Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 46
Abonnér på denne tråden
 1. #21
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra komfort Se Innlegg
  Jeg har en Pro-ject Debut Carbon tonearm og Ortofon 2M red pickup, koblet rett i 2x RCA kontakter + separat jord. Se bilde:
  Kan du vise eksakt hvordan du har koblet kabelen balansert og uten brum??

  Du sakker litt imot dine egne linker mtp pinne 1..... :-) Hvordan kan pinne 1 ikke være signaljord? Mtp fullbalansert signal?

  Her er det vel jordingssløyfe de sikter til:
  " AES standards mentioned above recommend that shells of cable-mounted connectors should never be connected to pin 1 or the shield, because inadvertent contact of the shell with another grounded surface while in use can create unwanted current paths for fault current, potentially causing hum and other noise"
  Kabelen min er kopla slik som vist på det øvste av dei tre figurane du publiserte. Eg har 5-pins TAC-kontakt i tonearma, men skjermen er ikkje kopla til i den enden. Den midterste av dei 5 pinnane i TAC-kontakten er kopla til separat jordkabel, som har ein spade i forsterkarenden. Denne koplar eg så til jordskruen på forsterkaren.

  Eg fann eit bilete av Debut på "intersprett", vist her. Trur dette er ein Debut III. Det er ikkje heilt likt biletet du publiserte, men du har vel Debut Carbon, så kanskje det er litt forskjell på dei? Det spelar forresten ikkje nokon rolle. Kontaktane på biletet du publiserte er phono-kontaktar. Så da er det ikkje så rart at du endar opp med brum. For balansert overføring må du nytta XLR-kontaktar [1].

  I samband med balansert overføring er det ikkje noko som heiter signaljord. Chasssisjord (pinne 1) skal komplast til chassiset og skjermen. Skjermen er med andre ord berre ei forlenging av chassiset, som fungerer som eit Farady-bur [2]. Signaljord er noko anna. Det er jord på krinskortet i forsterkaren. Om du koplar chassisjord til signaljord oppstår det ei brumsløyfe. I samband med balansert overføring står det ein differensialforsterkar i mottakarenden (RIAA-forsterkaren). Denne forsterkar differansen mellom positiv og negativ leiar.

  Så var det kommentaren i [4] om at det kan oppstå brum om pinne 1 er kopla til skjermen. Dette er berre eit problem når både sendar og mottakar er kopla til sikkerheitsjord. Er det jordstøpsel på spelaren din?

  Det du må gjera om du vil gå over til balansert overføring er å setta på XLR-kontaktar [2] i platespelaren (garantien blir da ugyldig) og kopla slik som vist på Aqvox-figuren du publiserte. Du brukar så ein XLR mikrofonkabel [3] mellom spelaren og RIAA-forsterkaren. At denne typen vert kalla mikrofonkabel spelar ingen rolle. Denne typen finst i fleire lengder. Merk at kapasitansen er oppgjeven til 60 pF/m. Ortofon rår til at 2M Red vert belasta med 150 - 300 pF. Om kabelen din har ein kapasitans på 60 pf/m og lengda er på 60 cm er kabelkapasitansen på 36 pF, så inngangakapasitansen på RIAA-forsterkaren bør vera mellom 114 og 264 pF. Så 200 pF høver kanskje, men dette kan du testa ut. Om du har ein 5 m lang kabel (ingen problem med balansert overføring) ville kapasitansen til denne kabelen [3] koma på 300 pF, som er øvre grense tilrådd av Ortofon. Du treng vel ikkje så lang kabel, men om du gjorde det ville det vera lurt å bruka ein kabel med mindre kapasitans per meter.

  Du kan bruka eit Ohm-meter (Clas Ohlson har billige multimetre) for å sjekka om det er kontakt mellom pinne 1 i dei to endane av kabelen. Om det er det veit du at skjermen er kopla til pinne 1 i begge endar. Det er han ikkje i skjemaet frå Aqvox. Men om det er det treng du ikkje separat jordledning. Du kan sjølvsagt prøva med og utan.

  Postum scriptum: om nokon freistar å selja deg ein sokalla "High-End"-kabel til fleire tusen kroner og 50 øre kan du informera dei om at dei kjem til å opphalda seg lenge i skjærselden.

