Politikk, religion og samfunn Russland - En tikkende bombe eller bare fjas?

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.909
  Antall liker
  7.121
  Torget vurderinger
  0
  Luftforsvaret har i de siste par tiår basert stadig mer av sin virksomhet på pendling, dvs at operativt personell pendler inn til arbeidssted fra bosted, gjerne på østlandet... Om det er nok piloter er en sak, - om de er eller makter å komme seg til riktig sted på riktig tid er et helt annet spørsmål...
  Etter å ha blitt påkostet det som regnes som verdens dyreste utdannelse, med lønn, er det selvsagt helt grusomt forferdelig om man må bo i nærheten av arbeidssted, - til tross for beordringsplikt i fem år. Dette systemet kan man selvsagt diskutere, og det har helt klart konsekvenser for familiefolk, men det er likevel en del av prisen for utdannelsen.
  Pendlingen har helt naturlige årsaker. I "gamle dager" bodde alt befal tett optil den leiren der de tjenestegjorde. De som hadde familie
  bodde i leiligheter som hadde en hyggelig lav husleie. Tanken bak dette var at få hadde planer om å bosette seg i indre Troms eller i Lakselv for resten av livet. Med lav husleie hadde de en mulighet til å bygge seg opp egenkapital til å kunne kjøpe en permanent bolig på Østlandet, Bergensområdet, Trøndelag eller der de i stort sett hadde sine røtter. Så brått en dag var det en politiker AP eller H, husker ikke, som fat ut at dette var skrekkelig usosialt i forhold til andre statsnsatte, som gjerne bodde og jobbet i Oslo, som ikke fikk subsidiert tjenestebolig.
  Der utgikk så bud fra Herodes i Regjeringskvartalet om at alle militære som bodde i tjenestebolig skulle betale det man omtalte som "markedspris" i husleie. Resultatet var selvsagt at fast ansatte yrkesmillitære kjøpte det huset de skulle bli gamle i, installerte sine familier der og forlangte pendler ordninger. Da det ble klart for FD at man lå an til miste 75-80% av alt befalet gikk ledelsen med på dette. Og kostnadene med pendlerordningene ble selvsagt tatt fra den sekken med penger som egentlig var ment å brukes på utstyr etc som skulle ha styrket forsvarsevnen. Dette var kortversjonen.

  Når det gjelder piloter så er faktisk plikttjenesten "noe lengere" enn 5 år.
   

  Aurora

  Æresmedlem
  Ble medlem
  04.06.2004
  Innlegg
  13.921
  Antall liker
  10.148
  Sted
  Ytterst i havgapet...
  Når det gjelder piloter så er faktisk plikttjenesten "noe lengere" enn 5 år.
  Det har du sikkert rett i....
  BTW - det er bare et par år siden 1 stk sønn flytta ut av forsvarsbolig.... ligna rett nok ikke akkurat på Skaugum, men husleia var/er fortsatt latterlig lav sammenlignet med markedsleie, selv her ute i provinsen....
   

  Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.909
  Antall liker
  7.121
  Torget vurderinger
  0
  Når generalene får makta ender det sjelden godt.
  Jeg kjenner faktisk fler av arten "General" og "Admiral". Kort sagt så er det INGEN av dem som ser på bruk av militær makt som ønskelig.
  De vet så alt for godt hva en krig innebærer. De er "profesjonelle i krigføring" i motsettning til mange yrkespolitikere som har snodige
  drømmer om militære seire, heder og ære.
  Generalene, de norske i alle fall, ber om et sterkere forsvar, ikke fordi at de ønsker å bruke det men for at det skal kunne få en eventuell agressor til å tenke seg om et par ganger før han prøver seg.
  Vi sto utenfor WW1 og det fordi vi faktisk hadde et rimelig oppegående forsvar. Vår marine var i forhold til samtiden både moderne, god og efffektiv. Begge parter i krigen så det derfor som meget lite sansynlig at den andre parten kunne besette Norge for på den måten å skaffe seg en strategisk fordel.
  Når vi så kommer til WW2 så var det norske forsvaret, inkludert marinen, relativt sett alt for dårlig. Både Tyskland og UK så det som en reell mulighet at den andre parten ville kunne okkupere Norge for på den måten å skaffe seg en strategisk og taktisk fordel ved å kontrollere vår kystlinje. Tyskland var først ute, men det var planer lagt i London på det tidspunktet om å okkupere Norge, men engelskmennene var rett og slett for sent ute. Tyskland invaderte egentlig ikke Norge fordi man hadde så skrekklig lyst til å sysselsette et stort antall soldater i et lite land langt mot nord. De hadde kun 2 grunner til å gå inn i Norge. For å sikkre malmen fra Kiruna som kom over Narvik og ikke minst for å unngå at UK skulle okkupere og sette seg fast i Norge slik at malmleveransene ble skadelidende. Hvis vi i 1940 hadde hatt det forsvaret vi burde hatt ville nok hverken Tyskland eller England ha forsøkt seg på en invasjon. De ville begge i utgangspunktet ha nøyd seg med å vite at vi var i stand til å hindre at den andre parten kunne gjennomføre en invasjon og okkupasjon. Som en bisettning kan nevnes at Altmark affæren medførte at tysk militær ledelse bare ble enda mere overbevist om at Norge ikke var i stand til å forsvare seg mot en mulig engelsk invasjon. Så at vi i det store og hele ble innblandet i WW2 skyldes i meget stor grad vår noe naive "brukkne gevær" og pasifstiske innstilling.
   

