Reddet en Garrad 4 H plate spiller fra e døden i dag, er det noen som hvet om dette er noe å samle på, eller skal jeg bare plukke av vridbar stift og kaste resten.
Har ikke fått motor til å gå på den.