  Referansar
  [1] XLR (han) https://www.benum.no/produkt/5628328...gull-skruterm-
  [2] Faraday-bur, https://nn.wikipedia.org/wiki/Faraday-bur
  [3] XRL-kabel https://www.benum.no/produkt/5628308...-xlr-xlr-60-cm
  [4] XLR https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_co...n_in_audio_use

 2. #22
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  432
  Tagget i
  4 Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg

  Eg fann eit bilete av Debut på "intersprett", vist her. Trur dette er ein Debut III. Det er ikkje heilt likt biletet du publiserte, men du har vel Debut Carbon, så kanskje det er litt forskjell på dei? Det spelar forresten ikkje nokon rolle. Kontaktane på biletet du publiserte er phono-kontaktar. Så da er det ikkje så rart at du endar opp med brum. For balansert overføring må du nytta XLR-kontaktar [1].

  I samband med balansert overføring er det ikkje noko som heiter signaljord. Chasssisjord (pinne 1) skal komplast til chassiset og skjermen. Skjermen er med andre ord berre ei forlenging av chassiset, som fungerer som eit Farady-bur [2]. Signaljord er noko anna. Det er jord på krinskortet i forsterkaren. Om du koplar chassisjord til signaljord oppstår det ei brumsløyfe. I samband med balansert overføring står det ein differensialforsterkar i mottakarenden (RIAA-forsterkaren). Denne forsterkar differansen mellom positiv og negativ leiar.

  Så var det kommentaren i [4] om at det kan oppstå brum om pinne 1 er kopla til skjermen. Dette er berre eit problem når både sendar og mottakar er kopla til sikkerheitsjord. Er det jordstøpsel på spelaren din?

  Det du må gjera om du vil gå over til balansert overføring er å setta på XLR-kontaktar [2] i platespelaren (garantien blir da ugyldig) og kopla slik som vist på Aqvox-figuren du publiserte. Du brukar så ein XLR mikrofonkabel [3] mellom spelaren og RIAA-forsterkaren. At denne typen vert kalla mikrofonkabel spelar ingen rolle. Denne typen finst i fleire lengder. Merk at kapasitansen er oppgjeven til 60 pF/m. Ortofon rår til at 2M Red vert belasta med 150 - 300 pF. Om kabelen din har ein kapasitans på 60 pf/m og lengda er på 60 cm er kabelkapasitansen på 36 pF, så inngangakapasitansen på RIAA-forsterkaren bør vera mellom 114 og 264 pF. Så 200 pF høver kanskje, men dette kan du testa ut. Om du har ein 5 m lang kabel (ingen problem med balansert overføring) ville kapasitansen til denne kabelen [3] koma på 300 pF, som er øvre grense tilrådd av Ortofon. Du treng vel ikkje så lang kabel, men om du gjorde det ville det vera lurt å bruka ein kabel med mindre kapasitans per meter.

  Du kan bruka eit Ohm-meter (Clas Ohlson har billige multimetre) for å sjekka om det er kontakt mellom pinne 1 i dei to endane av kabelen. Om det er det veit du at skjermen er kopla til pinne 1 i begge endar. Det er han ikkje i skjemaet frå Aqvox. Men om det er det treng du ikkje separat jordledning. Du kan sjølvsagt prøva med og utan.

  Postum scriptum: om nokon freistar å selja deg ein sokalla "High-End"-kabel til fleire tusen kroner og 50 øre kan du informera dei om at dei kjem til å opphalda seg lenge i skjærselden.

  Referansar
  [1] XLR (han) https://www.benum.no/produkt/5628328...gull-skruterm-
  [2] Faraday-bur, https://nn.wikipedia.org/wiki/Faraday-bur
  [3] XRL-kabel https://www.benum.no/produkt/5628308...-xlr-xlr-60-cm
  [4] XLR https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_co...n_in_audio_use
  Takker igjen for god info, er par lys som har gått opp underveis her gitt :-)
  Ser først nå forskjellen på chassi jord og signaljord på bal vs ubal.
  Jeg har ikke jordsøpsel mtp 220V, men har jordskrue som jorder tonearmen. Kabelen min har skjerm med egen jordleder i hver ende.
  Lurer også på om carbonfiber leder strøm? Ser jordkabelen er skrudd rett i carbon armen....?

