Här finns en del tips om reparationer och felsökning:

http://www.leifline.com/reptips/index.htm