Nu finns det en vägledning i hur man byter foamkanter på vintage basar.
Se bland de prioriterade ämnena!

M v h
Kjell Kranzberg