  Skjønner mer og mer, men skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan bruke rca pluggene på spilleren?
  Jeg skal jo bare bruke to av pinnene i xlr kontakten da skjermlederen er separat....?

 3. #23
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra komfort Se Innlegg
  Takker igjen for god info, er par lys som har gått opp underveis her gitt :-)
  Ser først nå forskjellen på chassi jord og signaljord på bal vs ubal.
  Jeg har ikke jordsøpsel mtp 220V, men har jordskrue som jorder tonearmen. Kabelen min har skjerm med egen jordleder i hver ende.
  Lurer også på om carbonfiber leder strøm? Ser jordkabelen er skrudd rett i carbon armen....?

  Skjønner mer og mer, men skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan bruke rca pluggene på spilleren?
  Jeg skal jo bare bruke to av pinnene i xlr kontakten da skjermlederen er separat....?
  Det finst eit utal forskjellige typar karbonfiber, og dei er som oftast gode leiarar. Kanskje ikkje like gode som metall, men om tonearma er laga av karbonfiber vil ho fungera som skjerm, og det er nok grunnen til at ho er kopla til jordleiaren.

  Du kan ikkje bruka RCA-kontakatar for balansert overførong. Om du brukar berre ein av leiarane i XLR-pluggen får du ikkje balansert overføring. Poenget med balansert overføring er at det balanserte inngangstrinnet i RIAA-forsterkaren er ein differensialforsterkar, som forsterkar spenningsdifferansen mellom dei to leiarane. Når begge leiarane har same interferenssignal blir det difor kansellert i differensialforsterkaren. For at dette skal fungera må interferenssignalet vera så like som mulig i begge dei to leiarane (dette har ingen ting med skjermen å gjera). Men for at interferensespenninga skal vera den sama i begge leiarane lyt dei leggast tett saman (å tvinna dei hjelper), og kjeldeimpedansen i sendaren (pickupen i platespelaren) må vera lik. Dette oppnår du ved å bruka parkabel og ved å kopla dei to leiarane direkte til leiarane frå pickupen. Pickupen fungerer som ein spenningsgenerator, som er plasser mellom dei to leiarane, og i dette tilfellet vert kjeldeimpedansen for begge leiarane automatisk heilt lik. Ingen av dei to leiarane må koplast til jord, korkje i platespelaren eller i RIAA-forsterkaren.

  I samband med ubalansert overføring er det ingen differensialforsterkar som kansellerer interferensespenningar, så dei blandar seg med signalet frå pickupen. Når ein brukar RCA-pluggar har kabelen ein indre leiar og skjermen vert nytta som den andre leiaren. Skjermen må difor koplast til signaljord på kretskortet, noko som fører til at interferensspanningar til ein viss grad modulerer jordspenninga på kretskortet. I samband med balansert overføring er skjermen kopla til chassis (metallet i boksen) og forstyrrar ikkje signaljord på kretskortet. Det er ingen tvil om at balanser overføring er mykje betre enn ubalansert overføring. Di svakare signalspenninga er og di lengre kablane er di større er fordelen med balansert overføring.

  At forbrukarelektronikk nyttar ubalansert overføring kjem nok at det er billigare, og at det er så innarbeidd at det er vanskeleg å endra. Men det er ein dårleg måte å kopla saman ulike komponentar på. I studio vert det utelukkande nytta balansert overføring. Ein kan undra seg over så sokalla high-end-utstyr framleis vert utstyrt med ubalansert overføring. Eg kjøper konsekvent ikkje utstyr utan at det har balansert overføring. I staden for ein overprisa high-end-DAC med ubalanserte utgangar har eg eit proffesjonelt interface (Prism Sound Titan). Det er heller ikkje så billig, men det har balanserte inn og utgangar og god kvalitet. Etter mi meining får ein meir for pengane når ein kjøper pro-utstyr enn "high-end"-utstyr. Ofte er det prisen som er "high" og ikkje lydkvalitetetn.

  Eg har ofte tenkt på at ein av grunnane til at folk meiner å høyra forskjell på svindyre komponentar kanskje kan koma av interference på grunn av at det vert nytta ubalanser overføring. Det er heller ikkje utenkjeleg at det folk høyrer, eller meiner å høyra, når dei "lyttar" til ulike signalkablar kjem av at ulike kablar plukkar opp interferense noko ulikt. Men dette har eg ikkje undersøkt. Det burde kanskje gjerast, men er langt i frå lett å gjennomføra.
  Vedlagte bilder Vedlagte bilder  

 4. #24
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Jeg har et godt tip til støjreducering.

