Fom. 1. februar 2012 vil prisene på våre høyttalerelementer med neodymium magneter øke med 30-40% grunnet en voldsom prisøkning på neodymium magneter det siste året.
Vi blir dessverre nødt til å ta slike grep. Ikke bare for å beholde likviditet pga. mye høyere innkjøpspris, men også for å følge markedet for øvrig som allerede har økt sine priser på neodymium-produkter tilsvarende.

Produkter som berøres i størst grad er produksjoner fra Asia.

Sp.mål om dette kan rettes til undertegnede - vo@dynabel.no

Dette til info.

Mvh.

Vidar, dynaBel AS