Noen som kjenner denne? (For ordens skyld: Jeg kjenner godt til SM 58, så ikke skriv om den)