  xerxes

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  08.01.2005
  Innlegg
  8.718
  Antall liker
  4.388
  Sted
  Holmestrand
  Jeg kjenner faktisk fler av arten "General" og "Admiral". Kort sagt så er det INGEN av dem som ser på bruk av militær makt som ønskelig.
  De vet så alt for godt hva en krig innebærer. De er "profesjonelle i krigføring" i motsettning til mange yrkespolitikere som har snodige
  drømmer om militære seire, heder og ære.
  Generalene, de norske i alle fall, ber om et sterkere forsvar, ikke fordi at de ønsker å bruke det men for at det skal kunne få en eventuell agressor til å tenke seg om et par ganger før han prøver seg.
  Vi sto utenfor WW1 og det fordi vi faktisk hadde et rimelig oppegående forsvar. Vår marine var i forhold til samtiden både moderne, god og efffektiv. Begge parter i krigen så det derfor som meget lite sansynlig at den andre parten kunne besette Norge for på den måten å skaffe seg en strategisk fordel.
  Når vi så kommer til WW2 så var det norske forsvaret, inkludert marinen, relativt sett alt for dårlig. Både Tyskland og UK så det som en reell mulighet at den andre parten ville kunne okkupere Norge for på den måten å skaffe seg en strategisk og taktisk fordel ved å kontrollere vår kystlinje. Tyskland var først ute, men det var planer lagt i London på det tidspunktet om å okkupere Norge, men engelskmennene var rett og slett for sent ute. Tyskland invaderte egentlig ikke Norge fordi man hadde så skrekklig lyst til å sysselsette et stort antall soldater i et lite land langt mot nord. De hadde kun 2 grunner til å gå inn i Norge. For å sikkre malmen fra Kiruna som kom over Narvik og ikke minst for å unngå at UK skulle okkupere og sette seg fast i Norge slik at malmleveransene ble skadelidende. Hvis vi i 1940 hadde hatt det forsvaret vi burde hatt ville nok hverken Tyskland eller England ha forsøkt seg på en invasjon. De ville begge i utgangspunktet ha nøyd seg med å vite at vi var i stand til å hindre at den andre parten kunne gjennomføre en invasjon og okkupasjon. Som en bisettning kan nevnes at Altmark affæren medførte at tysk militær ledelse bare ble enda mere overbevist om at Norge ikke var i stand til å forsvare seg mot en mulig engelsk invasjon. Så at vi i det store og hele ble innblandet i WW2 skyldes i meget stor grad vår noe naive "brukkne gevær" og pasifstiske innstilling.
  Langt på vei enig, men Hitler unnså seg ikke for å gå løs på Sovjetunionen. Den Røde Arme var på 5,5 millioner menn da operasjon Barbarossa startet i 1941, så militær styrke er nok heller ingen garanti når man står ovenfor en gal mann med like gale undersåtter.
   

  Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.909
  Antall liker
  7.121
  Torget vurderinger
  0
  Langt på vei enig, men Hitler unnså seg ikke for å gå løs på Sovjetunionen. Den Røde Arme var på 5,5 millioner menn da operasjon Barbarossa startet i 1941, så militær styrke er nok heller ingen garanti når man står ovenfor en gal mann med like gale undersåtter.
  Nå viste jo Tyskerne at Stalin hadde utrensket store deler av offiserskorpset slk at de offiserer han hadde langt fra var de beste rent militærfaglig. Og la oss heller ikke glemme at tyskerne hadde fått med seg hvordan "lille" Finland hadde herjet med tallmessig overlegne russiske styrker under Vinterkrigen. Og ikke minst så var jo russere "untermench" slik at det minst måtte 30-50 russere til for å matche en "stolt germansk" soldat. Denne rasismen var nok også en av naziledelsens akilleshæler. Tyskland hadde tradisjonelt et meget profesjonellt offiserskorps men de ble ( heldigvis ) ofte overkjørt av "jyplinger" med fartstid NSDAP og uten militær erfaring.
  En meget sterkt bidragende faktor til at Tyskland tapte krigen var at generalene ikke fikk lovtil å gjøre det de kunne, drive krig, men måtte tilfredsstille en korporal med større ego enn militære kunnskaper.
   

  Dr Dong

  Æresmedlem
  Ble medlem
  23.01.2011
  Innlegg
  14.206
  Antall liker
  13.402
  Sted
  landskapet uten motstand
  noen gode refleksjoner med utgagnspunkt i scholz nøling med å ønske ukrainsk seier, og den geopolitiske situasjon/endring

   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  34.570
  Antall liker
  31.470
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Så at vi i det store og hele ble innblandet i WW2 skyldes i meget stor grad vår noe naive "brukkne gevær" og pasifstiske innstilling.
  Det kan også være interessant å fundere over hvorfor det tyske angrepet på Sverige ble avlyst i siste øyeblikk. Planen var å gå inn fra Norge, rett østover, og samtidig sette i land styrker på Hallandskysten sør for Göteborg. Disse skulle så møtes i et avgjørende slag mot svenske styrker et sted på Götasletten. Styrkene sto ferdig oppmarsjert i Norge og i havner langs Østersjøkysten, men man bestemte seg for å droppe hele prosjektet.

  Det ser ut til å ha vært to tungtveiende grunner i den kalkylen:
  - Svenskene hadde kalt inn store deler av hæren, ca 300000 mann, til vinterøvelse i Østersunds-traktene. Den var posisjonert som å forsvare Sverige mot en britisk invasjon via Trøndelag, noe som ville klippet av de tyske forsyningslinjene nordover, men man lot det også skinne gjennom at enhver annen angriper ville bli møtt på samme måte. Altså måtte tyskerne konkludere med at risikoen for å «miste» Sverige til britene var liten, samtidig med at prisen for en tysk invasjon ville bli svært høy.

  - Svenskene hadde også bygget lommeslagskipene «Sverige», «Drottning Victoria» og «Gustaf V». I motsetning til de norske «Norge» og «Eidsvold» var dette moderne skip som inngikk i et helhetlig forsvarskonsept. En sjøveis invasjon ville blitt en meget kostbar affære for angriperen, som ville behøve et antall slagskip for beskyttelse, noe som igjen ville utsette disse for ubåtangrep. Etter tapet av «Bismarck» og «Scharnhorst» var det ikke opplagt at tyskerne hadde marinefartøy som kunne løse et slikt oppdrag.
  The Sverige-class ships differed in several ways from the classical coastal defence ship: at first by heavier armament as well as better speed and armour, but still small enough to operate and hide in the archipelagos and shallow waters. But the main difference was to be noted in their tactical doctrine and operations. Unlike other coastal defence ships, the Sverige class formed the core of a traditional open-sea battle group (Coastal Fleet), operating with cruisers, destroyers, torpedo boats and air reconnaissance like traditional battleship tactics of the time. This "mini battle group" had no intention, nor need, to challenge the superpowers in blue sea battles, but rather to operate as defensive shield against any aggression challenging Swedish interests and territory. Based on the doctrine that one needs a battle group to challenge a battle group, the Coastal Fleet presented a considerable obstacle to anything smaller than a full-size battleship or battlecruiser, but in a tactical situation where full-size battleships would have very limited operational space exposing them to submarines, fast torpedo crafts, land based dive-bombers and minefields.
  Så man kom til at kostnad, nytte og egen evne ikke sto i noe rimelig forhold, og Sverige slapp å oppleve krig i eget land. Hvilket er hele poenget med å ha et militært forsvar.
   
