Ringo Starr fylte 80 den 7. pga corona ble feiringen spesiell....

Topp Bunn