Midbasshorn - diskusjonstråd

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Tenkte jeg skulle starte en tråd for diskusjoner rundt midbasshorn, og med det mener jeg horn som spiller i området fra 7-800 Hz og ned mot 80 hz.

Jeg sysler selv med tanken om å bygge ett, og flere her på forumet har bygget slike eller har under bygging. Tanken er at enhver kan poste spørsmål om midbasshorn i denne tråden.

Så her starter jeg mitt første:
Jeg har fått planer på flere interessante bygg, men det er dette med å lage noe selv da...

Lytterommet mitt er veldig smalt (315 cm), og tanken er å lage et midbasshorn som står klin inntil sideveggene, slik at veggen blir en forlengelse av hornet, sammen med gulvet. Med andre ord et 4pi horn, dersom jeg har forstått Hornresp korrekt. Det skal gi økt loading og bunndrag.

Det hornet jeg planlegger skal dekke området fra ca 500 hz og nedover til cirka 80-100 hz. Som driver bruker jeg JBL 2220.

Mitt første spørsmål knytter seg til en mock-up-skisse som jeg har laget:

Hornprofile.jpg


Venstre side av skissen viser hornprofilen sett ovenfra, slik den er tenkt å fremkommer ved design via Hornresp.

Siden jeg skal ha hornet kliss inntil veggen, så ønsker jeg ikke å ha "kuving" på den siden av hornet som går inn mot veggen. Jeg har derfor laget til en ny versjon av hornet (høyre side) som på etthvert trinn utover har samme arealstørrelse som hornet til venstre.

Et horn har slik jeg ser det to funksjoner: lage motstand som gjør at lyden forsterkes (jeg får nok pes for den legmannstilnærmingen), samt en waveguide-funksjon, dvs. innenfor en gitt frekvensområde styrer lyden (direktivitet).

Jeg antar at jeg ved modellen over har tilnærmet lik motstand/impedans og muligens loading (?) i venstre hornet som det til høyre. Er det korrekt?

Men er det mulig å si noe om hvilke innvirkning dette har på hornets direktivitets-funksjon? Er dette rett og slett en dødfødt ide på grunn av nettopp dette? (Som nevnt: hornet er tenkt å dekke grovt sagt 500 - 100 hz)

Bare så det er sagt: min hovedhensikt med å designe hornet er ikke direktivitet, men følsomhet.

Mvh Gisle
 

Bjørn ("Orso")

Bransjeaktør
Ble medlem
03.11.2008
Innlegg
11.225
Antall liker
2.842
Sted
Bergen
Torget vurderinger
2
Fornuftig med trekantformet horn plassert i hjørne ja, som forlenger direktiviteten ved bruk av rommet. Det vil gi kontrollert direktivitet ned til schrøder, noe som IMO er langt viktigere enn følsomhet.

Foldet horn kan fungere og går relativt dypt. Responsen vil være litt ulinær noen steder, men det kan fikses med EQ da det er minimum fase relatert.
 

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Takk Orso!

Jeg prøver meg med ett nytt spørsmål:

Målet er best mulig lydkvalitet fra 500 Hz og nedover, og hvor jeg heller vil at nedre bruksområde er 120 Hz enn 80 Hz dersom det gagner lydkvaliteten i det øvre bruksområdet til hornet.

Med det som utgangspunkt:

Jeg har mulighet til enten kjøre 2 x 2220 per side i stacket konfig per side, men hvor hver av de to horndelene kun har en vertikal høyde på ca 40 cm (LMC/EMOKID/HAGLUND-style), eller kun 1 x 2220 per side, men hvor munningen derved blir dobbelt så stor (ca 80 cm høy).

Vil en dobbelt så stor munning ha positive egenskaper i de høyere frekvenser, eller er en løsning med 2 elementer som samlet sett har like stor munningsareal gi samme/tilnærmet samme lydkvalitet i de øvre frekvenser?