  Sist redigert:

  palmaris

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  29.11.2002
  Innlegg
  1.438
  Antall liker
  761
  Torget vurderinger
  1
  Det kan også være interessant å fundere over hvorfor det tyske angrepet på Sverige ble avlyst i siste øyeblikk. Planen var å gå inn fra Norge, rett østover, og samtidig sette i land styrker på Hallandskysten sør for Göteborg. Disse skulle så møtes i et avgjørende slag mot svenske styrker et sted på Götasletten. Styrkene sto ferdig oppmarsjert i Norge og i havner langs Østersjøkysten, men man bestemte seg for å droppe hele prosjektet.

  Det ser ut til å ha vært to tungtveiende grunner i den kalkylen:
  - Svenskene hadde kalt inn store deler av hæren, ca 300000 mann, til vinterøvelse i Østersunds-traktene. Den var posisjonert som å forsvare Sverige mot en britisk invasjon via Trøndelag, noe som ville klippet av de tyske forsyningslinjene nordover, men man lot det også skinne gjennom at enhver annen angriper ville bli møtt på samme måte. Altså måtte tyskerne konkludere med at risikoen for å «miste» Sverige til britene var liten, samtidig med at prisen for en tysk invasjon ville bli svært høy.

  - Svenskene hadde også bygget lommeslagskipene «Sverige», «Drottning Victoria» og «Gustaf V». I motsetning til de norske «Norge» og «Eidsvold» var dette moderne skip som inngikk i et helhetlig forsvarskonsept. En sjøveis invasjon ville blitt en meget kostbar affære for angriperen, som ville behøve et antall slagskip for beskyttelse, noe som igjen ville utsette disse for ubåtangrep. Etter tapet av «Bismarck» og «Scharnhorst» var det ikke opplagt at tyskerne hadde marinefartøy som kunne løse et slikt oppdrag.


  Så man kom til at kostnad, nytte og egen evne ikke sto i noe rimelig forhold, og Sverige slapp å oppleve krig i eget land. Hvilket er hele poenget med å ha et militært forsvar.
  Sant nok, i tillegg til å forsyna tyskarane med jarnmalm og tillata troppetransport...
   

  JMM

  Slava Ukraini!
  Ble medlem
  27.11.2016
  Innlegg
  6.525
  Antall liker
  6.759
  Sted
  Fredrikstad
  Torget vurderinger
  3
  De vil bare være snille med oss ved ikke å si det helt åpenbare.
   

  Spiralis

  Æresmedlem
  Ble medlem
  13.03.2005
  Innlegg
  18.909
  Antall liker
  7.121
  Torget vurderinger
  0
  Det ser ut til å ha vært to tungtveiende grunner i den kalkylen:
  - Svenskene hadde kalt inn store deler av hæren, ca 300000 mann, til vinterøvelse i Østersunds-traktene. Den var posisjonert som å forsvare Sverige mot en britisk invasjon via Trøndelag, noe som ville klippet av de tyske forsyningslinjene nordover, men man lot det også skinne gjennom at enhver annen angriper ville bli møtt på samme måte. Altså måtte tyskerne konkludere med at risikoen for å «miste» Sverige til britene var liten, samtidig med at prisen for en tysk invasjon ville bli svært høy.
  Det var ikke helt ute grunn at Sverige forberedte seg på en engelsk invasjon. England hadde planer for en invasjon av nordlige deler av Sverige, men det var på et noe tidligere tidspukt i kigen. England, eller mere spesifikt mannen med cigar i munnviken og V tegnet til alle og enhver, Churchill, hadde planer om å gå inn i Narvik og så kjempe seg gjennom Norge, som ikke var forventet å by på mye motstand, og så videre gjennom Sverige for å kunne hjelpe Finland under Vinterkrigen. Man hadde bedt Sverige om tillatelse til å gå gjennom Sverige for å hjelpe Finland men Gustav Adolf og hans regjering sa et klart NEI! Det svenske establishmentet var meget pro Hitler. Den svenske instillingen til Hitler lå fast til etter nederlaget ved Stalingrad. Det var ikke før etter at det var blitt klart at Tyskland ville tape krigen at svenske styresmakter ble mere "vestvendt". Helt på slutten av krigen, tidlig vår 1945, tilbød Sveriges regjering å sende svanske styrker inn i Sør Norge, men kun hvis Sverige fikk noen norske områder som "betaling". Kong Haakon avviste "tilbudet" med en fnys!
   

  kasol

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  16.03.2005
  Innlegg
  4.120
  Antall liker
  2.856
  Torget vurderinger
  4
  Robin Horsfall

  'When the blast of war blows in our ears'.

