Om det er av interesse for noen, så har jeg laget en video som forklarer hvordan man kan reparere Tandberg TCD 300 og 400-serie kassettspillere hvor lydhodebroen ikke slår inn som den skal, med det resultat at spilleren ikke fungerer/fungerer dårlig på inn- og avspilling. Den kan med fordel også brukes hvis man har behov for å bytte drivreimer, pressvalser og andre drivverksdeler. Jeg tror den skal dekke de fleste mekaniske reparasjonsbehov på disse spillerne.

Videoen kan sees her:
Del 1: Tandberg TCD300 and 400 series tape transport repair part 1 - YouTube

Del 2: Tandberg TCD300 and 400 series tape transport repair part 2 - YouTube

Del 3: Tandberg TCD300 and 400 series tape transport repair part 3 - YouTube