(Jeg er klar over at 2 per side gir høyere følsomhet, hvilket jeg i innlegg nr. 1 skrev at jeg prioriterte. Vel... hva er vel bedre enn å vingle litt? ;-)
Jeg er også klar over at størrelsen på halsen ("throat") påvirker de øvre frekvenser. Faseplugg vurderes sterkt.)
 

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Finlest deler av Kolbrek sin todelte hornartikkel, og hvor konlusjonen er at for basshorn så er kommer man til et nivå hvor munnen er "stor nok", mens for mellomtone så det jo større så bedre. (Innenfor normale begrensninger)

gjengivelsen min over er nok ikke nøyaktig nok til at Kolbrek ville samtykket i formidlingen men det holder for mitt formål: jeg tror jeg i første omgang skal gå for ett element per side og dobbel så stor munn, enn to stackete. Øvre del av hornets frekvensområde prioriteres fremfor følsomhet.
 

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Neste trinn blir vurdering av størrelse på Throat. Dette må selvfølgelig simuleres i Hornresp, men jeg kommer til å ta utgangspunkt i kompresjonsratio på 2:1.

Videre er planen å ha en fase-plugg, men det får jeg ikke simulert i Hornresp (så vidt jeg har forstått). Bakgrunnen for fase-plugg er å søke optimalisere SQ i de øverste frekvensområder av hornet, samt forhåpentligvis få en best mulig terminering mellom element og throat.

JBL 2220 har en effektiv diameter på konen på 337 med mer, dvs. et areal på 891,5 cm2.

2:1 kompresjon tilsier throat på 445,75 cm2

Det oppnår jeg med en faseplugg med r=4,125 cm og throat r=12,725

Litt justering må til for de 4 "spilene" som må til for å holde fasepluggen i posisjon.
 

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Jeg har tenkt litt på dette med horn og materialer, og da spesielt i forhold til kuvede flater mv som vil foreligge med mindre en lager konkavisk horn.

En ting er at materialet en lager hornet må være tilstrekkelig stivt og ikke være slik at en unngår egenresonanser. Men bortsett fra det så er vel hornets funksjon kun å skape en impedans/motstand, slik at alt handler om at den luften som dyttes på i hornet går ut hornmunningen og ikke ut via lekkasjer osv?

Dersom det er tilfelle, så trenger vel ikke hornveggene være veldig tykke, selv for et horn som skal ned mot 80-100hz? (forutsatt selvfølgelig at en har hensyntatt dette med resonanser og stivhet)

Jeg har tidligere tenkt at veggene må ha en viss tykkelse for å unngå at "basslyd" forsvinner gjennom hornveggen, i stedet for ut munningen på hornet, men det er vel en rimelig feil tankegang for et midbasshorn? (rødme rødme)

Mvh Gisle
 
Sist redigert:

Audiodidakt

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.08.2004
Innlegg
1.365
Antall liker
534
Torget vurderinger
6
Inter er bedre enn å diskutere med seg selv, så slipper en som regel krangling og uenighet ;-)

Etter å ha googlet litt mer, sett på diverse front ladede horn, og brukt de få små grå litt, har jeg inntil videre konkludert med at det holder med et relativt tynt skrog, bare en får det tett, stivt og resonansfritt. Basert på den konklusjonen blir det en tynn, bøybar plate xfiner, limt til et skjellet av horisontale og vertikale "bjelker". Dersom nødvendig så blir det demping med bitumen.

Ikke så elegant som eksempelvis hornet til Lyd & Akustikk, men jeg er opptatt av lyd, og ikke så mye eye-candy.

Bak-kassen derimot, blir nok konstruert ut fra motsatte prinsipper.
 

LMC

Æresmedlem
Ble medlem
03.08.2006
Innlegg
23.267
Antall liker
9.418
Sted
Drøbak
Torget vurderinger
35
da Grelv bygde prototypene til våre FLH som nærmest startet hele denne midbasshornbølgen, var de i 16mm sponplater
det første vi fant ut at de måtte stives av med et kryss midt i hornet, da det i motsetning til hva vi trodde, ble utsatt for ganske store belastninger
riktignok var de rette koniske, men likevel...
mvh
Leif
 
Topp Bunn