  Vend faserne i pickuppens ene kanal.

  Støj går nu igennem den ene amp-kanal i fase, den anden i modfase= støj udligner sig selv.

  Vend fasen på HT i samme kanal, så fasen bliver rigtig igen.

 5. #25
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Jeg har et godt tip til støjreducering.

  Vend faserne i pickuppens ene kanal.

  Støj går nu igennem den ene amp-kanal i fase, den anden i modfase= støj udligner sig selv.

  Vend fasen på HT i samme kanal, så fasen bliver rigtig igen.
  Nei, det funkar inte.

 6. #26
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Fungerer rigtig godt her.

 7. #27
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Fungerer rigtig godt her.
  Det fungerer på det viset at du får lyd, men du kansellerer ikkje interferens.

 8. #28
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Fungerer rigtig godt her.
  Det fungerer på det viset at du får lyd, men du kansellerer ikkje interferens.

  Støj er reduceret og kanaloverhøret bedre.

 9. #29
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Fungerer rigtig godt her.
  Det fungerer på det viset at du får lyd, men du kansellerer ikkje interferens.
  Støj er reduceret og kanaloverhøret bedre.
  Kva slags støy er det du siktar til? Har du målt?

 10. #30
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Fungerer rigtig godt her.
  Det fungerer på det viset at du får lyd, men du kansellerer ikkje interferens.
  Støj er reduceret og kanaloverhøret bedre.
  Kva slags støy er det du siktar til? Har du målt?

  Vi kan kalde det plade/nåle-støj.
  Nej, jeg har ikke målt. Kanalseperation er til at høre.

 11. #31
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Sitat Sitat fra Bolinder Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg

  Støj er reduceret og kanaloverhøret bedre.
  Kva slags støy er det du siktar til? Har du målt?

  Vi kan kalde det plade/nåle-støj.
  Nej, jeg har ikke målt. Kanalseperation er til at høre.
  Det har ikkje noko med interferens å gjera.

 12. #32
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  I selve begrebet "bedre kanal-adskillelse" ligger også et udsagn om "mindre interferens".

  Men måske mit indlæg var lidt off-topic.
  Det var udelukkende et tip til muligvis yderligere forbedring, nu der alligevel blev debatteret fordele ved pladespiller-connection.

 13. #33
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  I selve begrebet "bedre kanal-adskillelse" ligger også et udsagn om "mindre interferens".

  Men måske mit indlæg var lidt off-topic.
  Det var udelukkende et tip til muligvis yderligere forbedring, nu der alligevel blev debatteret fordele ved pladespiller-connection.
  Det er lett å visa at du heller ikkje kan kansellera "nålestøy" ved å invertera ein kanal. Vi kallar venstre og høgre signal frå pickupen for sv respektivt sh. Så kallar vi støysignala for nv respektivt nh. Signala frå pickupen kan då uttrykkast
  xv = sv + nv
  xh = sh + nh
  Så reverserer vi polariteten på høgre kanal, slik at
  xh = -(sh + nh)
  Så forsterkar vi signala med ein faktor A:
  Xv = A(sv + nv)
  Xh = A(-(sh + nh)) = -A(sh + nh)
  Til slutt reverserer vi polariteten igjen:
  Yv = A(sv + nv)
  Yh = -(-A(sh + nh)) = A(sh + nh),
  som er et same som vi får utan å reversera polariteten.

 14. #34
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Bolinder.

  Det kaldes teoretisk tilgang
  og jeg er glad for vores verden ikke er funderet på din matematik.
  (Har du taget højde for støjreduktionen i stereo-amp? Det er jo pointet mit tip hviler på.

  Bolinder svar mig lige,
  du har en stereo-amp, en kanal med støj i fase og en kanal med støj ude af fase,
  hvad giver resultatet?

 15. #35
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Aug 2008
  Innlegg
  293
  Tagget i
  3 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Bolinder.

  Det kaldes teoretisk tilgang
  og jeg er glad for vores verden ikke er funderet på din matematik.
  (Har du taget højde for støjreduktionen i stereo-amp? Det er jo pointet mit tip hviler på.