  Valery Zaluzhnyi, General of Ukraine's Combined Forces posted a message to his soldiers last night saying

  "It's time to get back what's ours."

  There can be no clearer message than this that the counter offensive Ukraine has been preparing is about to unfold. For the past two weeks the pressure has been increasing all along the front, even at sea, proving beyond doubt that Ukraine has superiority in every area, except perhaps in simple numbers. Their weapons are more accurate with longer range, their training and preparation is superior and most importantly of all their people want to take the fight back to the enemy.

  All along the Ukrainian front today men and women will hear the words of their General and they will be enormously proud to be part of their great undertaking. - To liberate their homeland from a foreign invader.

  They know that some will not return home and they accept the consequences of the decision to fight among people who have become their closest friends. They know that the future and freedom of their people depends on what they do.

  We do not doubt their courage, we do not doubt their ability to carry out the task. We have given our treasure and our support but now, once again the heroes of Ukraine must give their blood. They must drive Russia from their lands once and for all.

  All I can offer now are my written words and prayers.

  God speed.

  'Once more into the breach dear friends
  Once more or close up the wall with our dead
  In peace there is nothing so becomes a man
  As modest stillness and humility
  But when the blast of war blows in our ears
  Then imitate the actions of the tiger
  Stiffen the sinews, summon up the blood
  Disguise fair nature with hard favoured rage!'

  (Shakespeare)

  Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini!

  Who Dares Shares

  Robin Horsfall
  No alternative text description for this image
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  34.570
  Antall liker
  31.470
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  En del av den planen var også å besette Kiruna og omliggende for å få kontroll over malmen og skipinga over Narvik
  Det var vel i grunnen den viktigste delen av planen.

  Fra link i forrige innlegg:
  Det militära hot mot Sverige som höll på att byggas upp i Norge under våren 1943 var helt borta under hösten samma år och skulle aldrig mer återkomma.

  Det stora hotet mot Sverige var faktiskt inte Adolf Hitler då han verkade nöjd så länge järnmalmen kom i utbyte mot tyskt kol och Sverige inte ställde till för mycket problem. Hitler hade stort fokus på ekonomiska frågor och det han ansåg att Tyskland behövde från Sverige var malmen. Fungerade leveransen av den så var Hitler lugn.

  Han var däremot besviken på Sverige i en annan fråga. Efter att historiens största fälttåg hade inletts 1941, hans invasion av Sovjetunionen, var Sveriges reaktion ljum. Landet som nästan alltid hade krigat med Ryssland verkade inte bry sig.

  Sveriges eftergift till Tyskland var att låta tyska 163. infanteridivisionen åka järnväg genom Sverige. Detta imponerade inte på Hitler men däremot på den brittiska militära underrättelsetjänsten som ansåg att svenskarna inte givit efter för mycket utan de verkade snarare förvånad över att det bara gällde en division.

  Det stora hotet mot Sverige under kriget var snarare den brittiska premiärministern Winston Churchill. Inte för att han ville starta krig med Sverige utan för att han ville landstiga i Norge. Det hade inneburit att britterna skurit av den tyska möjligheten att sjövägen förstärka sina trupper i Norge. Tyskarnas enda alternativ hade varit via Sverige.

  Britterna själva insåg att de egentligen var det största hotet mot Sverige, eller som de skrev i hemliga rapporter sommaren 1942: ”Det är osannolikt att Tyskland skulle invadera Sverige såvida inte vi invaderar Norge.” Nu kom aldrig någon allierad landstigning även om Churchill hade det uppe på agendan flera gånger. Hitler behövde aldrig fatta beslutet att anfalla Sverige för att säkra kontrollen över Narvik och Norge.
   
  Sist redigert:

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  34.570
  Antall liker
  31.470
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2
  Via cornucopia.se:
  Although Russia’s military capabilities have turned out to be less impressive than many in the West thought before this war, the Russian armed forces are neither an operetta-type outfit nor a pushover. As already noted, they can put whole provinces and cities to waste and make up in ruthless brutality much of what they lack in professionalism and prowess. They wage war in an old-fashioned manner, so old-fashioned that we are talking about the Old Testament or the Thirty Year’s War, but unless stopped, that can be terrifyingly effective, as shown in Chechnya. They have probably killed 100.000 Ukrainians and driven 10 million from their homes; they are still attacking and still hold on to 20 per cent of Ukraine’s territory.
   

  pedal

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  08.02.2007
  Innlegg
  5.093
  Antall liker
  2.504
  Torget vurderinger
  1
  Det kan også være interessant å fundere over hvorfor det tyske angrepet på Sverige ble avlyst i siste øyeblikk. Planen var å gå inn fra Norge, rett østover, og samtidig sette i land styrker på Hallandskysten sør for Göteborg. Disse skulle så møtes i et avgjørende slag mot svenske styrker et sted på Götasletten. Styrkene sto ferdig oppmarsjert i Norge og i havner langs Østersjøkysten, men man bestemte seg for å droppe hele prosjektet.

