Messen har åpent Lørdag 25.10 fra kl. 12:00-18:00 og Søndag 26.10 fra kl. 11:00-17:00.

Billetter: 150,- for begge dager eller kr. 100,- for 1 dag.
Det blir Vinyl-Workshop med Michael Fremer Lørdag kl. 15:00 og Søndag kl. 15:00 NB! Samme begge dagene. Kun 100 billetter pr. Workshop pris kr 50,- Kjøpes i messens resepsjon eller ved inngangen.


Det er fortsatt igjen noen billetter til Kari Bremnes konsert Lørdag kveld kl. 22:00. Pris kr. 295,-


For nærmere opplysninger, kontakt Odd Arve
Røed på telefon 926 79 630.