Om HiFi-språk og ein dråpe NAD – Stig Arne si dagbok april 2022

SAD-422 (1 of 1).jpg


Sol, varme og hagelivet er vidunderleg, men det regnar heldigvis i blant, og då jobbar denne skrivaren med den månadlege Dagboka. Denne gongen med den vanskelege skildringa av lyd, ein dose NAD og ein skvett øl.

Lyd og fargar
Eg har snakka ein del om høgtalarplassering og (resulterande) perspektiv tidlegare. Denne gongen har eg lyst til å skriva litt om korleis me oppfattar lyd, og fargane i lyden. Har lyd dimensjonar, fargar og smak?

Den no avlidne Harry Pearson, redaktør i The Absolute Sound, var ein av dei beste skribentane nokon sinne. Han var ein fryd å lesa, uansett kva han omtalte, og anten han hadde rett eller ikkje. I ei utgåve snakka han om orda og omgrepa me nytta for å skildra lyd. Han meinte språket me hadde til rådvelde var mangelfullt, og måtte utviklast fortlaupande. Han hadde, m.a.o, opplevingar av lyd i hovudet som han ikkje hadde ord til å skildra. Det kan han sjølvsagt ha rett i. Eller han kan ha drukke for mykje raudvin den kvelden. Han likte raudvin. Dyr raudvin. Eg veit det, av di eg kjenner folk som kjende han.

Men eg er ikkje sikker på om eg er heilt samd. Språket me nyttar for å skildra lyd er svært ofte henta frå synssansane, mat og drykk. Og det er godt utvikla. Berre spør ein kokk, eller verre: ein vinkelnar. Nokre døme: Om lydbiletet er djupt eller grunt, breitt eller smalt, om lyden er myrk eller ljos, har me frå den verda me sansar med augene. Difor lyttar eg aldri med augene att når eg lyttar for å vurdera ein komponent. Om lyden har substans, om han er grov- eller finkorna, om han har kropp og fylde, eller er tynn (som ei spikarsuppe), eller turr, har me frå matverda. I tillegg nyttar me låneord frå engelsk og latin, som t.d. analytisk. Eg unngår helst slike ord. Er me i Noreg, nyttar me norsk. Det handlar det om kultur, tradisjon, moral og dei rette haldningane. Det hender eg nyttar omgrepet analytisk, me kan ikkje verta heilt fanatiske heller, men eigentleg er tydeleg eller detaljert betre ord. Og lettare å forstå. Eg avskyr språksnobbar. Me har, med andre ord, eit rikeleg ordtilfang. Det gjeld berre å nytta det. Men eg er fullstendig klar over at folk som ikkje deler interessa vår for stereo og lyd strever med å uttrykkja seg. Eg snakka ein gong med ein kamerat rett etter ein konsert, og la ut om aspekt ved lyden som eg ikkje var nøgd med. Han var delvis samd, men la til at han ikkje fann dei rette orda til å forklara seg....

Les heile aprildagboka til Stig Arne i Audiophile.no

SAD-422 (6 of 6).jpg
 

Kommentarer

Informasjon om bruker

Audiophile.no
Bransjemedlem
Medlem siden
Antall liker
591
Link til alle artikler
302
Audiophile.no sine annonser
Audiophile.no
TEST: Cayin RU6 – Norges rimeligste R-2R DAC har utvidet kompetanse

TEST: Cayin RU6 – Norges rimeligste R-2R DAC har utvidet kompetanse

  • 9
Cayin har lansert en dongle-DAC som skiller seg kraftig ut fra mengden vurdert etter alle de parameterne man kan tenke seg omtrent. Og da ble det vanskelig å motstå fristelsen med å be Morten i...
Fortsett
Audiophile.no
Linn Selekt LP12 – prøvelytt til en helt ny LP12

Linn Selekt LP12 – prøvelytt til en helt ny LP12

  • 5
I juni lanserte Linn 3 nye produkter, en arm og to MC-PUer. Og i tillegg ble det skapt en ny versjon av denne skotske produsenten sin legendariske platespiller. Og det vi tidligere har registrert...
Fortsett
Audiophile.no
TEST: Sennheiser IE 600 - glitrende In Ear Monitorer som gransker musikken

TEST: Sennheiser IE 600 - glitrende In Ear Monitorer som gransker musikken

  • 0
Tidligere i år lanserte Sennheiser et sett med In Ear monitorer som plasserte seg mellom IE 300 og IE 900. Det var med stor entusiasme vi takket ja til å teste et sett. Rett før påske lanserte...
Fortsett
Audiophile.no
TEST: Ray møter Beam Gen. 2 – Sonos-kannibalisme?

TEST: Ray møter Beam Gen. 2 – Sonos-kannibalisme?

  • 0
I løpet av det siste året har Sonos lansert to nye lydplanker – en oppgradering av Beam, og den helt nye Ray som er litt som en attpåklatt i Sonos sitt lydplankesortiment. Vi har fått låne begge...
Fortsett
Audiophile.no
Om dempematerialer og ymist – Stig Arne si dagbok juni 2022

Om dempematerialer og ymist – Stig Arne si dagbok juni 2022

  • 0
Byggjer du høgtalarar? Då er denne dagboka noko for deg: Dempemateriale for bruk i høgtalarkasser. Pluss Ymist, og ei sexy ølspalte. DEMPING AV HØGTALARAR Heilt sidan eg bygde mine fyrste...
Fortsett
Audiophile.no
Platesmaking 6-22. Ikke et snev norsk

Platesmaking 6-22. Ikke et snev norsk

  • 1
Jeg har vanligvis en hovedoppmerksomhet rettet mot norske musikkutgivelser i mine platesmakinger. Denne gangen er det bare utenlandske utgivelser jeg har smakt på. Men fortvil ikke – det lages...
Fortsett
Topp Bunn