  Det ser ut til å ha vært to tungtveiende grunner i den kalkylen:
  - Svenskene hadde kalt inn store deler av hæren, ca 300000 mann, til vinterøvelse i Østersunds-traktene. Den var posisjonert som å forsvare Sverige mot en britisk invasjon via Trøndelag, noe som ville klippet av de tyske forsyningslinjene nordover, men man lot det også skinne gjennom at enhver annen angriper ville bli møtt på samme måte. Altså måtte tyskerne konkludere med at risikoen for å «miste» Sverige til britene var liten, samtidig med at prisen for en tysk invasjon ville bli svært høy.

  - Svenskene hadde også bygget lommeslagskipene «Sverige», «Drottning Victoria» og «Gustaf V». I motsetning til de norske «Norge» og «Eidsvold» var dette moderne skip som inngikk i et helhetlig forsvarskonsept. En sjøveis invasjon ville blitt en meget kostbar affære for angriperen, som ville behøve et antall slagskip for beskyttelse, noe som igjen ville utsette disse for ubåtangrep. Etter tapet av «Bismarck» og «Scharnhorst» var det ikke opplagt at tyskerne hadde marinefartøy som kunne løse et slikt oppdrag.


  Så man kom til at kostnad, nytte og egen evne ikke sto i noe rimelig forhold, og Sverige slapp å oppleve krig i eget land. Hvilket er hele poenget med å ha et militært forsvar.
  Takk og atter takk for disse historietimene og de mange innsiktsfulle analysene av krigen i Russland/Ukraina. Alt leses med stort utbytte.
   

  tjua

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.08.2012
  Innlegg
  1.392
  Antall liker
  1.182
  Sted
  Bergen
  ^så sant så sant.
  Man blir fort obs på at selv om man litt grep på de store linjene så blir man ubønnhørlig påminnet om at det finnes så mange viktige detaljer som antagelig ikke så lett fremkommer i/til offentligheten, og som nok påvirker datasituasjonen mer en det vi kanskje tror.

  Historien til Ukraina og russland er utrolig kompleks. Dette miljøet/arven påvirker nok i stor grad Ukrainerne og kanskje også den nokså unisone økende støtten fra Vesten/Europa etterhvert som mer og mer informasjon blir tatt frem, i høvelige posisjoner og rett kontekst, og avkler russerne noe så fullstendig.
   

  noruego

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  10.06.2003
  Innlegg
  6.344
  Antall liker
  6.497
  noen gode refleksjoner med utgagnspunkt i scholz nøling med å ønske ukrainsk seier, og den geopolitiske situasjon/endring

  Enig, gode og viktige refleksjoner i denne kronikken.
   

  Asbjørn

  Rubinmedlem
  Ble medlem
  26.03.2006
  Innlegg
  34.570
  Antall liker
  31.470
  Sted
  Vingulmǫrk
  Torget vurderinger
  2

  tjua

  Hi-Fi freak
  Ble medlem
  19.08.2012
  Innlegg
  1.392
  Antall liker
  1.182
  Sted
  Bergen
  Litt mer om konsekvensene av de økonomiske sanksjonene .. og Kina
  https://borsen.dagbladet.no/nyheter/under-massivt-press-mer-desperat/79373684

  Som tidligere diskutert, russland er på full fart inn som Kinas melkeku - helt særlig, men samtidig uheldig ift. vestens forhold til Kina. Men greit å ta problemene når de oppstår og ikke forsøke å løse alt slik det ser ut til at Tyskerne prøver på (post # 35.613)

  Sidenote: interessant å se hvor like politikerne i Norge og Tyskland ser ut til å være ift. den Ukrainske krigsprosessen; det er så mange motstridende behov at de ikke makter å bestemme seg. Dermed har man indirekte bestemt seg for at russland skal vinne og støtter Putin
   
 • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

 • Laster inn…
Topp Bunn