møte en del utfordringer, men samtidig kunne bidra fagelig, og til å øke omsetningen. Driften har pr. i dag gått under "slagordet": "Don't quit your day job!", hvilket betyr at dette har til nå vært en virksomhet på siden av dagjobb. Vi søker derfor ikke etter personer som nødvendigvis skal drifte dette på heltid, men gjerne ved siden av dagjobben.

Oppsummert består jobben i:
Ordreregistrering på e-post via vår webshopløsning.
Ta bestillinger pr. e-post. F.eks av varer som normalt ikke lagerføres.
Kjøpe inn lagervarer fra diverse leverandører.
Logistikk.
Administrasjon av Webshoppen.
Legge inn nye typer varer i webshoppen når dette er aktuelt.
Konstruksjon, promoteringer, og salg av høyttalerkits og elektronikk.
Teknisk support. Gi veiledning og råd.
Og kunne disponere minst 2 timer i snitt pr. dag til dette.

Ta kontakt med undertegnede på e-post postmaster@lyd-interior.no for sp.mål og eventuellt en uformell og enkel søknad, så vil alle aktuelle kandidater bli kontaktet fortløpende.

Søknadsfrist: 15. januar 2007

Mvh.

Vidar Øierås