  Bolinder svar mig lige,
  du har en stereo-amp, en kanal med støj i fase og en kanal med støj ude af fase,
  hvad giver resultatet?
  Om du legg til støy i forsterkaren vil ikkje det kansellera det du kallar "stiftstøy". Om du har støy i forsterkaren er det mest truleg termisk støy, og da er støyen i dei to kanalane uavhengig av kvarandre. Fasen til slik støy er tilfeldig, så det er ikkje muleg å kansellera han med subtraksjon av kanalane. Støy er ikkje noko mystisk; det går å utføra beregningar på støy. Om forsterkaren din påfører signalet støy høyrer du det når pickupen ikkje ikkje spelar (når arma er heva). Har du støy i høgtalarane da?

 16. #36
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  432
  Tagget i
  4 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Bolinder.

  Det kaldes teoretisk tilgang
  og jeg er glad for vores verden ikke er funderet på din matematik.
  (Har du taget højde for støjreduktionen i stereo-amp? Det er jo pointet mit tip hviler på.

  Bolinder svar mig lige,
  du har en stereo-amp, en kanal med støj i fase og en kanal med støj ude af fase,
  hvad giver resultatet?
  Da må du jo brokoble utgangen på stereo ampen og ender opp med mono?!

 17. #37
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Sitat Sitat fra komfort Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Bolinder.

  Det kaldes teoretisk tilgang
  og jeg er glad for vores verden ikke er funderet på din matematik.
  (Har du taget højde for støjreduktionen i stereo-amp? Det er jo pointet mit tip hviler på.

  Bolinder svar mig lige,
  du har en stereo-amp, en kanal med støj i fase og en kanal med støj ude af fase,
  hvad giver resultatet?
  Da må du jo brokoble utgangen på stereo ampen og ender opp med mono?!

  Nej.
  Støj i fase udlignes af støj ude af fase.

 18. #38
  Hifi-entusiast
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  432
  Tagget i
  4 Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Sitat Sitat fra komfort Se Innlegg
  Sitat Sitat fra nils valla Se Innlegg
  Bolinder.

  Det kaldes teoretisk tilgang
  og jeg er glad for vores verden ikke er funderet på din matematik.
  (Har du taget højde for støjreduktionen i stereo-amp? Det er jo pointet mit tip hviler på.

  Bolinder svar mig lige,
  du har en stereo-amp, en kanal med støj i fase og en kanal med støj ude af fase,
  hvad giver resultatet?
  Da må du jo brokoble utgangen på stereo ampen og ender opp med mono?!

  Nej.
  Støj i fase udlignes af støj ude af fase.
  Jeg har vaskeligheter med å se dette, men jeg mener dette kun gjelder i elektriske kretser...når det har sluppet ut på høyttalerne er det for seint.
  Blir det litt som å si at når man bytter +og - på den ene høyttaleren så blir lyden borte? Den blir jo ikke det...

 19. #39
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Komfort.

  En stereo-amp ER et elektrisk kredsløb.
  Fasen vender man tilbage igen på ht-terminalerne så lyden kommer i ret fas

  Det eneste problem bliver, de andre medier der benyttes (f.eks CD, FM) kommer i modfase, hvis ikke man tilbagevender ht-fasen når ikke man spiller vinyl.
  Her i huset hos mig lever jeg i bedste velgående med CD i modfase ovenpå på den klekkelige forbedring hele "øvelsen" giver mine vinyler.
  Siste redigert av nils valla; 09.05.2019 kl. 09:39.

 20. #40
  Overivrig entusiast
  Ble medlem
  Jul 2012
  Innlegg
  982
  Tagget i
  0 Innlegg
  Bolinder og Komfort.

  Fik i afprøvet tippet med faseinverteringen?
  Gjorde det en forskel?

Side 2 av 3 FørsteFørste 123 SisteSiste

Skrive Tillatelser

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere dine innlegg
 •  


 

Om Hifisentralen

  Hifisentralen er Norges største webside innen high-end hi-fi og musikk, og vi har vært på nett siden år 2001. Velkommen til en god hi-fi diskusjon eller kjøp og salg av utstyr.
   

Følg oss på sosiale medier:

Facebook Twitter RSS Feed