Ønsker å kjøpe Grundig Satelitt 6001. Må være pen og i god stand.

Henv: sjopheim@yahoo.com